Funksjonshemmede

Kan jeg få litt senere leggetid i kveld?

Kan jeg få litt senere leggetid i kveld?

Noen voksne må spørre kommunen om lov.....

«En ting flere av våre brukere opplever fortsatt som en utfordring er å få legge seg når de ønsker, være ute å oppleve uten å «måtte forhandle om senere leggetid», uverdig?»

Det skriver en ansatt som jobber i kommunalt tjenestetilbud i Oslo for hjemmeboende funksjonshemmede. Det hun formidler er derfor ønsker fra hjemmetjenestens brukere. Mennesker som kanskje er helt avhengig av hjelp for å komme i seng eller ta nødvendige medisiner.

Det hører jo så opplagt ut: Ønske om å få legge seg noe senere fordi en planlegger en sammenkomst med venner, eller kanskje gå på en konsert. Jeg håper jo at tjenesten som oftest klarer dette på det forhåndsplanlagte og forutsigbare, men brukernes ønsker er selvsagt å ha samme mulighet for et impulsivt liv som alle oss andre. F.eks. på sparket kunne si ja, når venner etter en konsert foreslår: Kan vi ikke gå ut å ta en øl?

Men dette har selvsagt også en annen side: Bydelens behov for å planlegge turnus, og disponere personalet, og ansattes behov for en forutsigbar arbeidssituasjon.

Men jeg håper, og tror, den planlagte tillitsreformen skal kunne gi betydelig mer fleksible tjenester, ikke minst for brukerne av tjenestene.

De hjemmebaserte tjenestene har vært basert på en bestiller/utførermodell med sterke kontrollrutiner og rapporteringskrav. Detaljerte vedtak og stramt definerte tidsrammer er lagt til grunn for tjenester den enkelte mottar. Fagpersoner har hatt liten mulighet for fleksibilitet og faglige vurdering ved endring av behov og tilstand. Det er behov for å prøve ut nye modeller for tjenestetildeling og utførelse. Den enkelte som mottar tjenester skal i større grad involveres med utgangspunkt i hva som er viktig for dem. Medarbeidernes faglig stolthet, arbeidsglede og kreativitet skal verdsettes. Tillitsmodellen i Oslo skal implementere nyere tilnærmingsmåter som legger vekt på den enkeltes ressurser, egenmestring og kontroll over eget liv.

Som for eksempel senere leggetid, og impulsivt gå ut å ta et glass øl. Hva tror brukere og ansatte? Er dette løsbart?

