Funksjonshemmede

Utviklingshemmede Downs-barn på avveie

Utviklingshemmede Downs-barn på avveie

Tore Bareksten er bekymret for sin sønn med Downs.

"Den siste måned har Norges Taxi to ganger levert Aslak feil sted når han skulle på avlastning. Det vil si at han ble levert hjem i stedet for til avlastningsstedet. Heldigvis var kona hjemme en av gangene og jeg den andre. I følge Samres hadde sjåføren fått oppgitt rett adresse, men levert feil likevel.

Veldig ofte når Aslak skal leveres/hentes på etterskoletidstilbud på Valhall Arena eller være en uke på Haugentunet avlastningsboliger får jeg telefon fra drosjesjåfører når jeg sitter på t-banen til og fra jobb. Noen ganger spør de om veien dit de skal, andre ganger ber de meg sørge for at Aslak kommer ut fra hentestedet. I flere år har jeg bedt Samres gi drosjesjåførene telefonnummer til stedet Aslak skal hentes eller leveres, men fortsatt er visst bare mitt og konas telefonnummer de får.

Jeg synes det er et paradoks at veltalende politikere bruker Oslo Taxi mens våre downsbarn med mer begrensede talegaver må bruke Norges taxi. Det burde vært omvendt. La barne våre få drosjeselskapet som legger størst vekt på språklig og geografisk kunnskap og la politkerne forklare Norges taxi sjåførene hvor de skal kjøre. Og forlang at Samres skal ha ansatte og et datasystem som klarer å gi sjåførene telefonnummer til stedet barna våre skal hentes og leveres," spør Bareksten.

Les hele hans tekst nedenfor. Hva er andres erfaring?

 

Les om Tore Barekstens erfaringer:

Den siste måned har Norges Taxi to ganger levert Aslak feil sted når han skulle på avlastning. Det vil si at han ble levert hjem i stedet for til avlastningsstedet. Heldigvis var kona hjemme en av gangene og jeg den andre. I følge Samres hadde sjåføren fått oppgitt rett adresse, men levert feil likevel.

Veldig ofte når Aslak skal leveres/hentes på etterskoletidstilbud på Valhall Arena eller være en uke på Haugentunet avlastningsboliger får jeg telefon fra drosjesjåfører når jeg sitter på t-banen til og fra jobb. Noen ganger spør de om veien dit de skal, andre ganger ber de meg sørge for at Aslak kommer ut fra hentestedet. I flere år har jeg bedt Samres gi drosjesjåførene telefonnummer til stedet Aslak skal hentes eller leveres, men fortsatt er visst bare mitt og konas telefonnummer de får.

Når jeg ringer til Samres og forteller at nå skal han på månedens avlastning, blir jeg nesten hver gang bedt om å oppgi telefonnummer og adresse dit, selv om jeg har oppgitt dette kanskje en 50 ganger tidligere. Likevel får ikke drosjesjåførene dette nummeret. De ringer meg. For et tre år siden tok jeg høstferien på kanariøyene mens Aslak var på ukesavlastning. Da fikk jeg tre telefoner fra drosjesjafører som ba meg komme ut fra Haugentunet med sønnen min eller ba om hjelp til å finne fram i Oslo. Da jeg var på kongress i St. Petersburg et par år etter fikk jeg også to telefoner fra irriterte drosjesjafører.

Jeg undres av og til. Hvorfor gjør Samres og Norges Taxi de same feilene år etter år? Kan det være at Samres har et datasystem som gjør det umulig å lagre adresser til faste leveringssteder som avlastning og etter skoletidtilbud? Betaler Samres så lav lønn at folk slutter får de lærer seg å bruke datasystemet? Jeg vet ikke.

Da er det lettere å forstå hvorfor sjåførene til Norges Taxi har vansker med norsk språk og geografi. Flere drosjesjåfører jeg kjente før har sluttet etter at høyrebyrådet slapp løs lisensene. Nå er det så mange drosjer at dette kombinert med et bedre kollektivtilbud gjør at sjåførene må jobbe stadig lengre for å tjene like mye som før. Da slutter de erfarne sjåførene og erstattes av unge innvandrere som kjører drosje mens de venter på å lære nok norsk til å få en skikkelig jobb. Får høyre feilstyrte Oslo kunne du sette deg inn i en drosje, oppgi en adresse og bli kjørt dit. Nå må du sjekke reiseruta på forhånd slik at du kan fortelle sjåføren hvordan han skal kjøre.

