Funksjonshemmede

Avlastere: hva er erfaringene?

Avlastere: hva er erfaringene?

Oslo kommune krever at ansatte avlastere må opprette eget firma. Brukerne fortviler. Hva er folks erfaringer?

Jeg har fått denne henvendelsen:

"Jeg har en datter med downs syndrom  som har hatt individuell helgeavlastning 1-2 helger pr mnd og 1 uke med sommeravlastning siden 2002 pga at jeg er alene om omsorgen etter at hennes far døde for 15 år siden.

I januar i år fikk avlaster beskjed om at hun må opprette enkeltmannsforetak for å kunne fortsette som avlaster, og i følge bydelen var dette bare en formalitet !? Avlaster tar kontakt med Skatt Øst for å opprette enkeltmannsforetak men ble der rådet til ikke å gjøre det siden dette er en relativt liten stilling , ca 40 %, og at ikke var bare bare og få gjort alt riktig for det krevde litt kunnskap om sånt. De anbefalte at hun fikk noen til å hjelpe henne med regnskapet og blir det jo lite igjen  for den jobben hun gjør for meg. De får betalt for de våkne timene, men det er ikke snakk om noe tillegg for helgejobbing og for avlastning som kanskje faller på helligdager osv . Kun vanlig timelønn for de timene hun har henne.

Hun kontaktet også Fagforbundet og hun fikk samme svar hos dem. Dette blir en for enkel løsning på problemet kommunen har fått med sine avlastere. Siden de er ansatt i kommunen og har avlastning en hel helg får de ikke hviletid slik de skal fordi de er ansatt i kommunen, men hun kan jo ikke avlevert henne noe annet sted heller.  Men hun får jo ikke betalt for alle timene hun er der , og om natten sover hun som alle andre selvom hun trenger litt oppfølging ellers.Ikke lett å få tak i trygge gode individuelle avlastere fra før av og det blir enda verre etter dette for ingen vil ha alt det arbeidet for så lite. Noe annet enn induviduell avlastning for min datter er ikke aktuelt for henne i den situasjonen hun er i nå. Så slik det er nå står hun, og jeg, uten noe avlastning.

Synes nok kommunen og bydelen bør se på den ordningen de har stelt i stand, for slik det er nå kommer de til å miste flere avlastere når de finner ut at dette ikke er en så enkel løsning som de ble forespeilet."

Er dette en enkeltbydels initiativ, eller opplever andre det samme kravet? Hva er andres erfaringer?


Kommentarer   

0 #21 Anniken Beckstrøm 08-03-2015 16:26
Dette jobber andre kommuner for å få til i disse dager også. Ny trend som prøves ut, kanskje?
+1 #22 Gunn-Lena Jensen 08-03-2015 16:28
Dette er nok ikke en ny trend men en konsekvens av høyesterettsdom men det står henvist til nederst i artikkelen. Dessverre gjør dommen det mer komplisert å engasjere avlastere i form av oppdrag.
0 #23 Elin Reinfjell 08-03-2015 17:36
De avlasterne som er organisert i gårdsferie, får bedre betalt. Slik jeg har forstått høyesterett dommen vil ikke private avlastere som arbeider f.eks en helg i måneden behøve å organisere seg, de kan gå på oppdrag. Mens de som arbeider mye mere bør organisere seg i foretak.
0 #24 Tormod Urheim 08-03-2015 19:39
Frå brukarstad er det ikkje negativt i seg sjølv at 'private' avlastarar får betre ordningar, men det vil vera katastrofe om avlastningsbust adane vert ståande att som einaste alternativ!

Legg til kommentar