Funksjonshemmede

TT-brukere forviler: Samres-statistikk stemmer ikke med fakta

TT-brukere forviler: Samres-statistikk stemmer ikke med fakta

Hentetidspunkt endres, slik at måloppnåelsen for transporttjenesten for funksjonshemmede ser bedre ut.

"Min sønn ble levert 1 time og 5 minutter etter hentetidspunkt på skolen. Han kom hjem kl. 15.15. Jeg snakket med Elin (kundebehandler) hos Samres når han kom hjem. Samres fortalte meg at eleven ble levert kl. 14.40 hjemme. Dette er feil. Sjåføren rapporterte et feil leveringstidspunkt. Eleven fikk heller ikke kvittering for sin betalte egenandel. Jeg ser svært alvorlig på at sjåfører rapporterer inn feil leveringstidspunkt."

Dette er et, av mange, eksempler som underbygger det jeg skrev her på bloggen for noen uker siden: "at TT-leverandøren Samres ved forsinkelser endrer tidspunktene for "avtalt  henting", og at det dermed gis inntrykk av at det likevel ikke er forsinkelser."

Norsk Forbund for Utviklingshemmede gir i en henvendelse til byrådet flere eksempler, og skriver blant annet: "Norsk Forbund for Utviklingshemmede Oslo viser til sak om TT-leverandør Samres som Ivar Johansen skal ta opp med dere. Vi har for tiden seks saker som beskriver lignende erfaringer. Sakene viser at Samres sliter med å klare sin oppgaver."

NFU Oslo er bekymret. Personer med utviklingshemming er spesielt sårbare mennesker. De har spesielle behov som gjør at deres foreldre må ha en sterk og ofte krevende logistikk for at alt skal fungere på en god måte. Det blir en påkjenning for dem når hjelp utenfra ikke fungerer.

Margareta Forrestad, tidligere leder av Blindeforbundets Osloavdeling, skriver:

"Vi, dvs handikapporganisasjonene, har i adskillige møter med Oslo kommune --- og med Samres, tatt opp triksing med hentetider for å få statistikken til å gå opp i opp. Vi opplevde jo også -- jeg må si opploevde siden jeg ikke vet hvordan det forholder seg i dag, at kommunen ga Samres romsligere og romsligere tidsmarginer for måloppnåelse, dvs for at det skulle se ut som om Samres hentet og bragte til rett tid." Les mer nedenfor.

Anbudsutsettelse skal gi bedre kvalitet, sier alltid byrådet med store bokstaver. Men i mange år har TT-brukerne erfart at så ikke stemmer, og uten at byrådet har vist evne eller vilje til å stille nødvendige krav til leverandøren.

 

Margareta Forrestad skriver:

"Det problemet du tar opp er gammelt "og velkjent" for de brukere som benytter seg av Samres.

Vi, dvs handikapporganisasjonene, har i adskillige møter med Oslo kommune --- og med Samres, tatt opp triksing med hentetider for å få statistikken til å gå opp i opp. Vi opplevde jo også -- jeg må si opplevde siden jeg ikke vet hvordan det forholder seg i dag, at kommunen ga Samres romsligere og romsligere tidsmarginer for måloppnåelse, dvs for at det skulle se ut som om Samres hentet og bragte til rett tid.

At problemet med triksetider ikke har løst seg forbauser meg egentlig ikke; dette har Samres drevet med hele tiden.  Samres er jo fortsatt, såvidt meg bekjent, det rimligste alternativet for TT-kjøring --- så får det heller være med litt juks i ny og ne.

Dette opprører meg siden dette går ut over brukerne og handikapporganisasjonene øyensynlig aldri blir hørt og kommunen kimser av problemet."