I fjor var det mye bygging og omkjøring på Valhall arena, Helsfyr hvor sønnen min har etterskoletidstilbud. Da fikk jeg flere telefoner i uka fra sjåfører som lurte på hvordan de skulle kjøre fra ulike steder for å finne fram. Siden jeg selv ikke har bil, er jeg ikke kompetent til å være trafikklærer. Jeg ba dem hver gang ringe Samres og få telefonnummeret til etterskoletidtilbudet. Det må da være Samres og Norges Taxis oppgave å fortelle sjåførene hvor de skal kjøre, ikke barnas foreldre.

Kommunen velger jo det billigste tilbudet og får kvalitet deretter. Så vidt jeg vet har Oslo Taxi litt strengere krav til språkkurs, og noe oftere erfarne sjåfører, så jeg velger ofte dette firmaet hvis jeg ikke er opplagt til å undervise drosjesjåfører i hvilke gater som ligger hvor. Men også her opplevde jeg en gang at drosjesjåføren plutselig stoppet og spurte meg om jeg visste hvor vi var og hvordan vi skulle kjøre videre. Jeg foreslo at han skulle bruke GPS, men det kunne han ikke. Så jeg satte meg ved siden av ham og ga ham et lynkurs. Han slo av taksameteret mens jeg lærte ham om gps.

I følge den dominerende politisk korrekte fundamentalistiske troen på et fritt marked er alle begrensinger og kontroller av det onde. Et fritt marked fører alltid til det beste tilbudet. Høyres rasering av drosjetilbudet i Oslo viser klart at et fritt marked fører til dårlige lønn for de ansatte og dårligere tilbud til brukerne.

Jeg synes det er et paradoks at veltalende politikere bruker Oslo Taxi mens våre downsbarn med mer begrensede talegaver må bruke Norges taxi. Det burde vært omvendt. La barne våre få drosjeselskapet som legger størst vekt på språklig og geografisk kunnskap og la politkerne forklare Norges taxi sjåførene hvor de skal kjøre. Og forlang at Samres skal ha ansatte og et datasystem som klarer å gi sjåførene telefonnummer til stedet barna våre skal hentes og leveres.

