Funksjonshemmede

Boliger utviklingshemmede: Bydel Alna fikk orden på kaos

Boliger utviklingshemmede: Bydel Alna fikk orden på kaos

Hvordan snu en situasjon med mange deltidsansatte, lav kompetanse og mye tvangsbruk? Tidligere avdelingsleder og vernepleier Gry Reinsnos i bydel Alna i Oslo har sett at det går an å snu. Hun ledet den ene av boligene da prosessen startet.

De ansatte i boligene hadde for lav kompetanse, og visste ikke hva som er tvang ifølge loven. Dermed ble tvangsbruken ikke registrert. De hadde heller ikke kompetanse til å møte kravene til en faglig tjeneste for den enkelte bruker. Beboerne hadde liten påvirkning på sin egen hverdag. Fylkesmannen påpekte behov for bedring i de tre boligene. Lederne slet i årevis for å få skikk på situasjonen. En og samme stilling ble lyst ut 25 ganger i løpet av fire år. – Situasjonen var ganske kritisk, fastslår Reinsnos.

Les om snuoperasjonen bydel Alna i Oslo gjennomførte i tre boliger for utviklingshemmede i tidsskriftet Fontene.

Kommentarer   

+1 #1 Steinar Wangen 02-03-2016 11:07
Et vesentlig faktum som glemmes i artikkelen er at det ble leid inn en privat aktør fra Bærum for å lukke avvik.
0 #2 Kåre R. Walvik 02-03-2016 11:10
Det er viktig med kunnskap om det arbeidet en skal utføre i alle områder! Flott utført og gjennomført her! Et godt eksempel for andre!
+1 #3 Tidligere ansatt i bydel Alna 17-03-2016 14:30
Dette provoserer meg. Står bl.a. nevnt i artikkel at det ikke hadde blitt stilt strenge nok krav ved ansettelser, men hva når noen av de som ble omplassert hadde jobbet der i over 20 år, og det ikke lå det samme kravene til grunn ved ansettelser på den tid, som det gjør i dag. Teller ikke erfaring, realkompetanse og relasjon til bruker noen ting? At en bruker mister tjenesteyter som h*n har hatt relasjon til i flere tiår, bare fordi de ikke er høyskoleutdanne t. Greit å skryte, og vise til gode resultater, men man burde da få med alle aspekter av saken. Alt er ikke så rosenrødt som det blir fremstilt her.
0 #4 Tidligere ansatt i bydel Alna 17-03-2016 14:34

Legg til kommentar