Funksjonshemmede

Downs Syndrom og Alzheimer: Trenger fleksibel avlastning for krevende omsorg

Downs Syndrom og Alzheimer: Trenger fleksibel avlastning for krevende omsorg

Anita ber om hjelp og avlastning. De stiller opp døgnet rundt for sin 60 år gamle søster som har Downs og Alzheimer, men nå føler de at forvaltningen viser liten fleksibilitet. Hun skriver blant annet:

"I 40 år har vi tatt oss av min søster som har Down Syndrom,og nå Alzheimer i tillegg. Hun er blitt 60 år, og bodd i vårt felles hjem hele livet. Først de to siste årene har vi virkelig trengt hjelp til hverdagen på grunn av hennes sviktende helse. Det føles så galt om vi ikke skal kunne få til det den tiden hun har igjen å leve. Vi strekker oss langt, svært langt for å ta vare på henne, men har liten forståelse for at et "snevert lovverk" skal sette stopper for dette. Samtidig er jeg selvfølgelig glad for at det finnes lovverk som regulerer arbeidstid m.m., men innenfor visse yrker må det være åpning for fleksibilitet. Vi trenger kreftene våre til å ta vare på henne hver dag, ikke sloss mot bydelen og systemene, og blir fortvilet når vi må kjempe slik vi gjør nå om dagen."

Alt de ber om er fleksibilitet i forhold til arbeidstiden for avlastere hver 3. helg og 2 uker om sommeren. Men får nei. BPA og medleverturnus er kanskje ikke ment for situasjoner som dette, men: Har andre innspill til kreative løsninger? Hvordan har andre løst dette. Les mer under "les mer."

 

 Her er henvendelsen hennes:

"I 40 år har vi tatt oss av min søster som har Down Syndrom og nå Alzheimer i tillegg. Hun er blitt 60 år, og bodd i vårt felles hjem hele livet. Først de to siste årene har vi virkelig trengt hjelp til hverdagen på grunn av hennes sviktende helse. Det føles så galt om vi ikke skal kunne få til det den tiden hun har igjen å leve. Vi strekker oss langt, svært langt for å ta vare på henne, men har liten forståelse for at et "snevert lovverk" skal sette stopper for dette. Samtidig er jeg selvfølgelig glad for at det finnes lovverk som regulerer arbeidstid m.m., men innenfor visse yrker må det være åpning for fleksibilitet. Vi trenger kreftene våre til å ta vare på henne hver dag, ikke sloss mot bydelen og systemene, og blir fortvilet når vi må kjempe slik vi gjør nå om dagen.

Hei og takk for fine innlegg/opplysninger med mer fra deg. Jeg har skrevet til deg før da søsteren min kom på sykehjem for litt over ett år siden og de ikke hadde ressurser til å ta seg av henne. Hun var syk etter etter å ha vært der 12 dager. Så ble det 4 dager på Ullevål og siden har vi hatt henne hjemme.

Bydelen klarte etterhvert å finne en fantastisk dame som kommer hjem til oss 4 timer hver ukedag ( 5 dager). Sammen med mannen sin har de også avlastet oss en helg pr. måned og 2 uker tilsammen i fjor sommer. Dette resulterer nå i at bydelen vår/Oslo kommune må ansette dem i 70 og 30% stilling. Vi er veldig glad for at fruen som jobber daglig får fast stilling, men nå begynner problemene for oss. De får jo ikke lenger gå en hel helg. Og langt fra i ferien. Et døgn er 3 vakter sier bydelen.

Vi har spurt om bydelen kjenner til medleverturnus, for det ville vi søke om videre. Jo de hadde har hørt om det, men personalavdelingen i bydel xxx ville ikke gå for den ordningen for de hadde fått avslag på det tidligere. Begrunnelsen var at utviklingshemmede ikke var i målgruppen og dessuten ble en slik turnus, om den ble godkjent, kun brukt i institusjon.

