Funksjonshemmede

Kommunens innkjøpspolitikk: Prioritere virksomheter som skaper arbeidsplasser for funksjonshemmede

Kommunens innkjøpspolitikk: Prioritere virksomheter som skaper arbeidsplasser for funksjonshemmede

For noen uker siden her på bloggen skrev jeg om 22-årige Kine-Margrethe: Arbeidsplikt, sies det overfor sosialhjelpsmottagere. Andre sloss for å få jobb, men får det ikke: Etter 5 års skolegang tilbyr Oslo kommune mange psykisk utviklingshemmede ungdommer et eneste tilbud: jobbventeliste, med håp om jobb om noen år.

En rådgiver ved en av byens videregående skoler kontaktet meg i sin fortvilelse: Hun har mange utviklingshemmede som etter 5 års skolegang ikke kommer over i tilpasset arbeid, VTA. Kine-Margrethes sak løste seg, men det er mange andre funksjonshemmede som er fortvilet over ikke å få arbeid.

Et enstemmig bystyre ber nå, på mitt initiativ, byrådet om å sette fokus på dette og prioritere å skaffe arbeidsplasser. En enstemmig bystyrets finanskomite uttaler:

"Komiteen viser til at kommunen gjennom sin anskaffelsespolitikk kan bidra til flere arbeidsplasser for denne gruppen.

Komiteen viser til forskriften til lov om offentlige anskaffelser § 8 - 8: "Oppdragsgiveren kan begrense konkurransen til virksomheter eller programmer som har som hovedformål å integrere funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer i arbeidslivet. Dette gjelder bare når minst 30 prosent av de ansatte i virksomheten eller programmet har en funksjonshemming eller er vanskeligstilte. Dersom oppdragsgiveren bruker denne muligheten, skal han angi dette i kunngjøringen."

Byrådet bes se på om kommunen i større grad kan benytte seg av denne muligheten."

En tydelig beskjed fra bystyret!

Kommentarer   

0 #1 Elisabeth Augdahl 18-05-2017 06:40
Bra gjort av bystyret, dette er et skritt i riktig retning!
0 #2 Øystein MOE 18-05-2017 06:42
Dette er kjempebra og støttes .For en stund siden missforsto jeg og trodde at når en snakket om å øke bedriftens Konkuranseevne osv, så snakket en om de funksjonshemmed e , som bar annsatt i en WTA bedrift .Detskjønte etter hvert var en missforståelse .Jeg syns det er viktig at det skapes arbeidsplassers om tar hensyn til og tilrettelegger for Funksjonshemmed e,og utviklingshemme de , Men wn må både skape WTA bedrifter , men og sørge for 1 at også utviklingshemme de og Funksjonshemmed e fårarbeidsavkla ringspenger , så de kan få lov til og anledning til å prøve sef i flere yrker .Men det må og skapes flere WTA bedrifter , slik at Funksjonshemmed e og Utviklingshemme de kan få den tryggheten om en fast Arbeidsplas .
0 #3 Astrid Rohde 18-05-2017 07:35
Dette høres helt supert ut. Flott initiativ fra deg. Håper kommunen lykkes med dette.
0 #4 Magne Bolme 18-05-2017 08:15
Ja, dette er veldig, veldig bra! Det er nettopp slike virkemidler vi har etterlyst i alle år. Å ansvarliggjøre arbeidsgivere og innkjøpere er den eneste farbare veien framover hvis vi skal få mennesker utenfor det ordinære arbeidslivet inn igjen i «virkelig» arbeid.

Magne Bolme, Synshemmede Akademikere
0 #5 Lars Rovik Ødegård 18-05-2017 12:22
Bruk offentlig forbrukermakt til fellesskapets beste!

Nok et interessant og viktig bidrag inn i det offentliges plikt til å ta ansvar for et inkluderende samfunn. Ivar Johansen i Oslo Bystyre er blant de utrettelige sliterne for minoriteters rettigheter. Her har han foreslått at kommunen bruker sin forbrukermakt slik at de gjør innkjøpsvalg som bidrar til ønsket likestilling og inkludering.

Tanken er ikke ny, men den er fortsatt like viktig. Vi snakker tross alt om hvordan vi skal bruke fellesskapets kasse.

En videreføring av Ivar's forslag kan være så enkelt som dette:
Om offentlige virksomheter (stat, fylke og kommune og alle deres underliggende virksomheter) hadde gjort noe så enkelt som å si: Vi velger leverandører som ikke ekskluderer. Det ville ført til umiddelbar og positiv endring i markedet.

Tenk hoteller, møte- og konferansesentr e, transportører, produsenter av ulike produkter som brukes i offentlig forvaltning som ikke blir valgt fordi de ikke er universelt uformet, - de vil snart innse at det lønner seg. Da blir det endringer. Raskt.

Dessuten: Det burde innføres et forbud mot å bevilge offentlige midler til tiltak som ikke fremmer likestilling og likeverdig deltakelse. I dag gjennomføres f.eks. flere kulturarrangeme nter med offentlig støtte på en slik måte at mange blir ekskludert.

Bare følg Ivar sitt råd. Det virker. Garantert. Det er prøvd andre steder med stort hell. Hva som kreves? Bare politisk vilje.

Legg til kommentar