Funksjonshemmede

Handikapforbundet utfordrer

Handikapforbundet utfordrer

Den aller fineste politiske parolen noe parti har hatt er «ulike mennesker – like muligheter.»

På mange måter oppsummerer parolen det som er mitt verdisyn: Vi kommer til verden med forskjellige forutsetninger, som arv, miljø og sosial status. Noen i fattige land, og andre i rike. Og noen vokser opp med fysiske hindringer og funksjonshemninger. Samfunnspolitikken blir da å sette inn tiltak som så langt som rimelig og mulig kompenserer for disse ulikhetene. Alle bør ha like muligheter. Det innebærer at vi forskjellsbehandler i tilbudet, for i resultat å få likhet.

Magnhild Sørbotten, regionstyreleder i Norges Handikapforbund, utfordrer meg på sentrale spørsmål for funksjonshemmede i Oslo:

- barn får ikke gå på sin egen nærskole fordi den ikke har tilgjengelighet for funksjonshemmede

- T-banestasjoner som er bygd slik at ordinære rollestoler ikke kommer på T-banen

- funksjonshemmede i bydelene som ikke får tilgang til hjelpemidler når de trenger det.

På videoen nedenfor kan du høre hennes spørsmål og mine svar på dem.

Kommentarer   

0 #1 Espen Thomassen 25-08-2015 08:50
Som synshemmet og nestleder i FFO Oslo kommer handikappforbun det med meget gode resonementer. T-banestasjonen på Nasjonalteatere t i Oslo sentrumer et slikt eks. som gjelder både synshemmede, hadikappede og andre funksjonshemmed e. Du har rett i at politikere generelt må høre mer på ulike grupper i samfunnet før endelge beslutninger fattes. Nå kommer vi i FFO Oslo til å samarbeide med handikappforbun det fremover i forhold til universell utfordring, og jeg kommer til å "pushe" det sentrale rådet for funksjonshemmed e i Oslo til også å jobbe enda mer for like rettigheter. Det samme gjelder muligheten til å reise kollektivt, selv om en er funksjonshemmet . Det er på nytt kommet uttalelser fra Samferdselsdep. som tyder på at de vil ha en gjennomgang av honnørrebattord ningen både overfor pensjonister, militære og funksjonshemmed e. I slike ssaker MÅ ALLE FUNKSJONSHEMMED E STÅ SAMMEN uavhegig av hvilken type funksjonshemnin g en har.

Jeg gir deg lov til å publisere dette innlegget på din blogg.
0 #2 Mille Berit Aag 25-08-2015 08:57
Da kan hun ta med seg at det er forferdelig vanskelig å komme opp og ned av fortauskanter der med rullestol, for laaangt fra alle er senket og de som er senket er ikke alltid senket nok! Hilsen trønder som ble kastet ut av rullestolen på vei ned fra en fortauskant som likesom skulle være senket...

Legg til kommentar