Kommentarer   

+1 #1 Eurica Sigcau 21-06-2017 05:32
Alle må ha GPS tror jeg. Har opplevd det mange ganger. Noen ganger mistet avtale hos lege på grunn at sjåføren kan ikke finne sted.
+2 #2 Mor 21-06-2017 06:33
Never ending story :-(
Dette har skjedd før, og det virker ikke som det får konsekvenser for transportøren.
Når TT-tjenesten konkurranseutse ttes må det stilles høyere krav enn i dag.
#3 Nanna Aase Henriksen 21-06-2017 07:46
Min sønn skal begynne til høsten å kjøre m Samres. Hans faste sjåfør som kjører andre barn til skolen får ikke lenger kjøre han. Han skal nemlig over i videregående trinn. Hvorfor i all verden kan det være bedre og rimeligere å velge bort noe som fungerer bra? Selv velger jeg alltid Oslo Taxi hvis jeg står i en taxi kø. Der har de fleste en bedre opplæring.ikke minst snakker flere bedre norsk, en forutsetning når man har med barn og gjøre...særskil t de med spesielle behov. Gruer meg.
#4 Lillian Halvorsen 21-06-2017 08:06
Dette er dessverre gjenkjennelig. Min datter med autisme og p.u. har vært svært stresset etter at hun begynte på v.g. skole med ulike samres sjøfarer og ulike medpassasjerer hver ukedag. Bydelen vi bor i er villig til å betale ekstra for fast sjåfør til blinde, mens sårbare unge med autisme, begrenset språk og forståelse og stort behov for trygghet og forutsigbarhet ikke blir prioritet.
#5 Lillian Halvorsen 21-06-2017 08:13
Dessverre gjenkjennelig. Samres ordningen med nye sjåfører som ikke klarer å forholde seg til mer enn et telefonnummer og ikke finner frem er enormt belastende for vår datter med autisme og p.u. Hun må ha trygghet og forutsigbarhet.
#6 Inger Buen Modalsli 21-06-2017 13:23
Har dessverre hørt ALTFOR mange slike historier opp igjennom årene. Slikt MÅ ikke skje! Altfor mange drosjesjåfører som ikke tar jobben seriøst nok. Mange har ikke den rette innstillingen til barn med nedsatt funksjonsevne! Dette må rettes opp snarest. De som gjør slikt, som nevnt ovenfor,, burde aldri få ansvaret for å kjøre barn/unge/voksn e med nedsatt funksjonsevne igjen!
#7 Bjørn Sverre Buer 21-06-2017 13:57
Dette selskapet er eid av et Private Equity fond i Florida og styres fra Stockholm. Sånt noe burde jo ikke vært lov.
+1 #8 Gudveig Havstad 21-06-2017 14:23
Dette minner meg om stresset omkring kjøring til og fra individualtimer for litt store barn som gikk på BUP , etter at Oslo satte dette ut på anbud, ungene kunne ikke vite om drosjene hentet dem til rett tid eller for tidlig/ for sent hjemme/ eller på skolen, og vi på BUP kunne ikke vite om vi kunne sette opp andre timer i vanlig avstand etterpå, fordi vi ofte måtte gjøre et detektiv arbeid med å finne ut hvor det var blitt av drosjen som skulle bringe ungen hjem. Det ble et spørsmål om hvorvidt drosjestresset virket mer negativt inn enn hvor stort utbytte ungen hadde av timen til tross for stresset. Dette ble innrapportert som skadelig, uten at det ble tatt grep. Håper byrådet nå kan rydde opp og gi en tryggere hverdag for unger og ungdom som trenger drosje skyss over år eller i kortere periode. I begynnelsen jeg jobbet på BUP i Oslo var det en ( for omkring 20 år siden) var det faste drosjesjåfører som hadde slik viktige oppdrag. Og slik var det når jeg jobbet på BUP i Follo, kloke drosjesjåfører som bidro til gode opplevelser for de av ungene som bodde i barnevernsinsti tusjon og gikk på BUP.
#9 Lars Erik Brustad 21-06-2017 14:55
Vår datter blir også hentet av taxi for å komme til skolen hver dag. Avtalen er at hun skal hentes kl 8:00, men nesten uten unntak kommer drosjen 10 - 20 minutter for sent. Dette er diskriminerende idet også denne gruppen elever bør komme tidsnok på skolen. På tross av gjentagende klager, også til ansvarlig byråd Thorkildsen, skjer det ingenting. Har dere ingen kontroll på hvilke avtaler som inngås?
#10 David Hole 21-06-2017 15:20
Overraska??? Sånn går d me et ekstra ledd som liksom ska administrere. Å i tillegg ikke velge d beste selskapet.
-1 #11 Ivar J 21-06-2017 15:35
Lars Erik: TT-anbudet ble gjennomført av det tidligere borgerlige byrådet., og det sittende byråd er naturligvis juridisk låst i forhold til den avtale som der ble inngått. Et av punktene er at det ikke anses som mislighold om drosjen møter opp 10 minutter for sent.
#12 Hilde Seip 21-06-2017 16:25
Er vi ikke nå inne i nye forhandlinger? Pass på! Kanskje de (Inga Marte m/stab) kan snakke med brukere mens de forhandler?
+1 #13 Tore G Bareksten 21-06-2017 16:28
ESA, Eftas overvåkningsorg an krever at løyveregulering av persontransport mot vederlag må liberaliseres. Noe årsmøtet i LO i Trondheim går sterkt imot.

