Funksjonshemmede

Velferdsetaten: Ingen nye rutiner for samkjøring av alenekjørere i TT-tjenesten

Velferdsetaten: Ingen nye rutiner for samkjøring av alenekjørere i TT-tjenesten

For noen uker siden hadde jeg et blogg-oppslag under overskriften: TT: Samkjøring i strid med kommunens vedtak?

Olav Eilifsen, far til funksjonshemmede Ruben, skrev da blant annet:

"«Vi har funnet ut at Samres har innført nye retningslinjer for sjåførene vedrørende alenekjørere fra 1. august - uten at noen brukere er informert. Ifølge mine informasjoner er sjåførene nå pålagt å samkjøre andre brukere med alenekjørere og se bort i fra vedtakene om alenekjøring.

Dette er totalt uakseptabelt. Det er selvsagt gode grunner til at enkelte brukere har fått egne vedtak om at de skal være alenekjørere. Noen har medisinske begrunnelser, mens andre kan være for utagerende til å reise med andre brukere."

Helena Semb, seksjonssjef Juridisk seksjon/TT-seksjonen, Velferdsetaten skriver blant annet: "Det er ikke riktig at det har kommet nye etningslinjer fra Samres som omhandler alenekjørere. Denne gruppen har alltid kjørt alene, og skal fortsette å kjøre alene. Det er altså ingen endring i praktiseringen av dette.

Velferdsetaten har ansvaret for å administrere TT-ordningen i Oslo kommune, mens Samres utfører planlegging og kjørekontortjenestene for kommunen. Vi antar at saken beror på en misforståelse. Samres har verken sjåfører eller biler. Det var en revidering av en sjåførinstruks fra transportør Oslo Taxibuss, og ikke nye retningslinjer fra Samres dette handlet om. I instruksen står det at sjåførene må følge den planlagte reiseruten, herunder samkjøre i følge planen, også i de tilfellene alenekjørere er satt opp på samkjøring. Bakgrunnen for denne beskjeden til sjåførene er at noen svært få alenekjørere samkjøres med kjente personer – forutsatt at både bydel og foresatte (som regel foreldre) har godkjent slik samkjøring. Dette unntaket gjelder per i dag for kun syv personer i Oslo, og er som nevnt godt gjennomtenkt og godkjent av ansvarlige representanter for de aktuelle brukerne.

Vi ser at det er mulig å feiltolke instruksen transportøren sendte til sine sjåfører, men dette handlet altså om å gi sjåførene beskjed om at det finnes en håndfull «alenekjørere» som kan samkjøres i enkelte tilfeller, og at sjåførene skal forholde seg til meldingene fra planleggingskontoret."

Les hele kommentaren fra Velferdsetatens Helena Semb under "les mer."

 

Ingen grunn til frykt: Ingen nye rutiner for samkjøring av alenekjørere i TT-tjenesten

Av

Helena Semb, seksjonssjef Juridisk seksjon/TT-seksjonen, Velferdsetaten

Vi skjønner veldig godt at pårørende reagerer på informasjonen som Ivar Johansen gjengir i blogginnlegget TT: Samkjøring i strid med kommunens vedtak?. Det viser at feilinformasjon kan skape unødig frykt. Vi har ikke innført samkjøring i strid med vedtakene.

Blogginnlegget tar utgangspunkt i en bekymringsmelding fra en far med sønn i rullestol, som er avhengig av spesialbil ved transport. Ifølge faren hadde spesialbilsjåfør opplyst at Samres hadde innført nye retningslinjer fra 1. august, der det visstnok stod at alenekjørere heretter skulle kunne samkjøres med andre brukere.

Det er ikke riktig at det har kommet en ny retningslinje fra Samres som omhandler alenekjørere. Denne gruppen har alltid kjørt alene, og skal fortsette å kjøre alene. Det er altså ingen endring i praktiseringen av dette.

Velferdsetaten har ansvaret for å administrere TT-ordningen i Oslo kommune, mens Samres utfører planlegging og kjørekontortjenestene for kommunen. Vi antar at saken beror på en misforståelse. Samres har verken sjåfører eller biler. Det var en revidering av en sjåførinstruks fra transportør Oslo Taxibuss, og ikke nye retningslinjer fra Samres dette handlet om. I instruksen står det at sjåførene må følge den planlagte reiseruten, herunder samkjøre i følge planen, også i de tilfellene alenekjørere er satt opp på samkjøring. Bakgrunnen for denne beskjeden til sjåførene er at noen svært få alenekjørere samkjøres med kjente personer – forutsatt at både bydel og foresatte (som regel foreldre) har godkjent slik samkjøring. Dette unntaket gjelder per i dag for kun syv personer i Oslo, og er som nevnt godt gjennomtenkt og godkjent av ansvarlige representanter for de aktuelle brukerne.

Vi ser at det er mulig å feiltolke instruksen transportøren sendte til sine sjåfører, men dette handlet altså om å gi sjåførene beskjed om at det finnes en håndfull «alenekjørere» som kan samkjøres i enkelte tilfeller, og at sjåførene skal forholde seg til meldingene fra planleggingskontoret.

Det fremstår kanskje i overkant å gi en slik instruks når det dreier seg om så få brukere, men det er den direkte kanalen kjørekontoret har til å nå sjåførene. Alle vi som jobber med tilrettelagt transport bryr oss om de enkelte brukerne. Derfor er det så leit når feiltolking av informasjon bidrar til en frykt som det ikke finnes grunnlag for.

Instruksen handler ikke om å spare penger, men om å gi et tilbud til brukere som foresatte og bydel mener er til det beste for dem. Da må sjåførene vite at det kjørekontoret planlegger, er i tråd med dette.

Nevnte unntak gjelder altså bare en svært liten gruppe brukere, og er ikke i konflikt med øvrige reisendes behov. TT-ordningen er imidlertid et alternativ til kollektivtransport. Brukere som ikke er alenekjørere må derfor påregne å samkjøres med andre brukere av tjenesten, men de vil ikke oppleve å kjøre sammen med gruppen omtalt som «alenekjørere».

Alle involverte aktører innen TT jobber hver eneste dag med å sikre høy kvalitet og en pålitelig TT-tjeneste. Vi er svært opptatt av at brukerne skal føle seg godt ivaretatt både før, under og etter transporten. En god kjøreopplevelse med TT består av mange elementer, der følelsen av trygghet er en av disse. Vårt håp er at denne presisering er egnet til å fjerne eventuell uro eller utrygghet som følge av tidligere blogginnlegg.

You have no rights to post comments