Funksjonshemmede

Handlingsplan for funksjonshemmede: Her statusrapport, men er dette godt nok?

Handlingsplan for funksjonshemmede: Her statusrapport, men er dette godt nok?

Eller burde ambisjonene og oppfølging vært høyere?

Helseetaten har foretatt en kartlegging av status på hvordan tiltakene i Oslo kommunes handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser følges opp. Etaten har samlet informasjon fra virksomhetenes årsmeldinger og årsberetninger for 2014, resultatene er koblet til satsningen i Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser bystyresak 280/12.

Av rapporten fremgår at de fleste virksomheter har utarbeidet egne handlingsplaner for mennesker med funksjonsnedsettelser. Men siden ikke alle bydeler/etater ennå har utarbeidet egne planer, er det nå presisert i eget brev til virksomhetene at egne planer skal utarbeides i tråd med bystyrets vedtak.

Les gjerne, og kom med innspill i kommentarfeltet nedenfor.

Legg til kommentar