Funksjonshemmede

Bergen kommune vil flytte døve Mona til Bergen etter 36 år i Oslo

Bergen kommune vil flytte døve Mona til Bergen etter 36 år i Oslo

Døve og psykisk utviklingshemmede har også en rett til å bestemme hvor de vil bo.

Etter 36 år på samme senter i Oslo skal Mona Blindheim (52) flyttes til Bergen. Bak flyttingen ligger en langvarig krangel mellom Oslo og Bergen kommune om hvem som skal ha ansvaret for henne. Hun ble født psykisk utviklingshemmet og døv. Hun vokste opp med familien sin i Åsane i Bergen. Som 17-åring kom hun til Signo Conrad Svendsen senter for døve og døvblinde i bydel Nordstrand her i Oslo. Siden er hun blitt værende. Nå vil Bergen kommune flytte henne til Kloppedalen bofellesskap i Fana som en konsekvens av at byen hun har bodd i hele sitt voksne liv - Oslo - ikke vil ta ansvaret.

De to byene krangler ikke om hva som faglig og menneskelig er best for Mona. Det er, så langt jeg kan se, ikke engang tema.

I flere år har Bergen kommune og Oslo kommune vært uenige om hvem som skal betale for Monas omsorg og pleie, en regning som er på rundt fem millioner kroner i året. For Oslo kommune, ved bydel Nordstrand, er dette en prinsipielt viktig sak, som de ønsker skal prøves overfor Fylkesmannen. - Det er synd at det skal bli slik. Men hvis vi overtar denne beboeren vil det få store konsekvenser for hvordan vi skal gjøre det i andre lignende saker. Det er snakk om store summer, sier bydelsdirektør Per Morstad i Nordstrand bydel til Bergens Tidende.

Ikke overraskende: dette liker jeg slett ikke. Jeg vil ikke ha det sånn. Døve og psykisk utviklingshemmede har også en rett til å bestemme hvor de vil bo. Kommuner må gjerne krangle om regninger, men la det ikke ramme en uskyldig tredjepart.

Siste: Bergen kommune ombestemmer seg; hun skal få bli boende i Oslo. Men det kreves altså massiv mediamobilisering for å få et slikt resultat. Man skal altså være rimelig ressurssterk for å få en verdig behandling.


Kommentarer   

0 #1 Landsforbundet for Utviklingsh 16-02-2015 19:56
Dette er et alvorlig overgrep mot denne kvinnen som skal tvagsflyttes fra sitt hjem, som hun har budt i i over 30 år, i Oslo og tilbake til Bergen. Dette er et alvorlig brudd på FN-Konvensjonen for mennesker med nedsett funksjonsevne som gir alle rett til å bosette seg hvor de vil, når de vil. Ingen har rett til å tvinge henne til å flytte tilbake til Bergen mot hennes vilje. Dette minner dessverre oss så alt for mye om tiden da ansvarsreformen (HVPU-reformen) ble gjennomført, der mange ble tvangsflyttet fra institusjoner som de hadde bodd i i en årekke tilkommuner som deikke hadde noen som helst tilknytning til annen enn at vedkommende hadde bodt der noen få måneder eller år før han/hun ble flyttet til en eller annen institusjon. Vi håper at de politiske myndighetene i Oslo innser gallskapen bak dette og gjør det som er mulig for å stoppe dette så snart som mulig.

Landsforbundet for Utviklingshemme de
0 #2 Jogeir Berg 16-02-2015 20:00
Det er heilt utruleg etter alle åra med brukarmedverkna dsretorikk.
+1 #3 Siri Sætre Follerås 16-02-2015 20:09
Money talks. Hverken medmenneskeligh et eller faglige argumenter vinner fram her. Vi ser det samme med bydelsbudsjette ne og hvordan bydelen i Oslo kan krangle om regninga. Her blir det bare enda mer tydelig når byer på hver sin kant av landet krangler. I bunn og grunn uverdig - hva med å finne en annen måte å ordne dette på?
+1 #4 Kjellbjørg Lunde 16-02-2015 20:47
Alle har rett til å bu i den kommunen dei ynskjer. Så vidt eg veit er det ikkje unnatak for utviklingshemma . Dersom ei familie med eit funksjonshemma barn flyttar, har eg aldri høyrt om at den nye kommunen nektar å ta i mot det funksjonshemma medlemmet,. Denne dama har hatt tilbod i ein i ein spesialinstitus jon i Vestfold i barneåra, og flytta til eit tilpassa opplegg i Oslo då ho blei vaksen. Har ho ikkje blitt folkeregistrert i Oslo ? Og i tilfelle, kvifor ikkje ?
0 #5 Astrid Rohde 16-02-2015 21:12
At slik går an i 2015, det er et menneske det dreier seg om og ikke en ting.
0 #6 Petter Tomren 16-02-2015 22:47
Ingen kan vel like å like dette, det er et overgrep av dimensjoner, selv om det denne gangen gjelder en person. HVPU-reformen gjaldt 5500 personer....
0 #7 Liv Hartmark 17-02-2015 07:11
Det blir vel for enkelt at Bergen sender penger for opphold til Oslo?

Legg til kommentar