ESA mener det er galt at Norge tross en liberalisering under høyreregjeringe n fortsatt har begrensinger på antall drosjeløyver. Esa krever at alle som tilfredstiller kravene skal få drosjeløyve og at markedet skal regulere seg selv.
Men når stadig flere drosjer skal konkurrere om samme antall turer, må hver drosjesjåfør jobbe lengre hver dag for å tjene det samme som før. For drosjesjåfører tjener jo ingenting mellom oppdrag. Opphever man det antallsbegrensi nger på antall drosjeløyver som fortsatt finnes, får man sosial dumping.

Dette kan igjen forsterke tendensen til at yrket blir en noe man har kortvarig periode før man får en bedre betalt jobb som gir mulighet for sikker inntekt og boliglån.

I dag kan man fremdeles finne drosjesjåfører som snakker flytende norsk og vet hvordan de skal kjøre hvor når de får oppgitt en adresse. Med et helt fritt marked og mindre rutinerte sjåfører må nok kundene i større grad finne seg i å forklare sjåføren veien.
+1 #14 Elin K 21-06-2017 21:28
Ved konkurranseutse tting er det viktig å stille gode krav, og å følge opp kravene. Oslo kommune er interessert i å tilby en tjeneste til lavest mulig pris for kommunen, men de ansvarlige kjenner ikke på kroppen hvor stor betydning kvaliteten på tjenesten har i det daglige. Jo hardere krav, jo høyere pris.
Brukerorganisas jonene må derfor være med på å stille krav og å evaluere, og må ha fullt innsyn i hele prosessen. Det må være en reell mulighet, der organisasjonene har både tid og kompetanse, og tett kontakt med de berørte brukergruppene.
Hvis kravene er gode og oppfølgingen på at kravene er gode (og leverandørene vet det på forhånd), vil de useriøse aktørene ikke delta i konkurransen eller falle i gjennom.
#15 Rita Isaksen 22-06-2017 04:40
Erfaringen er dessverre ganske så elendig! Blir ikke hentet og har stått igjen på skolen utallige ganger, har blitt glemt hentet hjemme.
- har ikke tall på alle de gangene jeg har måttet kjøre i full fart selv! Eller ringt taxi-tjenesten mens jeg er på jobb. Noe bedring den siste tiden.
#16 Lars Erik Brustad 22-06-2017 15:22
Nei det er mulig at det ikke regnes som misslighold at den kommer 10 - 20 minutter for sent, men det vitner om hvilke holdninger samfunnet har til denne gruppen mennesker. Det virker som om det ikke spiller noen rolle om de kommer tidsnok til skolen eller ikke. Din byråd lovet å ordne opp i dette, det har hun ikke maktet!
#17 Ivar J 22-06-2017 18:10
Lars Erik: "Nei det er mulig at det ikke regnes som misslighold at den kommer 10 - 20 minutter for sent, men det vitner om hvilke holdninger samfunnet har til denne gruppen mennesker. Det virker som om det ikke spiller noen rolle om de kommer tidsnok til skolen eller ikke. Din byråd lovet å ordne opp i dette, det har hun ikke maktet!"

Men byråd Inga Marte Thorkildsen kan da ikke ta ansvaret for at forrige byråd inngikk en avtale hvor det er akseptert inntil 10 minutters forsinkelse? Du retter derfor kritikken feil sted. Oslo kommune er juridisk bundet av denne avtalen.
+1 #18 Oddrun Botnen Eie 22-06-2017 18:19
Det ser ut som det er minst like mange negative erfaringer på TT-kjøringen med Norges taxi som det er sjåfører der. Ny sjåfør hver gang. De greier ikke forstå beskjeder som kommer opp på papirstrimmelen . Står det "hjelp", sier de: alle trenger hjelp, og blir sittende i bilen. Står det "forsete", vet de ikke hva det er. INGEN følger inn (slik det står de skal), og INGEN henter inne (slik det står de skal). Dette spesielt vinterstid. De sitter godt i bilene sine og prater i telefon. Om vi har klaget? Gjett! Om vi er lei av å ringe om det samme? JA!
#19 Tore Bareksten 30-06-2017 08:08
GÅRSDAGENS DROSJEHISTORIE.
Vanligvis ringer drosjene meg mens jeg sitter på t-banen og lurer på hvor de skal. I går hadde jeg ferie. Sjåføren hadde henta min sønn Aslak på etter skoletid og skulle levere ham til Ivar Welles vei 4a, men hvor var det? Han hadde bedt Aslak med downs syndrom være guide, men min sønn hadde ikke klart oppgaven som drosjeopplærer.

