Funksjonshemmede

Hjerterå, iskald og byråkratisk

Hjerteråd, iskald og byråkratisk

Dette er ordene en mor med et funksjonshemmet barn bruker på hvordan hennes bydel opptrer.

Det er rimelig krevende å ha et funksjonshemmet barn, og jeg får mange henvendelser fra foreldre som møter en forvaltning som slett ikke oppfattes som en medspiller. Foreldre som gang etter gang må slåss for helt elementære ting.  Vi snakker så vakkert om brukermedvirkning, men pårørende som henvender seg til meg møter en forvaltning som nekter å lytte.  Som nekter å være fleksible. Dette havner derfor ofte ut i konflikt, og advokatmat.

Moren skriver i sin fortvilelse dette til meg:

«Beklager å forstyrre deg med dette enda en gang, men prosessen fram mot nytt avlastningssted ser ut til å ha kjørt av sporet. Anbudsrunden er i gang, hun som har passet barnet mitt i 8 år og kjenner henne like godt som meg, ble utelukket på grunn av manglende erfaring! Det jeg ser på som vesentlig, nemlig personlig egnethet i forhold til mitt barn, er helt uvesentlig for bydelen, som bare ser på firmaet, regnskap, HMS osv. Og de vet ingenting om de som faktisk skal ta seg av barnet mitt. Så fikk jeg i går på telefonen vite at jeg ikke "har anledning" til å besøke tilbyderne, men at bydelen skal på befaring neste uke.

Vi kommer aldri til å godta å sende barnet vårt til et sted vi ikke har fått besøke, det ga jeg klar beskjed om og ba dem om å stanse hele prosessen. Det hjelper meg overhodet ikke at bydelen drar på befaring. Helt fra barnet mitt begynte i barnehagen har vi besøkt alle alternativer, så har vi søkt på de stedene som vi mener har vært akseptable. Ting kan se bra ut på papiret, men bare et besøk sier noe om atmosfæren etc. på stedet. Har bedt om et møte med bydelen, får se hva de svarer. Men min oppriktige mening er at anbudsprosessen og de kravene som kommunene stiller, er hjerterå, iskalde og byråkratiske. Våre behov som foreldre blir overhodet ikke ivaretatt. Veldig sint og oppgitt hilsen fra xxxx.»

Bydelen bøyde av og moren fikk være med på bydelens befaring til potensielle avlastningsleverandører. Men hvorfor skal det i det hele tatt være nødvendig å måtte ta en slik kamp? Bydelen selv burde automatisk invitert med moren på befaringene.  Jeg vil fortsatt holde i, og følge opp, slike saker. Vi kan ikke ha det sånn.

Kommentarer   

+1 #1 Sidsel Maxwell Grasli 20-08-2016 15:05
Dette er dessverre alt for kjent. Jeg undrer virkelig hvilke fenomen dette er uttrykk for?
Takk til deg Ivar som kommunalpolitiker
for å sette fokus på saken. Du kjenner feltet og har en sterk stemme.
+1 #2 Nils Even Holden 21-08-2016 05:51
Å dra på befaring høres ut som en god ide. Det har meg bekjent ikke vært tradisjon for dette, og hvorfor ikke, er et godt spørsmål. Det kan være skremmende og nytt for forvaltningen som dermed må endre tankegang om hvor mye de skal inkludere tjenestemottake r i denne prosessen. Det kan tenkes å være utfordringer i forhold til taushetsplikt ved befaringer. Særlig om dette er en uvant problemstilling . Det er uansett flott å høre bydelen snudde om dette.
+3 #3 Berit Ovesen 21-08-2016 09:52
Og hvorfor I all verden stoler de ikke på morens vurdering av dagens "leverandør"som leverer bra og som kjenner datteren inn og ut. Det våre barn opplever og vil oppleve gjennom livet er en strøm av mennesker I omsorgsfunksjon en. Å begrense denne strømmen vil gi dem noe som ligner et vanlig liv.
+1 #4 Truls Thirud 21-08-2016 10:41
Brukermedvirkni ng er et flott verktøy for å levere tjnester med god kvalitet. Dessverre er det i flere bydeler slik at det kun er vi pårørende som er opptatt av kvaliteten på tjenestene våre utviklingshemme de voksne barn mottar. Bare se hva Nordre Aker har prestert på feltet ved å ignorere kvalitet og brukermedvirkni ng. Til nå er 88 millioner av fellesskapets midler brukt til å bygge boliger for sterkt hjelpetrengende mennesker med multifunksjonsh emming på Berg Gård. Dessverre helt uten å ta hensyn til behovene til beboerne. Bl.a. er det ikke plass til nødvendige hjelpemidler - eller hjelper - på de små badene. Men dette er bare en av mange forhold planleggerne har glemt å tenke på.

aftenposten.no/.../...
+2 #5 Pårørendealliansen 21-08-2016 15:36
Hei, grelt eksempel på hva som skjer når ting kortslutter mellom mennesker og systemer. Pårørende må stå sammen. Vi har delt denne på FB siden vår.
0 #6 Sigrid Marie Refsum 21-08-2016 19:04
Det følger gjerne store belastninger og mye drama med å få et funksjonshemmet barn. Kanskje det har vært en prematur eller på annen måte komplisert fødsel. Jeg har vært nærstående til dette. I det tilfellet var kommune og skole imøtekommende med hvordan de kunne hjelpe. Hvilken stor trøst. Og denne opplevelsen har også gitt positive konsekvenser psykologisk. Vil en spare trygd, så still opp ubedt med det som trengs. Det lønner seg å behandle levende mennesker som nettopp det.

Legg til kommentar