Funksjonshemmede

HC-parkeringskort: Byrådet svarer

HC-parkeringskort: Byrådet svarer

Byrådet har sendt fram svar til bystyret på mitt spørsmål om tildeling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Om praksisen skriver byrådet blant annet:"Ved Bymiljøetatens tildeling av parkeringskort for forflytningshemmede legges det vekt på forflytningsevne og forflytningsbehov. En persons forflytningsevne kan være sterkt redusert når vedkommende er avhengig av rullestol, men også for eksempel hjerte- og lungesykdommer kan medvirke til en redusert forflytningsevne.

Ved vurdering av behov for forflytning sees det hen til behov for parkering ved hjem og spesielt arbeidssted. Det kan også eksistere behov for parkering ved regelmessig sykehusbehandling eller annen type regelmessig behandling, for eksempel fysioterapi. Regelmessig sosial aktivitet kan også inngå i vurdering av om parkeringstillatelse skal tildeles.

Tildelingen skjer etter en streng og skjønnsmessig vurdering med sikte på å tildele tillatelser til søkere med størst behov. Det kreves legeerklæring for å dokumentere det medisinske grunnlaget for å vurdere søkerens helsetilstand.

Sosial angst har ikke alene vært grunnlag for tildeling av parkeringstillatelse, men har inngått sammen med andre forhold i vurderingen når tillatelse har vært gitt.

Den beskrevne praksisen har ikke vært endret de siste årene."

Les hele svaret på linken nedenfor. Stemmer dette med folks egne erfaringer? Skriv gjerne i artikkelens kommentarfelt.

Kommentarer   

#1 Øystein Moe 13-10-2016 07:01
Eksem min har operert inn 2 kunstige hofteledd .grunnet artroskopi I Hoftene .hun har bekreftelse fra lege att hun har forflytningshem ming på grunn av det .Er det og ett skjønn som skal vurderes I forhold tilom hun har krav på HC parkeringsbot .hun har fått det tidligere .og har hun krav på det ennå .eller kan hun miste det .

You have no rights to post comments