Funksjonshemmede

Multifunksjonshemmede Arne skal ikke lenger dyttes ut på anbudstorget

Multifunksjonshemmede Arne skal ikke lenger dyttes ut på anbudstorget

Straks over sommeren skjer det: Vi flytter makt fra forvaltningen til den hjelpetrengende selv, og skal ikke lenger se anbudsutsettelser som dette:

"Bydel NN ønsker å prekvalifisere leverandører som kan levere et bo- og omsorgstilbud med heldøgns bemanning. Brukeren er en ung mann på 19 år, med diagnosene autisme, epilepsi og psykisk utviklingshemming. Han har behov for hjelp til de fleste dagligdagse oppgaver. Han har utfordrende atferd, men det er til nå ikke blitt vurdert behov for vedtak etter Kapittel 4A i sosialtjenesteloven. Han har hyppige epilepsianfall, slik at han vil ha behov for personale med god kompetanse på håndtering av det. Han er en blid, ung mann.»

Det er eksempler som dette som har gjort at et enstemmig bystyre, på mitt initiativ, har vedtatt at det skal innføres brukervalg på dagsenter-, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet. Ting tar tid, altfor lang tid, å gjennomføre, men straks over sommeren er dette operativt.

For denne gruppen erstattes nå anbud og marked med brukermedvirkning og brukervalg. Vi gir innbyggerne større innflytelse på sine egne liv og i utforming av tjenestene. Forlater kundetenkningen og en forvaltning som i altfor stor grad har en vi-vet-best-hva-du-trenger-holdning, til i større grad å la den hjelpetrengende selv bestemme. Det finnes knapt noen som har bedre kunnskap hva en 19-årig multifunksjonshemmet mann trenger enn han selv og hans pårørende. Derfor ønsker vi å flytte makt fra forvaltningen og til den hjelpetrengende selv og deres pårørende.

Dette blir bra.

Jeg oppfordrer folk til å ta kontakt med meg dersom de får opplevelser eller erfaringer de mener det er klokt at jeg får kjennskap til.

