Funksjonshemmede

Omsorgsboliger for utviklingshemmede på Røa

Omsorgsboliger for utviklingshemmede på Røa

Bydelene har meldt inn konkret behov for 153 såkalte samlokaliserte boliger, hvorav av de aller fleste med delvis bemanning eller med døgnbemanning. Når det derfor nå er startet bygging av åtte tilpassede boliger på Røa så heier jeg på det. I den nye boligblokken blir det åtte boliger og fellesarealer, samt en personalbase. Boligene får også grønttak og skal tilfredsstille passivhusstandard.

– Bydelen er glad for å få på plass nye, moderne og funksjonelle samlokaliserte boliger for utviklingshemmede i Røahagan, sier Anne Lexow, avdelingsdirektør ved avdeling bo- og dagtilbud i Bydel Vestre Aker. – Bydelen har per i dag tolv andre boliger. Enkelte av disse er gamle og uhensiktsmessige for målgruppen, og vi ser for oss at det vil bli utskiftninger i den gamle boligmassen, forteller Lexow.

Hun legger til at bydelen har lang erfaring med å gi tjenester til beboere i samlokaliserte boliger. – Boligene vil være bemannet hele døgnet, og de ansatte har kompetanse i og erfaring fra arbeid med utviklingshemmede.

Fremtidig beboer, Peder Godager, har ventet lenge på et nytt botilbud som dette.

Han er godt kjent i området og har flere ganger vært nede ved byggetomten for å se om Boligbygg har begynt å grave. Nå er ventetiden endelig over og byggingen av hans fremtidige bolig er straks i gang. Entreprenøren er i gang med prosjekteringen og den fysiske byggestarten forventes å bli i mars-april.

– Planene i Røahagan er veldig fine, og vi har turvei ned dit her hjemmefra. Det blir stor forandring fra der Peder bor i dag, sier faren Tor.  – Også blir det mye lysere, finere og grønnere. Det er gøy å komme inn i noe nytt, og man er jo gjerne litt mer bevisst på sine ønsker som 34-åring enn som 20-åring, smiler faren. Peder nikker enig. Han har bodd 13 år i sin nåværende bolig, og de siste seks årene har familien arbeidet for å finne en ny tilpasset bolig til ham.

Les mer under "les mer."

 

 

I Røahagan 1 starter byggingen av åtte tilpassede boliger for personer med spesielle behov. Fremtidig beboer, Peder Godager, har ventet lenge på et nytt botilbud som dette.

 

Hjemme hos familien Godager ligger tegninger spredt over hele bordet. Tegningene viser hvordan de nye boligene i Røahagan 1 vil bli. Peder peker på på leiligheten han har mest lyst på. 

– Jeg liker den i midten med balkong.

Han er godt kjent i området og har flere ganger vært nede ved byggetomten for å se om Boligbygg har begynt å grave. Nå er ventetiden endelig over og byggingen av hans fremtidige bolig er straks i gang. Entreprenøren er i gang med prosjekteringen og den fysiske byggestarten forventes å bli i mars-april.

– Planene i Røahagan er veldig fine, og vi har turvei ned dit her hjemmefra. Det blir stor forandring fra der Peder bor i dag, sier faren Tor.

– Også blir det mye lysere, finere og grønnere. Det er gøy å komme inn i noe nytt, og man er jo gjerne litt mer bevisst på sine ønsker som 34-åring enn som 20-åring, smiler faren. Peder nikker enig.

Han har bodd 13 år i sin nåværende bolig, og de siste seks årene har familien arbeidet for å finne en ny tilpasset bolig til ham. Hans nåværende leilighet beskriver de som litt trist.

– Det er lite sol der, og han ser rett inn i en vegg utenfor vinduet, forteller moren Berit.

 

Moderne og døgnbemannet

 

I den nye boligblokken blir det åtte boliger og fellesarealer, samt en personalbase. Boligene får også grønttak og skal tilfredsstille passivhusstandard.