Men med ny BPA-ordning vedtatt ved lov og idag med ny arbeidsmiljølov, som jeg forstår vil åpne for mer fleksible turnuser, og enklere å gjøre avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, så lurer jeg på om Oslo kommune/bydelen kan nekte oss en slik ordning en helg i måneden.

Søsteren min er nå så svak og hjelpetrengende, og vi reiser på hytta den ene helgen vi har avlastning, så skal det virkelig ikke være lov å bruke folk som er kjent med henne og med huset som vi forlater.

Vet du hvor i det offentlige systemet jeg kan finne ut mer om medleverturnusordningen, og hva som etter nye lov nå kan bli mulig å søke bydelen om? Jeg mener hun må ha rett til å få lov å være hjemme, og det bør være mulig å ha stabile færrest mulig folk til å ta seg av henne når vi trenger avlastning.

I 40 år har vi tatt oss av min søster som har Down Syndrom og nå Alzheimer i tillegg. Hun er blitt 60 år, og bodd i vårt felles hjem hele livet. Først de to siste årene har vi virkelig trengt hjelp til hverdagen på grunn av hennes sviktende helse. Det føles så galt om vi ikke skal kunne få til det den tiden hun har igjen å leve. Vi strekker oss langt, svært langt for å ta vare på henne, men har liten forståelse for at et "snevert lovverk" skal sette stopper for dette. Samtidig er jeg selvfølgelig glad for at det finnes lovverk som regulerer arbeidstid m.m., men innenfor visse yrker må det være åpning for fleksibilitet. Vi trenger kreftene våre til å ta vare på henne hver dag, ikke sloss mot bydelen og systemene, og blir fortvilet når vi må kjempe slik vi gjør nå om dagen"


Kommentarer   

+1 #11 Petter Nyhagen, Dedicare 16-03-2015 11:41
Det er ganske ofte at behov til brukere ikke er i fullt samsvar med de krav som gjelder i Arbeidsmiljølov en. Det kan være behov for kontinuitet som kolliderer med rigide turnusløsninger og vanskelige forhold for å søke dispensasjoner. Samtidig er det viktig at de ansattes rettigheter og HMS blir ivaretatt på best mulig måte.
Den nye lovgivningen som kommer vil gjøre det lettere å søke godkjenning for avvikende turnusordninger , det er likevel ikke sikkert at kommunen vil søke dette, det vil finnes mulighet for å avtale inntil 12,5 t/arbeid per dag hvis det kan gjennomsnittsbe regnes. Dermed skal mann og kone her kunne dele en helg med 12 timer jobb / 12 timer fri.

Vi har god erfaring allerede i den eksisterende lovgivningen med å søke om dispensasjoner fra Arbeidstilsynet og dette blir godkjent om man holder seg innenfor de gitte forskrifter samt at arbeidsforholde ne tilsvarer at det er forsvarlig med f.eks 24 timers vakter (arbeidets karakter, hvile etc er viktige forhold da).

kort oppsummert, det finnes muligheter for at din datter kan få tilpasset hjelp og BPA kan absolutt være en god løsning.
0 #12 Inger 16-03-2015 15:28
Jeg vil anbefale dem å søke om BPA, men selv da må man rette seg etter arbeidsmiljølov ens bestemmelser.
Da må en av dem være arbeidsleder, som jo også krever en del jobb!
0 #13 Siw Larsen 16-03-2015 20:57
Vi er verdens beste land vettu, med verdens beste helsevesen. Yes.

Min erfaring er at det er lett å avslå søknader som dette da hun allerede har kontinuerlig hjelp i hjemme. Kommunene er ofte så pressa på ressursser at man ofte på stå i sykehjemskø for å få hjelp - det er ikke alltid den hjelpen er særlig hyggelig heller, da sykehjem mange steder dessverre er underbemannet i forhold til de pasient behov som foreligger.

Og fremdeles; i verdens beste land med verdens beste helsevesen
0 #14 S 16-03-2015 23:08
Søk om bpa og velg en leverandør med medleverturnus. Aleris er et eks.

Legg til kommentar