Funksjonshemmede

Gratulerer, byens utviklingshemmede: Fra anbudstorg til brukerbestemmelse

Gratulerer, byens utviklingshemmede: Fra anbudstorg til brukerbestemmelse

Utviklingshemmede - og andre dagsenterbrukere - har nå fått større innflytelse over sin egen hverdag.

Fra i går fikk alle utviklingshemmede og andre med kommunalt vedtak om dagsenterplass selv velge hvilken tilbyder de vil benytte. Oslo kommune har inngått tjenestekonsesjonsavtale med seks leverandører: BAB Omsorg AS, Stiftelsen Ragna Ringdal dagsenter,Stiftelsen Radarveien dagsenter, Holmenkollen dagsenter og boliger, Conrad Svendsen dagsenter og Aurora Verksted SA. Disse kommer da i tillegg til tilbudene i kommunens egen regi.

Jeg har lenge, på vegne av SV og de hjelpetrengende dette gjelder, slåss for å avslutte de særs uverdige anbudene. Jeg er svært glad for at dette nå er plass. Dette har vært komplisert juss, og har derfor tatt noe tid. Gjennom dette flytter vi nå makt fra forvaltningen og anbudskonkurranser til den som har de aller beste forutsetning for å bestemme hva som er det mest egnede tilbudet: den hjelpetrengende selv og deres pårørende.

Da er den saken løst. Neste etappe er å få på plass den tilsvarende ordning for bo- og omsorgstilbud i bydelene. Dette er avtalt mellom flertallspartiene i Oslo bystyre, og jeg antar dette er operativt på nyåret.


Kommentarer   

+1 #11 Øystein Moe 03-04-2015 20:31
Bra jobba Ivar
+1 #12 Astrid Rohde 03-04-2015 20:48
Jippi, gratulerer og ha en god påske.
+1 #13 Monica Holt 03-04-2015 20:50
Er glad på deres vegne, men dette er et landsdekkende problem, diskriminering og lovbrudd er helt vanlig i kommunenes saksbehandling så det gjenstår en stor jobb igjen som må gjøres fra politikkernes side
+1 #14 Kai Esten Dale 03-04-2015 20:58
Positivt at noko går bra. Godt jobba av dei som har stått på for å få dette til. Slike ting som dette bør være ein tankevekkar for mange administratorar av kommunale pleie og omsorgstenester .
+1 #15 Britt Sølvi Denstad 04-04-2015 19:31
Godt jobba, Ivar :-)
Det er jo synd at man bare kan velge mellom disse tilbyderne. I vårt tilfelle ønsket vi en tilbyder som ikke får være med å tilby på dagsenter-siden , Fremja.no. Det løser seg kanskje med tiden.

Legg til kommentar