Funksjonshemmede

Beboer- og pårørende-undersøkelse i samlokaliserte boliger

Beboer- og pårørende-undersøkelse i samlokaliserte boliger

Nå foreligger resultatene av "bruker og pårørendeundersøkelsen i samlokaliserte boliger," i hovedsak for utviklingshemmede.

177 beboere og 262 pårørende er spurt. Resultatene er gjennomgående positive. Når det spørres om de alt i alt er fornøyd med den hjelpen de får svarer 93 % av beboerne ja, mens det blant de pårørende er noe mer broket: 25 % er helt enig, 34 % er enig, 23 % er litt enige og 18 % er misfornøyd.

På enkeltsvarene identifiseres det flere forbedringspunkter som det bør arbeides videre med, som f.eks. at kun 58 % av de pårørende vet at det foreligger en individuell plan for beboeren.

Jeg tar gjerne i mot innspill på resultatene.

Kommentarer   

+1 #1 Stefan Thomas Lien 29-05-2015 05:18
'Boligene' blir stadig større. Enkelte steder begynner man aa se konturene av nye store institusjoner slik det var før HVPU reformen. Sagene bydel følger dette mønsteret. Det er i hovedsak økonomiske motiver for dette.
+1 #2 Harald Hansen 29-05-2015 11:13
Er svært skeptisk til denne undersøkelsen ettersom flere av spørsmålene, som ble stilt, var svært ledende mot positive svar. Ble kontaktet av noen som ble spurt om å levere anbud på denne undersøkelsen, men da de ikke fikk utarbeide undersøkelsen selv ville de ikke levere inn anbud på grunn av måten spørsmålene i denne undersøkelsen ble stilt på.
+2 #3 Britt-Evy Westergård 29-05-2015 19:35
Her er det data som må være skjeve... eller uriktige... f.eks. min erfaring og data i doktorgraden min viser at de fleste personer med utviklingshemni ng ikke vet hva en IP er...
+1 #4 Lars Ole Bolneset 02-06-2015 20:35
Jeg har jobbet med flere tilsvarende brukerundersøke lser de siste 15 årene og savner en bedre beskrivelse av selve undersøkelsen, valg av spørsmål og gjennomføringen av intervjuene.
+1 #5 Truls Thirud 03-06-2015 22:12
Ja, det er sikkert mange metodemessige utfordringer i denne undersøkelsen, som andre kommentatorer har påpekt. Men takk for endelig å bli spurt - jeg svarte på denne undersøkelsen på vegne av min språkløse datter. Jeg kjenner ikke igjen de positive resultatene, dessverre. Jeg tror det ligger mye gull i det som kort omtales som "flittig brukt kommentarfelt". Synd at de ikke har klart å presentere hva dette flittig brukte kommentarfeltet inneholder. Etter å ha sammenliknet boligen min multifunksjonsh emmede datter bor i med gode velfungerende boliger i andre bydeler, kan jeg si at bare innen Oslo drives boliger i hele spekteret fra meget godt nivå (google "kaos fontene") til veldig svakt faglig nivå. Hvordan kan dette siste få lov til å foregå år etter år uten at andre en pårørende oppdager og klager? Og det viser seg også at dårlig faglig lederskap og systemer også er DYRERE for fellesskapet enn faglig godt lederskap og system. Jo, grunnen er manglende innsyn/transpar ens og rapportering. Faglig svake ledere i bydelene kan enkelt gjemme seg bak generelle omtrentligheter i rapporteringen i årsberetninger. Der står det at man stadig jobber med å bekjempte høyt sykefravær og turnover, mens man i virkeligheten sløser menneskelige or økonomiske ressurser ved faglig svakt lederskap, svak organisering og svake faglige systemer. Og dette skjer år etter år.
0 #6 Anita Sjulsen-Hage 10-06-2015 03:43
Jeg lurer på hvem som først tenkte tanken om at personer med tilrettelegging s- og hjelpebehov automatisk trives bedre i nært samliv med helt tilfeldige fremmede, enn personer uten tilrettelegging s-/hjelpebehov! Tenker de også da at desto mer hjepebehov, desto større trivsel i nært samliv med tilfeldig fremmede?
0 #7 Haide Hurtig 18-09-2016 11:00
Hvem er det som setter standard for brukers behov og oppfølging og vaner i et bofellesskap? Trodde det var foresatte, verge som hadde en stor påvirkning her. Vet om foresatte som har barn i boliger der personalet ikke vil stryke klærne til bruker. Påstår at det er ressursmissbruk . Når det er en til en har jeg vanskelig for å forstå argumentet. Mens en bruker ser TV osv er det vel en fin anledning til å gjøre dette fremfor å sitte i sofaen med mobiltlf? Hva mer dere?

Legg til kommentar