Kommentarer   

-1 #1 Sverre Munthe 29-01-2015 09:29
At ting settes ut på anbud eller overføres til private aktører er ikke problemet, problemet er at det ser ut til at det offentlige, når slikt er satt bort til private, ikke følger opp, noe de private aktørene selvfølgelig utnytter så godt de kan. I stedet for å motarbeide at ting settes ut på anbud, noe som er futilt i Oslo kommune, foreslår jeg at du jobber for bedre kontrollrutiner .
0 #2 Ivar J 29-01-2015 09:31
Det er vel så mye at byrådet ut fra erfaring bør erkjenne hva som egner seg for anbud, og hva som ikke er egnet. Det vet vi mye om.
Og: ikke tolerere grove avvik.
0 #3 Sverre Munthe 29-01-2015 10:41
Avvik burde uansett ikke gidtas og grove avvik burde medføre øyeblikkelig tap av konsesjon eller hva man nå kaller det, santidig som man blir svartelistet og aldri kan påta seg oppdrag for kommunen igjen.
0 #4 Ewy Halseth 29-01-2015 11:27
Dette er håpløst, diskriminerende pg respektløst. Mange velger også BORT aktiviteter og får sin livskvalitet redusert fordi TT-ordningen ikke er til å stole på.
0 #5 Mary-Ann Hamsund Rikardsen 29-01-2015 11:55
Tror det gjelder for veldi mange plasser. Vet om brukere som har en ventet hjemkomst mellom 14.40 og 16.30. Det er ikke holdbart. Godt det blir satt fokus på...
+1 #6 Anne.Mette Bredahl 29-01-2015 12:55
jeg er en av de heldige som slap ut av SAMRES mareridtet og får idag lov til å bruke vanlig taxi. jeg er idag i full jobb, dette hadde IKKE vært mulig hvis jeg måtte være avhenging av at samres hentet og bragte meg som det passet dem. Jeg ville ikke være atraktiv arbeidskraft (som funksjonshemmet ) hvis min sjef og kolleger aldrig viste når jeg kom på job. jeg må også som alle andre forholde meg til at barna må hentes FØR barnehagen stenger, uansett om det passer i samres sine planer. Vi må kjempe for at alle får en bedre transportordnin g, ellers blir det dyrt, også samfunnsøkonomi sk.
0 #7 Bodil Bjørberg 29-01-2015 13:10
Hvis alt dette legges inn på data og man tror at alt går på skinner, tar de feil. Dette er brukere som trenger tid for å komme inn og ut av kjøretøyer og trenger mye hjelp - og tid - til å komme på plass. Og det er ikke særlig morsomt å komme for sent til kontroller på sykehus eller en legetime!
0 #8 Kristin Sandaker 29-01-2015 13:57
Dette er opprørende. Svindel og hjerteråskap på en gang. Jeg (BU-leder i Østensjø) sender det til admin. oppvekstkomitee n, rådet for funksjonshemmed e i vår bydel samt bystyregruppa i Arbeiderpartiet med tanke på oppfølging overfor byrådet.
0 #9 Olav Eggesvik, Aftenposten 29-01-2015 16:44
Jeg forsøker å komme i kontakt med folk som har opplevd tilfeller av det som er beskrevet her, og som kan gi et konkret dato/tidspunkt for når det skjedde. Jo flere tilfeller jo bedre. Det er også bare å ta kontakt selv om du ikke har et konkret tidspunkt.

Jeg kan nås på 40 64 36 51 eller pr. epost på

Mvh,
Olav Eggesvik
Journalist, Aftenposten Osloby
0 #10 Britt Sølvi Denstad 29-01-2015 19:10
Jeg måtte ringe SAMRES og etterlyse bil i ettermiddag. SAMRES sa at min utviklingshemme de sønn uten språk ble levert til meg 1553 og at sjåføren hadde ringt meg. Dette medførte ikke riktighet. De skulle finne ut av hva som hadde skjedd. Kl. 1614 ringte sjåføren og kom med min sønn. Det er 20 minutter etter at de påstår at det står i loggen at han ble levert. Jeg ringte SAMRES og spurte hva de drev med, da svarte hun at det var systemet.

Legg til kommentar