Funksjonshemmede

TT: Samkjøring i strid med kommunens vedtak?

TT: Samkjøring i strid med kommunens vedtak?

For en gruppe funksjonshemmede er TT-transport helt avgjørende for at man skal komme seg til og fra skole, dagtilbud eller arbeid/arbeidstrening. En del av disse er så sårbare at de har fått vedtak om ikke å bli transportert sammen med andre. De er alenekjørere, eller Ensamåkere, som Samres kaller dem.

Olav Eilifsen har sendt fram denne henvendelsen til Velferdsetaten, som forvalter avtalen på vegne av kommunen:

«Vi har funnet ut at Samres har innført nye retningslinjer for sjåførene vedrørende alenekjørere fra 1. august - uten at noen brukere er informert.

Ifølge mine informasjoner er sjåførene nå pålagt å samkjøre andre brukere med alenekjørere og se bort i fra vedtakene om alenekjøring.

Dette er totalt uakseptabelt. Det er selvsagt gode grunner til at enkelte brukere har fått egne vedtak om at de skal være alenekjørere. Noen har medisinske begrunnelser, mens andre kan være for utagerende til å reise med andre brukere.

Sistnevnte er helt avgjørende for Ruben. Han sitter i rullestol og er helt forsvarsløs. Vi har i andre sammenhenger hatt svært dårlige erfaringer når han har vært alene sammen med mer utagerende funksjonshemmede.

Jeg ber om at det nye pålegget til TT-sjåførene trekkes tilbake umiddelbart. I motsatt fall vil jeg forfølge denne saken på alle tilgjengelig måter - inklusive henvendelser til brukerorganisasjoner, Råd for funksjonshemmede, politikere og media.

For ordens skyld: Jeg forstår behovet for samkjøring så lenge det kan skje innenfor forsvarlige rammer, og slik at brukerne kommer fram til bestemmelsesstedet i rimelige tid. Men det er som nevnt totalt uforsvarlig å la utagerende brukere med alenevedtak reise sammen med brukere som ikke har mulighet til å forsvare seg.»

Så langt jeg forstår er dette ikke et initiativ eller ønske fra kommunen, men initiert av anbudsvinneren Samres. Hva har andre med slik transport erfart?

Kommentarer   

+2 #11 Anonym 21-08-2017 09:05
Bra at dette kommer fram.

I en skriftlig instruks TT-sjåførene nylig har fått står det blant annet dette: "Selv om bestillingen er merket Ensamåkere (skal kjøres alene) skal du gjennomføre turen. Det er Samres sitt ansvar å kun samkjøre de som er godkjent for samkjøring med vedkommende."

Formuleringen er ganske ullen, og taxisjåfører forteller meg at flere sjåfører har henvendt seg til kjørekontoret i Samres for å få greie på hva dette egentlig innebærer. Svaret de har fått er at det nå blir samkjøring også for dem som er alenebrukere, men at dette ikke er sjåførenes ansvar.

Jeg vet at en del sjåfører har reagert kraftig på dette, og at enkelte vurderer å nekte denne typen samkjøring uansett hva kjørekontoret i Samres ønsker å pålegge dem.
0 #12 Olav Eilifsen 28-08-2017 19:55
Jeg har nå mottatt svar på min klage til Velferdsetaten. Her skriver etaten blant annet: "Det er ingen nye retningslinjer. Samres har heller ingen myndighet til å på egenhånd innføre nye retningslinjer. Informasjonen du har fått henviser mest sannsynlig til en oppdatert sjåførinstruks gitt av Oslo Taxibuss til sine sjåfører i forbindelse med oppstart av ny kontrakt 01.07.17. Alenekjørere skal fortsatt kjøres alene. I enkelte tilfeller kan imidlertid en alenekjører samkjøres med en annen TT-bruker på en bestemt reise, dersom bolig/pårørende og bydel vet at det er to brukere som kommer godt overens og som kan samkjøres. Dette gjelder kun et fåtall av brukerne. Samkjøring av disse bestemte brukerne godkjennes i så fall av bolig/pårørende og bydel på en bestemt type reiser. Brukerne vil likevel være alenekjørere i alle andre sammenhenger. Det vil derfor ikke forekomme at din sønn blir samkjørt med en alenekjører, med mindre dere og bydel har gitt samtykke til dette. Vi har forståelse for at teksten i sjåførinstrukse n kan bli misforstått, og vi vil be Oslo Taxibuss presisere denne."
Innholdet i svarbrevet er i prinsippet betryggende, men jeg stiller meg også noe undrende til at det er nødvendig å sende ut en generell sjåførinstruks om noe som tydeligvis bare skal skje helt unntaksvis - og da først etter egen godkjennelse av både pårørende/bolig og bydel. Her gjelder det i alle fall for pårørende/bolig er og bydeler å ikke la seg overtale/presse til å gå med på løsninger de ikke er 100 prosent trygge på. Jeg klarer ikke å fri meg fra tanken om at det finnes en økonomisk motivasjon bak den nye sjåførinstrukse n...

Legg til kommentar