Funksjonshemmede

Utviklingshemmede Downs-barn på avveie

Utviklingshemmede Downs-barn på avveie

Tore Bareksten er bekymret for sin sønn med Downs.

"Den siste måned har Norges Taxi to ganger levert Aslak feil sted når han skulle på avlastning. Det vil si at han ble levert hjem i stedet for til avlastningsstedet. Heldigvis var kona hjemme en av gangene og jeg den andre. I følge Samres hadde sjåføren fått oppgitt rett adresse, men levert feil likevel.

Veldig ofte når Aslak skal leveres/hentes på etterskoletidstilbud på Valhall Arena eller være en uke på Haugentunet avlastningsboliger får jeg telefon fra drosjesjåfører når jeg sitter på t-banen til og fra jobb. Noen ganger spør de om veien dit de skal, andre ganger ber de meg sørge for at Aslak kommer ut fra hentestedet. I flere år har jeg bedt Samres gi drosjesjåførene telefonnummer til stedet Aslak skal hentes eller leveres, men fortsatt er visst bare mitt og konas telefonnummer de får.

Jeg synes det er et paradoks at veltalende politikere bruker Oslo Taxi mens våre downsbarn med mer begrensede talegaver må bruke Norges taxi. Det burde vært omvendt. La barne våre få drosjeselskapet som legger størst vekt på språklig og geografisk kunnskap og la politkerne forklare Norges taxi sjåførene hvor de skal kjøre. Og forlang at Samres skal ha ansatte og et datasystem som klarer å gi sjåførene telefonnummer til stedet barna våre skal hentes og leveres," spør Bareksten.

Les hele hans tekst nedenfor. Hva er andres erfaring?

 

Les om Tore Barekstens erfaringer:

Den siste måned har Norges Taxi to ganger levert Aslak feil sted når han skulle på avlastning. Det vil si at han ble levert hjem i stedet for til avlastningsstedet. Heldigvis var kona hjemme en av gangene og jeg den andre. I følge Samres hadde sjåføren fått oppgitt rett adresse, men levert feil likevel.

Veldig ofte når Aslak skal leveres/hentes på etterskoletidstilbud på Valhall Arena eller være en uke på Haugentunet avlastningsboliger får jeg telefon fra drosjesjåfører når jeg sitter på t-banen til og fra jobb. Noen ganger spør de om veien dit de skal, andre ganger ber de meg sørge for at Aslak kommer ut fra hentestedet. I flere år har jeg bedt Samres gi drosjesjåførene telefonnummer til stedet Aslak skal hentes eller leveres, men fortsatt er visst bare mitt og konas telefonnummer de får.

Når jeg ringer til Samres og forteller at nå skal han på månedens avlastning, blir jeg nesten hver gang bedt om å oppgi telefonnummer og adresse dit, selv om jeg har oppgitt dette kanskje en 50 ganger tidligere. Likevel får ikke drosjesjåførene dette nummeret. De ringer meg. For et tre år siden tok jeg høstferien på kanariøyene mens Aslak var på ukesavlastning. Da fikk jeg tre telefoner fra drosjesjafører som ba meg komme ut fra Haugentunet med sønnen min eller ba om hjelp til å finne fram i Oslo. Da jeg var på kongress i St. Petersburg et par år etter fikk jeg også to telefoner fra irriterte drosjesjafører.

Jeg undres av og til. Hvorfor gjør Samres og Norges Taxi de same feilene år etter år? Kan det være at Samres har et datasystem som gjør det umulig å lagre adresser til faste leveringssteder som avlastning og etter skoletidtilbud? Betaler Samres så lav lønn at folk slutter får de lærer seg å bruke datasystemet? Jeg vet ikke.

Da er det lettere å forstå hvorfor sjåførene til Norges Taxi har vansker med norsk språk og geografi. Flere drosjesjåfører jeg kjente før har sluttet etter at høyrebyrådet slapp løs lisensene. Nå er det så mange drosjer at dette kombinert med et bedre kollektivtilbud gjør at sjåførene må jobbe stadig lengre for å tjene like mye som før. Da slutter de erfarne sjåførene og erstattes av unge innvandrere som kjører drosje mens de venter på å lære nok norsk til å få en skikkelig jobb. Får høyre feilstyrte Oslo kunne du sette deg inn i en drosje, oppgi en adresse og bli kjørt dit. Nå må du sjekke reiseruta på forhånd slik at du kan fortelle sjåføren hvordan han skal kjøre.

I fjor var det mye bygging og omkjøring på Valhall arena, Helsfyr hvor sønnen min har etterskoletidstilbud. Da fikk jeg flere telefoner i uka fra sjåfører som lurte på hvordan de skulle kjøre fra ulike steder for å finne fram. Siden jeg selv ikke har bil, er jeg ikke kompetent til å være trafikklærer. Jeg ba dem hver gang ringe Samres og få telefonnummeret til etterskoletidtilbudet. Det må da være Samres og Norges Taxis oppgave å fortelle sjåførene hvor de skal kjøre, ikke barnas foreldre.

Kommunen velger jo det billigste tilbudet og får kvalitet deretter. Så vidt jeg vet har Oslo Taxi litt strengere krav til språkkurs, og noe oftere erfarne sjåfører, så jeg velger ofte dette firmaet hvis jeg ikke er opplagt til å undervise drosjesjåfører i hvilke gater som ligger hvor. Men også her opplevde jeg en gang at drosjesjåføren plutselig stoppet og spurte meg om jeg visste hvor vi var og hvordan vi skulle kjøre videre. Jeg foreslo at han skulle bruke GPS, men det kunne han ikke. Så jeg satte meg ved siden av ham og ga ham et lynkurs. Han slo av taksameteret mens jeg lærte ham om gps.

I følge den dominerende politisk korrekte fundamentalistiske troen på et fritt marked er alle begrensinger og kontroller av det onde. Et fritt marked fører alltid til det beste tilbudet. Høyres rasering av drosjetilbudet i Oslo viser klart at et fritt marked fører til dårlige lønn for de ansatte og dårligere tilbud til brukerne.

Jeg synes det er et paradoks at veltalende politikere bruker Oslo Taxi mens våre downsbarn med mer begrensede talegaver må bruke Norges taxi. Det burde vært omvendt. La barne våre få drosjeselskapet som legger størst vekt på språklig og geografisk kunnskap og la politkerne forklare Norges taxi sjåførene hvor de skal kjøre. Og forlang at Samres skal ha ansatte og et datasystem som klarer å gi sjåførene telefonnummer til stedet barna våre skal hentes og leveres.