– Bydelen er glad for å få på plass nye, moderne og funksjonelle samlokaliserte boliger for utviklingshemmede i Røahagan, sier Anne Lexow, avdelingsdirektør ved avdeling bo- og dagtilbud i Bydel Vestre Aker. 

– Bydelen har per i dag tolv andre boliger. Enkelte av disse er gamle og uhensiktsmessige for målgruppen, og vi ser for oss at det vil bli utskiftninger i den gamle boligmassen, forteller Lexow.

Hun legger til at bydelen har lang erfaring med å gi tjenester til beboere i samlokaliserte boliger. – Boligene vil være bemannet hele døgnet, og de ansatte har kompetanse i og erfaring fra arbeid med utviklingshemmede.

 

Trygt, stabilt og nært

 

Bydelen er også fornøyd med at boligene har god beliggenhet med nærhet til det meste. Både Røa senter, offentlig kommunikasjon og tur- og rekreasjonsområder ligger et steinkast unna. Også Peder er svært fornøyd med beliggenheten.

– Det er nærme Røa senter, og jeg får kortere vei til Røa T-bane. Det tar bare to minutter å gå dit, sier Peder.

Det passer godt, siden han tar første bane til jobb hver dag. Peder jobber nemlig på et lager der han pakker bøker og blader. På fritiden spiller han fotball med det lokale idrettslaget.

– Vi synes det er veldig hyggelig at Peder får en bolig i nærheten av oss og at han kan bli boende i samme bydel. Det er trygt og stabilt, sier faren Tor. Han legger ikke skjul på at de selv begynner å bli eldre og ønsker trygghet rundt Peders bosituasjon.

 

Byggestarten ble forsinket

 

Høsten 2016 ble byggestart utsatt på grunn av uenighet med sameiet på naboeiendommen om en servitutt fra 1978 om bruksretten til tomten. Boligbygg og naboen er uenige om bruksrettens omfang. 

– Boligbygg har fått tillatelse fra Plan- og bygningsetaten til å starte byggingen, og har derfor startet nå, for å unngå ytterligere forsinkelser og kostnader, sier eiendoms- og utviklingsdirektør Tom-Erik Holte i Boligbygg.

Han legger til at Boligbygg lenge har vært i dialog med naboen med tanke på nødvendige tiltak i byggeperioden, men også for at naboens bruk av stien over kommunens tomt skal kunne fortsette omtrent som før etter at bygget står ferdig.

 

Fakta om prosjektet:

Bydel: Vestre Aker

8 nye omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelser. Leilighetene er på ca. 47m². I tillegg er det personalbase, fellesarealer og utomhusarealer. Bygget blir totalt tre etasjer, får grønttak og skal tilfredsstille passivhusstandard. Entreprenøren er i gang med prosjektering. Den fysiske byggestarten er forventet i mars-april 2017 og innflytting er forventet sommeren 2018. Entreprenør: Jaco Kostnadsramme: ca. 60 mill. (inkl.mva.)

Kommentarer   

+1 #1 Caroline Engh Persson 18-02-2017 07:37
Flott. Der er det et stort etterslep. I fremtiden kan man også jobbe for kollektiver el.l. for de med høytfungerende funksjonsnedset telser. Anbefaler serien De skjulte talenter på DR1. Med slike tilbud ville psykiatrien blitt langt mindre belastet.
+1 #2 Solveig Klinkenberg 18-02-2017 12:43
Veldig bra! Men hva blir husleien og ca hvor mye vil beboerne få i husleiestøtte? I LUPE får vi alarmerende meldinger nå om mennesker med utviklingshemni ng som har fått omtrent tredoblet husleien i Oslo kommune. Enkelte har fått øket leien fra ca 5.000 til nærmere 15.000. Husleiestønaden er ikke endret. Dette er på grunn av at bydeler nå benytter seg av husleielovens mulighet til å ta gjengs leie, det vil si den leie som er for tilsvarende boliger i bydelen. Særlig høyt ligger da (naturlig nok) leien i de vestlige bydeler. Enkelte pårørende frykter at barnet deres må flytte tilbake til foreldrehjemmet .

Legg til kommentar