Kommentarer   

#1 Ola Bog 19-06-2017 05:38
Sjøl har vi nettopp vært på todagers seminar i Åsgårdstrand i regi av Oslo kommune, Helseetaten. Tema: Individuell plan (IP). Dette har jo vært lovfesta siden 2001, fikk vi høre.. Som vi skjønner: Ting Tar Tid. ;-)
+2 #2 Berit Ovesen 19-06-2017 06:46
Dette er veldig bra, Ivar. Takk for at du tar de svakes parti og fremmer gode saker, og vi ønsker oss veldig samme rett til fritt omsorgsvalg for alle som har utviklingshemmi ng
#3 Unni Fonneland 19-06-2017 07:41
Veldig bra. Jeg ser frem til at det blir økende bevissthet rundt språkbruken i offentlig sektor også. Bort med latterlige begreper som "levere varene" -tankegang når det handler om sosiale/medisin ske tjenester. Det har tragisk nok blitt så gjennomført at dette næringslivssprå ket fullstendig gjennomsyrer alt vi gjør. Og som kjent, SPRÅK ER MAKT.
#4 Astrid Rohde 19-06-2017 09:09
Hurra for dere politikere som endrer hvem som skal ha makt over eget liv så langt dette er mulig.
+2 #5 Lucia Schanke 19-06-2017 15:39
Så bra, brukervalg er jo nødvendig, hvis ikke så vil ikke ting fungere i praksis, sånn er jo det systemet vi har, altså årsaken til at kapitalisme funker sånn noenlunde. Hjelpemidler burde også være brukerstyrte, sånn at bruker kunne velge fritt. Da ville hjelpemiddelsys temet blitt effektivisert
#6 Elin 20-06-2017 06:14
Brukervalg er bra, men når det gjelder dagsenter er det ikke noe å velge i. Det er fullt overalt.
Min datter Yngvild har ikke noe dagtilbud fra i morgen, når skolen slutter. Bydel Ullern svarer ikke på e-post og tar ikke telefonen.
#7 Lars Erik Brustad 21-06-2017 14:44
Maken til frekkhet. Dette publiserer du samtidig som din byråd Thorkildsen stopper finansieringshj elp for mennesker med utviklingshemni ng som ønsker å skaffe seg et sted å bo. SV byrådet er en skam, som motarbeider de aller svakeste i vårt samfunn.
#8 Ivar J 21-06-2017 15:41
Lars Erik: Mener du virkelig jeg skal unnlate å formidle en gladhet til byens funksjonshemmed e? Påstanden din vedr. Byråd Thorkildsen er ukjent for meg, så du må nesten være mer presis. Har hun stoppet en praksis/ordning kommunen hadde under tidligere byråd?
#9 Truls Thirud 22-06-2017 08:19
Det er gode nyheter at politikerne åpner for brukervalg av botilbud for utviklingshemme de. Det har lenge vært et gap mellom ambisjonene til lovverk og politikere og hva den enkelte bydel faktisk leverer. Utviklingen har gått feil vei de siste 15 årene - slik NOU-en "På lik linje dokumenterer". Kanskje dette kan bidra snu den turnus-styrt omsorgen til bitteligg mer fokus på å skape gode og trygge hjem - for de mest hjelpetrengende ? Eller er jeg for optimistisk igjen?
#10 Lars Erik Brustad 22-06-2017 15:27
Du står selvfølgelig fri til å formidle hva du vil. Det jeg påpeker er at det er rimelig frekt å hevde at dere hjelper de svakeste til bolig når din egen byråd har fjernet den økonomiske støtten denne gruppen fikk fra kommunen. Hun har videre sagt at så lenge hun sitter som byråd vil en slik støtte ikke bli gjeninnført. Dette er den aller svakeste gruppen innbygere i kommunen og er det noen som trenger hjelp til å skaffe seg en egen bolig er det dem. Men dette er vel sannsynligvis basert på en tro på at det bare er de offentlige som kan hjelpe? Skam dere i SV!
#11 Ivar J 22-06-2017 18:12
Lars Erik: Jeg gjentar mitt spørsmål: "Påstanden din vedr. byråd Thorkildsen er ukjent for meg, så du må nesten være mer presis. Har hun stoppet en praksis/ordning kommunen hadde under tidligere byråd?"
#12 Lars Erik Brustad 22-06-2017 18:23
Ja det har hun, og ifølge det jeg har fått opplyst er det - i hennes regjeringstid - permanent stoppet. Tidligere kunne mennesker med utviklinghemnin g regne med kommunalt bidrag til finansiering av egen bolig. Det er det ikke lengre mulig å få.
#13 Ivar J 22-06-2017 19:07
Lars Erik: Nei, dette er ingen endring. Situasjonen har snarere vært motsatt: Utviklingshemme de har måttet regne med ikke å få kommunalt bidrag til finansiering av egen bolig. Se f.eks. den detaljerte beskrivelsen i denne saken; ivarjohansen.no/.../...
#14 Haide hurtig 12-07-2017 07:54
Hei, sønnen min flyttet i bofellesskap i høst. Privat stiftelse driver stedet. Både han og fameliens er fornøyd. Han stortrives i dette lille (4) fellesskapet som har utviklet seg til en liten famelie. Personalet er topp. Kvalifiserte, varme og samarbeidsvilli ge. Fikk nå høre at Oslo kommune ikke har godkjent stedet. At stedet ikke var godkjent da vi tok imot tilbudet og sønnen vår flyttet inn, ble ikke fortalt oss. Hadde vi visst dette, hadde vi sannsynlig ikke flyttet inn med alt det innebærer av innredning, innkjøring og økonomiske utgifter. Verken bydelen eller bofellesskapet informerte om dette. Sønnen vårvarme funnet seg godt til rette og hva skjer nå? Når endelig brikkene falt på plass og vi hadde funnet noe som passet han, fikk en ny bekymring i fanget. Slik systemet er utsetter det brukervalg pårørende for enorme belastninger. Skal vi aldri kunne slappe av for at barna våre får bo iferd der de trives pga politiske føringer? Sterkt bekymret mor
#15 Ivar J 12-07-2017 12:18
Haide: Ikke bekymre deg. De som bor på steder som ikke har fått rammeavtale kan fortsette å bli boende der de er.
#16 Haide 04-02-2018 12:47
Min sønn ,psykisk utv.h bor i bofellesskap. Jeg er mor og verge. Inf jeg fikk før inflytting var at vi kunne besøke , overnatte og komme og gå som vi ønsket bare vi ikke var til ulempe for andre beboere. Vi har aldri overnattet , men vært på besøk mellom 18 og 19 de dagene han ikke har så spennende aktiviteter. Ca to ganger i uken Har overholdt besøkstiden. Føler de ansatte står med stoppeklokke.. Sønnen er alltid glad for besøk uansett hvem det er. Etter å ha bodd der i ett år, føler jeg at personalet bruker brukermedvirkni ngen slik det passer de best og spesielt på områder der jeg har best kompetanse. Ved tidligere besøk har jeg alltid ringt samme dag og sier at jeg kommer om det ikke kolliderer med annen aktivitet. Bruker viser glede ved hvert besøk. Det er nå bestemt uten diskusjon med meg at personalet skal spørre bruker om han vil ha besøk av mor og andre. Så skal jeg bli inf . Bruker er psykisk utvjh. og har alltid hatt problemer med å svare på enkle spørsmål som feks ja eller nei. Han får prestasjonsangs t, blir frustrert og lei seg. For å slippe presset kan han svare i " hytt og pine" uten å vite konsekvensene. Slik jeg kjenner bruker vil det bli veldig vanskelig og belastende for han å ta slike valg. Mener han ikke har evner og forståelse for å kunne velge hvem han vil ha besøk av. Og hvertfall ikke av konsekvensene. Hvordan skal jeg forholde meg til dette? Er det andre som opplever det samme? Så lenge han viser glede og vi har det hyggelig sammen ved besøk. synest jeg er å gi han en oppgave som han ikke er utrustet til.
#17 Haide hurtig 04-02-2018 12:51
Glemte etternamn på innlegget

You have no rights to post comments