Funksjonshemmede

En bedre TT-tjeneste

Byrådet har intiert en konkurranseutsetting av TT-tjenesten.

"Det er ønskelig at Byrådet, før en slik eventuell konkurranseutsetting, skal foreta en utredning av muligheten og konsekvensene av å sørge for at alle godkjente taxisentraler skal tilby TT-transport, og hvorvidt dette kan knyttes til selve løyvetildelingen," heter det bl.a. i et forslag Ivar Johansen har framsendt til behandling i Oslo bystyre. Han ønsker samtidig at bystyret pålegger byrådet å igangsette en evaluering av dagens TT-ordning.

Les Ivar Johansens forslag til bystyret

Legg til kommentar