Funksjonshemmede

Vanskeligere å få HC-parkeringskort?

Vanskeligere å få HC-parkeringskort?

Med HC-kort kan du parkere på parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede og offentlige avgiftsparkeringsplasser, uten å betale avgift og utover tidsbegrensning.

For å søke om HC-kort må du oppfylle følgende krav: a) Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander. b) Du må kunne dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk.

Jeg får flere henvendelser fra funksjonshemmede som opplever at vilkårene for å få tildelt HC-parkeringskort er altfor høy. De opplever at det praktisk talt bare er personer i rullestol som får dette.

Det vil naturlig nok være også andre former for funksjonshemninger som bør klassifisere til å parkere på handikaparkeringsplasser. Det kan gjelde folk med kroniske helseplager eller ulike former for sosial angst.

Jeg har derfor bedt byrådet skriftlig overfor bystyret orientere om hvordan dette praktiseres og hvorvidt praksis har vært endret de siste årene.

Hva er folks erfaring med tjenesten?

Kommentarer   

0 #11 Astrid Rohde 18-09-2016 21:25
Godt du tar dette opp.
+1 #12 Susanne Nilsen Skansgård 19-09-2016 05:44
Dette har jeg opplevd eksempler av på min jobb også (fengsel). Må skrive vel begrunnede søknader for å få tildelt kort, og blir bedt om å skrive ned eksakte plasser og adresser hvor personen har tenkt å benytte kortet sitt, samt hyppighet av bruken av spesifikke plasser.
0 #13 Vigdis Løver 19-09-2016 19:50
Min far på 93 år søkte et slikt kort. Han går med rullator og sliter veldig. Avslag... Noe vi syntes var utrolig merkelig. Veldig sjelden det står biler på slike plasser, så det burde være flere med slike kort, det er plass nok ...
0 #14 Wenche Svoor 21-09-2016 08:22
Vi har to ganger søkt om HC parkering, men begge gangene fått avslag.

Min ektefelle kan kun gå korte avstander, i begrunnelsen står det at jeg kan kjøre han fram til målet, slippe han av for så og parkere.

Da hender det at man må kjøre et stykke. Så samme når vi skal hjem, hente bil, hente han for så å kjøre hjem. Han har TT, men det er ikke nok.

For et mest mulig aktivt liv.

Legg til kommentar