Funksjonshemmede

Beboer- og pårørende-undersøkelse i samlokaliserte boliger

Beboer- og pårørende-undersøkelse i samlokaliserte boliger

Nå foreligger resultatene av "bruker og pårørendeundersøkelsen i samlokaliserte boliger," i hovedsak for utviklingshemmede.

177 beboere og 262 pårørende er spurt. Resultatene er gjennomgående positive. Når det spørres om de alt i alt er fornøyd med den hjelpen de får svarer 93 % av beboerne ja, mens det blant de pårørende er noe mer broket: 25 % er helt enig, 34 % er enig, 23 % er litt enige og 18 % er misfornøyd.

På enkeltsvarene identifiseres det flere forbedringspunkter som det bør arbeides videre med, som f.eks. at kun 58 % av de pårørende vet at det foreligger en individuell plan for beboeren.

Jeg tar gjerne i mot innspill på resultatene.