Funksjonshemmede

BPA-assistenter som løsarbeidere?

BPA-assistenter som løsarbeidere?

Det rapporteres fra bydeler at BPA-assistenter (Brukerstyrt personlig assistent) kun får midlertidige kontrakter. Brukerne er arbeidsleder for assistentene, mens det formelle arbeidsgiveransvaret ligger hos bydelen - for dem som velger kommunen og ikke privat leverandør. BPA-assistentene får kontrakter på maks 6 måneder til tross for at assistentene ikke er ekstravakter. De jobber ikke enkeltvakter, men turnus.

Jeg har derfor sendt fram følgende spørsmål som finansbyråden skal besvare overfor bystyrets finanskomite:

- Hva slags kontrakter/ansettelsesforhold skal BPA-assistenter som jobber for brukere med langvarig behov ha?

- Er det kommunens praksis å ansette BPA-assistenter på 6 måneders kontrakter, eller er det den enkelte bydel som styrer over dette?

- Hva er bydelens/kommunens ansvar overfor BPA-assistenter som kun kan få midlertidige kontrakter?

- Ifølge arbeidsmiljøloven er det ikke adgang til å ansette noen midlertidig uten spesifikk hjemmel. De to hjemlene som kan benyttes er enten at man er i vikariat (ved noens fravær) eller at man har arbeid av ekstraordinær karakter (typisk er for prosjekt). I tilfellet med disse BPA-assistentene kan jeg ikke se at noen av disse hjemlene er relevante. Er dette derfor en lovlig praksis?

Kommentarer   

0 #11 Pål Engebredsen 19-05-2016 15:43
Så bra noen begynner åstille noen kritiske spørsmål rundt BPA og arbeidstakers rettigheter. Dette er et minefelt ingen tør ta tak i.Som privat ansatt PA hos en psykisk utviklingshemme t mister jeg jobben i det øyeblikket de pårørende syns brukeren og jeg har 'mistet kjemien' Det har skjedd med flere på min arbeidsplass. Derfor står vi skolerett som gammeldagse tjenestefolk, varter opp de foresatte med middag og kake når de kommer på besøk, Vi vasker gulvene etter de, for som de sier til andre besøkende: 'Vi har folk som vasker for oss'. På dagtid følger vi brukeren hele dagen gjennom ordinært arbeid, der de foresatte har underbydd andre aktører (lagergulv vask) siden han har med seg PA som vasker og som er betalt av kommunen og har dermed inget behov for inntjening.Jeg digger brukeren jeg assisterer, men det er hvordan man blir gjort til tjenestefolk, uten rettigheter og blanding av offentlige midler og privat firma som gjør at jeg er skeptisk til ordningen.

Legg til kommentar