Jeg forsøkte å forklare og han forsto at han ikke skulle til Alnasenteret, men til et sted overfor Tveita, men hvor. Det var så mange forvirrende småveier i Oslo. Jeg spurte han hvor han var slik at jeg kunne hjelpe ham videre. Men det klarte ikke han å forklare meg.

Siden jeg hadde ferie tilbød jeg meg å sykle ned til Tveita senteret og hente sønnen min der. Han mente han ville klare å finne Tveita senteret. Jeg syklet ned, etter hvert fant drosjen fram og jeg hjalp sjåføren med å finne ut dette vanskelige med egenandel. Jeg syntes litt synd på sjåføren. Det kan ikke være lett å kjøre drosje i en by du ikke kjenner når du har problemer med språket.

Da Aslak gikk i barneskolen, følte jeg meg trygg. Han hadde fast sjåfør fra et drosjeselskap med ekstra krav til språkopplæring. Den faste sjåføren kjente ungene han hentet og visste alltid hvor de skulle. Han spilte den musikken i bilen som ungene likte og så videre.

Men Oslo kommune sier at når elevene kommer til videregående, skal bare de med hvitt TT-kort og ekstra sterk funksjonshemmni ng ha fast sjåfør fra et kompetent drosjeselskap. Alle med rødt TT-kort skal hentes av nye sjåfører hver dag fra selskapet med det laveste anbudet.

De som vant anbudet for dette året, ser ut til å spare penger ved ikke å lære sjåførene å bruke GPS, men spørre kunden i stedet. Problemet er at for eksempel døve og psykisk funksjonshemmed e ikke nødvendigvis er gode drosjeguider.

Etter hvert som kollektivtilbud et i Oslo bedres og det deles ut stadig flere drosjeløyver til stadig flere drosjeselskaper , vil arbeidsforholde ne for sjåfører herpes. De jobbe stadig lengre for å få nok turer. Dermed blir ikke yrket noe å satse på for norske ungdommer som er godt kjent i byen. Yrket blir noe man har en kort periode mens man venter på noe bedre. Denne konservative, nyliberale politikken er et klart brudd med den norske tradisjonen om at drosjesjåføren vet hva han/hun driver med. Men dette er selvsagt bare et storbyproblem. På små steder med et drosjeselskap med lokalkjente sjåfører vil den norske tradisjonen overleve høyrefolkas forsøk på å presse ned lønninger og ødelegge yrkesstolthet i flest mulig yrker. Men i storbyer vil denne høyrepolitikken skape stadig større utrygghet og merarbeid for foreldre til de barn og ungdommer som ikke kan fortelle sjåføren hvor de skal. Jeg håper Ups and Downs, foreningen for downsforeldre i Oslo enten vil kreve faste sjåfører til alle våre barn eller at Samres og drosjeselskapet som vinner anbudet i det minste klarer å sjåførene telefonnumrene til stedet de skal levere/hente og lære sjåførene å bruke GPS.

P. S. Mens jeg skrev dette innlegget ringte drosja som hentet Aslak og fortalte meg at nå sto han utenfor etter skoletid tilbudet, så nå måtte noen komme ut og hente Aslak. Jeg fortalte ham at jeg var hjemme i Ivar Welles vei og ba ham ringe Samres for å få nummeret til Etter skoletid tilbudet. Etter flere års klaging, ringer fortsatt sjåførene til meg når han skal hentes og leveres andre steder enn hjemme. Er det sjåføren som ikke klarer å lese beskjedene fra Samres? Er det Samres som ikke klarer å gi videre de telefonnumrene til hentesteder vi har gitt dem mange ganger? Jeg vet ikke, men det nytter tydeligvis ikke å klage.  

You have no rights to post comments