Funksjonshemmede

Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

Traineordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

Oslo kommune har et prosjekt med trainee for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Som kommunen selv skriver om prosjektet: "Vi ønsker å bidra til at flere mennesker med funksjonsnedsettelser får mulighet til å komme i jobb. Prosjektet Traineeordningen for mennesker med funksjonsnedsettelser legger til rette for at Oslo kommunes virksomheter utlyser stillinger forbeholdt personer med funksjonsnedsettelser."

Det er lyst ut 25 stillinger gjennom ordningen, de første fire ble lyst ut i mai 2014. Det er ansatt 15 personer i prosjektet. Planmessig ansettes tre personer til i begynnelsen av 2017.

FAFO har nå foretatt en midtveisevaluering av prosjektet for å få kunnskap om hvordan traineeordningen er organisert og implementeringen av den ute i virksomhetene, samt å få innsikt i traineenes, mentorenes og virksomhetsledernes refleksjoner omkring og erfaringer med ordningen. Funnene skal kunne fungere som læringsgrunnlag for andre storbykommuner som vurderer å innføre lignende ordninger.

Les rapporten, og kom med dine innspill i kommentarfeltet under.

Kommentarer   

#1 Kenneth Brateng 17-01-2017 06:34
En lang men veldig spennende rapport. Vi trenger å få flere mennesker med nedsatt funksjonsevne/h andikap ut i arbeidslivet. Både for samfunnets del, men ikke minst for de individene det gjelder.
Hva om storsamfunnet tok litt mer ansvar for at også øvrige bedrifter fikk bedre støtte fra eksempelvis en statlig ressursbank?

Det finnes mange dyktige folk der ute som gjerne vil jobbe, men som desverre havner bakerst i køen, eller på uføretrygd fordi arbeidsgiverne ikke tørr satse på dem.
Her bør helt klart noe gjøres!

You have no rights to post comments