Kommentarer   

+1 #1 Baard Belsaas 26-01-2016 06:41
Man legger seg vel når man er trøtt, ikke når det passer kommunen? Så lenge man kan bestille en drosje, kan man vel bestille en hjemmehjelper også.
+3 #2 Martha E. Andresen 26-01-2016 06:42
Da jeg jobbet som nattevakt i hjemmesykepleie n på Østlandet var det vår jobb å hjelpe unge funksjonshemmed e i seng. Enkelte hadde også avtale om at de (ihvertfall fredag og lørdag) kunne ringe (måtte jo av og til vente en stund) men kveldsvakt legger jo folk mellom kl 20 og 22 og det er jo tidlig for mange. Spesielt for yngre. Men bør være mulig. Jobber som nattevakt igjen nå, og vi kunne nok ha hjulpet noen fler i seng ved behov.
#3 Ørjan Andersen Grut 26-01-2016 07:12
Takk for at du setter fokus på en glemt del av funksjonshemmed es hinderøypeverda g. Er selv en av de som i årevis har brukt hjemmetjenesten etter en ulykke. Har slåss mot rigide regler som stadig forandres pga innstramminger i budsjettet. enkelte ansatte tydelig feilplassert som mener ingen rullestolbruker e skal være oppe etter midnatt osv. Bydel Gamle Oslo er likevel en av de bedre stedene å bo, har hørt rene skrekkhistorier fra andre bydeler. Uverdig at unge mennesker som bor hjemme og har et tilnærmet normalt liv skal være tvunget til senest få hjelp til legging kl.22. Det har blitt flere rettigheter for funksjonshemmed e de siste årene. I kjølevannet har det dukket opp private leverandører av natt-tjenesten. Personlig har jeg byttet til privat. Men klarer Oslo kommmune å tilby en tilfredstillend e tjeneste bytter jeg selvfølgelig tilbake. I Bydel Gamle Oslo sa de opp halvparten av ansatte i en "omorganisering ", antall brukere/mennesk er var den samme.
+1 #4 Siv Merete Olaussen Møklebyst 26-01-2016 07:15
Det er ikke bare i Oslo en ønsker seg litt større fleksibilitet.. funksjonshemmed e mer enn andre trenger muligheter til å være med familie og venner..
+1 #5 Cato Brunvand Ellingsen 26-01-2016 07:49
Dette er viktig og riktig. Det må være et sentralt fokus i tillitsreformen . Fleksible tjenester. Det innebærer tjenesteinnovas jon og tjenestedesign. Blir viktig at fagfolk får mulighet til utviklingsarbei d sammen med tjenestebrukern e. Fagforeningene spiller også en sentral rolle. De må være døråpnere, ikke portvakter. Det har de dog gode forutsetninger for å være.
+1 #6 Oddrun Botnen Eie 26-01-2016 08:41
BPA
Den nå lovfestede rettigheten BPA skulle vel gi en mer fleksibel hverdag?
Og: ordbruken: med ord som så altfor tydelig gjenspeiler institusjonskul turen: leggetid, vaktskifte, turnus. Menneskers behov og ønsker skal være i fokus. Hvordan de ansatte er organisert og hvordan de tenker, skal ikke prege livet til de som trenger bistand i hverdagen. Det er nok mange rundt omkring som hadde trengt en liten kursendring hva gjelder holdning og språkbruk, fokus og ståsted i jobben: hvorfor er jeg der jeg er på jobb? Hvem er jeg der for?
+2 #7 Anette Eggan Laskemoen 26-01-2016 09:03
Helt forferdelig! Jeg har vært vitne til dette selv via ekstravakter. Hjerteskjærende å høre brukernes historier. At de blir lagt tidlig og hjulpet ut av sengen flere timer etter at de har våknet pga nedbemanningen var så vondt at jeg vurderte å sette i gang et frivillig leggehjelp med folk fra nærmiljøet. Noe sånt strider likevel helt mot det jeg står for, bevegelseshemme de må sikres retten til at dette håndteres via skatt og det offentlige. De må også sikres retten til faste hjelpere, man kan selv tenke seg at det hele tiden kommer nye og ukjente mennesker som skal hjelpe til med de mest intime behov.
+1 #8 Linn Bel 26-01-2016 10:15
joda.. men her har vi ca 30 pek hver når vi jobber kveld..I hjemmetjenesten . og tiden er stramm.. de betaler for tiden de får og skal de ha mer må de vel betale tror jeg.. men skulle ønske kommunene kunne bruke mere penger på hjemmetjenesten så vi ansatte slipper å slite oss ihjel
#9 Anders Arntzen 26-01-2016 10:45
For meg personlig er det svært forutsigbart at jeg legger meg senere noen ganger. Da sier jeg til meg selv at nå legger jeg meg senere. Dette visste jeg for flere år siden, at på den og den datoen ville jeg kanskje legge meg senere. Da visste jeg også at jeg selv måtte være tilstede for å legge meg. Men hvis jeg var avhengig av kommunal hjelp ville jeg nesten gått ut fra at de visste dette, jeg skulle ikke behøve å si ifra. Er det så vanskelig da?
#10 Mette Celius 26-01-2016 14:16
Rent bortsett fra; hva skal man med en hjemmehjelper i den situasjonen? De kan hjelpe til med gulvvask og øvrig rengjøring, ikke stort mer.
+1 #11 Ørjan Andersen Grut 26-01-2016 18:35
Med ref. til mitt tidligere innlegg på tråden her: Vil påpeke at jeg sikter til nattjenesten. I min nogenlunde våkne tilstand på dagtid bruker jeg privat personlig assistanse , noe som er en fantastisk løsning for meg. Jeg har gjennom 16 år prøvd begge alternativer, og der går jeg ikke tilbake.
#12 Inger Marie Kyle Frogner 26-01-2016 21:00
Flott med tillitsreform.. .Må få på plass mer faglig skjønn og.mindre byråkrati pluss pluss

You have no rights to post comments