Funksjonshemmede

BPA-assistenter som løsarbeidere?

BPA-assistenter som løsarbeidere?

Det rapporteres fra bydeler at BPA-assistenter (Brukerstyrt personlig assistent) kun får midlertidige kontrakter. Brukerne er arbeidsleder for assistentene, mens det formelle arbeidsgiveransvaret ligger hos bydelen - for dem som velger kommunen og ikke privat leverandør. BPA-assistentene får kontrakter på maks 6 måneder til tross for at assistentene ikke er ekstravakter. De jobber ikke enkeltvakter, men turnus.

Jeg har derfor sendt fram følgende spørsmål som finansbyråden skal besvare overfor bystyrets finanskomite:

- Hva slags kontrakter/ansettelsesforhold skal BPA-assistenter som jobber for brukere med langvarig behov ha?

- Er det kommunens praksis å ansette BPA-assistenter på 6 måneders kontrakter, eller er det den enkelte bydel som styrer over dette?

- Hva er bydelens/kommunens ansvar overfor BPA-assistenter som kun kan få midlertidige kontrakter?

- Ifølge arbeidsmiljøloven er det ikke adgang til å ansette noen midlertidig uten spesifikk hjemmel. De to hjemlene som kan benyttes er enten at man er i vikariat (ved noens fravær) eller at man har arbeid av ekstraordinær karakter (typisk er for prosjekt). I tilfellet med disse BPA-assistentene kan jeg ikke se at noen av disse hjemlene er relevante. Er dette derfor en lovlig praksis?

Kommentarer   

#1 Arbe Haraldsvik 12-03-2016 09:03
Dessverre er dette ikke noe bare noen bydeler i Oslo praktiserer. Det er relativt utbredt at paaistenter blir tilbydd ulike former for oppdrags, tilkallings avtaler. Det forekommer også at endel av de nye aktørene på å organisere BPA på vegne av kommunene prøver seg på det. Når det gjelder private aktører ha vi som assistenter fått en mulighet til å håntere dette med at vi har fått egen tarifavtale for assistenter mellom Virke og Fagforbundet.
#2 Elin Gjelsten 12-03-2016 11:01
Så bra du tar opp dette. Jeg er BPA på sjuende året hos samme bruker. Min turnus er ca 90%, men greide å få 60% av den i fast stilling med Fagforeningens hjelp. I bydelen jeg jobber er det visst bare 2 av alle BPA'ene som har fått noe fast. Gjennomtrekken er stor, og lønna elendig! Vi jobber så fleksibelt at det er vanskelig å koordinere med annen jobb, men det er nødvendig for å overleve... På den annen side er det verdens beste jobb der man vet man gjør en kjempeforskjell i brukernes liv.
#3 Nelly Landsverk 12-03-2016 15:39
Alt som kan vera med på å betre arbeidsforholda for ei så viktig yrkesgruppe, kan òg bidra til at det blir lettare å rekruttere assistentar. Bra at nokon tek fatt i dette!
#4 Jon Torp 12-03-2016 15:42
Så flott at du tar tak i dette. Jeg håper du også gir oss resultatet av saken. Som privat BPA-leverandør er jeg veldig opptatt av at alle BPA-assistenter skal ha skikkelige og ryddige arbeidsforhold. Jeg har i årevis gremmet meg over at folk i så viktige jobber har så dårlige arbeidsforhold når BPA-ordningen er i kommunal regi. Håper på en opprydning. BPA-assistenter utfører viktig arbeid. Takket være assistentenes arbeidsinnsats får funksjonshemmed e gode liv. Assistentjobben er jo av permanent karakter og slett ikke midlertidig. Ja til skikkelige arbeidsforhold!
#5 Toril Heglum 12-03-2016 21:32
Dette er viktig å få avklart, for både frihet og trygghet for både oss som trenger assistanse, og assistentene våre.
#6 Sigrid Marie Refsum 13-03-2016 14:28
Fint at du gjør det. Uansett kan en ikke regne med at mer enn høyden 50% setter større pris på friheten ved midlertidige ansettelser framfor sikkerheten i fast ansettelse.
#7 Tove Linnea Brandvik 13-03-2016 21:17
Det er bra du tar opp dette. Skikkelige arbeidsforhold er en betingelse for en god BPA ordning. Det er høyst tvilsomt at man kan finne smutthull i loven som kan åpne for midlertidige kontrakter. Det skal som alle andre jobber i så fall være i et klart vikariat. Åpningen som kom med midlertidige ansettelser for et år er avgrenset med at det etter dette ene året ikke kan benyttes midlertidige ansettelser igjen. Et tips til deg kan være å samtidig sjekke om noen er ansatt i oppdragskontrak ter, som også er ulovlige når det gjelder denne type stillinger. Ref dom i forhold til støttekontakter reist av, så langt jeg husker, fagforbundet.
#8 Toril Heglum 14-03-2016 06:12
Godt poeng, Tove Linnea Brandvik! For BPA er det jo slik at det skal foreligge et langvarig assistansebehov . Så lenge assistansebehov et er rimelig stabilt, så er det lite grunnlag for å ansette noe annet enn faste + nødvendige vikarer. Med mindre det foreligger som du sier konkret vikarbehov - vikar for en bestemt person, eller vikar for avgrenset økt beho en periode.

Uskikken med oppdragskontrak ter håper jeg vi snart er kvitt"
#9 Stig Morten Skjæran 14-03-2016 06:20
Her er det bare å hive seg på og heie på deg. Det er viktig at assistentene får skikkelige arbeidsbetingel ser. Uten gode arbeidsbetingel ser og arbeidsforhold for assistentene, ingen gode BPA ordninger.
#10 Elisabeth Henriksen 01-05-2016 17:41
Veldig bra at du tar opp dette spørsmålet.
Jeg jobber som BPA for Eidsvoll kommune og har vært hos samme bruker i snart 2 år. Min bruker vil alltid måtte trenge en BPA så dette er ikke midlertidig. Er på oppdragsavtale og faller utenom AML . Jeg har ingen rettigheter i så måte. Ingen feriepenger, pensjon etc..Jeg er ikke en arbeidstaker i Eidsvoll kommune selv om jeg gjør jobben som er deres ansvar.
Syns det er merkelig at de kan bruke oppdragsavtale på noe som er deres ansvar iflg loven.
#11 Pål Engebredsen 19-05-2016 15:43
Så bra noen begynner åstille noen kritiske spørsmål rundt BPA og arbeidstakers rettigheter. Dette er et minefelt ingen tør ta tak i.Som privat ansatt PA hos en psykisk utviklingshemme t mister jeg jobben i det øyeblikket de pårørende syns brukeren og jeg har 'mistet kjemien' Det har skjedd med flere på min arbeidsplass. Derfor står vi skolerett som gammeldagse tjenestefolk, varter opp de foresatte med middag og kake når de kommer på besøk, Vi vasker gulvene etter de, for som de sier til andre besøkende: 'Vi har folk som vasker for oss'. På dagtid følger vi brukeren hele dagen gjennom ordinært arbeid, der de foresatte har underbydd andre aktører (lagergulv vask) siden han har med seg PA som vasker og som er betalt av kommunen og har dermed inget behov for inntjening.Jeg digger brukeren jeg assisterer, men det er hvordan man blir gjort til tjenestefolk, uten rettigheter og blanding av offentlige midler og privat firma som gjør at jeg er skeptisk til ordningen.

You have no rights to post comments