Funksjonshemmede

HC-parkering i Oslo: Tilstrekkelig med plasser?

HC-parkering i Oslo: Tilstrekkelig med plasser?

Jeg får en del henvendelser om dette, og vil gjengi deler av et notat byråden har sendt fram til bystyret:

"Antall HC-parkeringsplasser har økt de siste årene, fra 1136 slike plasser i januar 2015 til 1210 plasser i januar 2017. Hittil i 2017 har det vært en økning på 28 HC-plasser. I tilknytning til avgiftsparkeringsplassene på kommunal vei i Oslo, er det etablert HC-plasser i tråd med regelverket.

I planområdet for Bilfritt byliv har antall HC-plasser økt etter gjennomførte tiltak i 2017, fra totalt 83 til totalt 86 plasser. Ved fjerning av avgiftsparkering i dette området, har Bymiljøetaten utført tellinger av antall parkerte biler med HC-kort. På bakgrunn av disse tellingene har Bymiljøetaten utvidet antall HC-plasser. I pilotområdene der det er gjennomført bylivstiltak i 2017, er enkelte av plassene flyttet. Det fjernes normalt ikke HC-plasser i forbindelse med etablering av sykkelfelt, men det hender plassene blir flyttet til en nærliggende sidegate.

Behovet for, og bruken av HC-plasser evalueres i jevnlige møter mellom Norges Handikapforbund og Bymiljøetaten. Flytting av enkelte HC-plasser i forbindelse med Bilfritt Byliv i 2017 har det vært dialog mellom Bymiljøetaten og Norges Handikapforbund om. Bymiljøetaten har også oversendt oppdaterte tegninger over endret plassering av HC-plasser som følge av Bilfritt byliv til Norges Handikapforbund, slik at de kan gi presis informasjon til sine medlemmer."

En tilleggsutfordring her er naturligvis at HC-parkering skjer på alle offentlige parkeringsplasser, og når antallet gateparkeringsplasser for folk flest blir redusert begrenses også parkeringsmuligheten for de som har rett til HC-parkering. Derfor må vi selvsagt øke antallet HC-parkeringsplasser i sentrum. Jeg oppfordrer dem som opplever problemer med å finne parkeringsmuligheter, f.eks. i nærheten av sin arbeidsplass, om å henvende seg til Bymiljøetaten. Send gjerne også kopi til meg, slik at jeg er informert.

Kommentarer   

#1 Tove Bring Solum 26-11-2017 13:18
Problemet er at når de sier at de har flyttet plassene til en sidegate tar de ikke i betraktning at en del har problemer med å gå femti meter ekstra. Og har du rullestol eller liknende kan det være et mareritt i Oslo å forflytte seg, spesielt med is og snø, dårlig måkte fortau osv. Har selv brukt rullestol i Oslo. Nå sist prøvde jeg å bruke en liten handicapscooter . Fungerte bare sånn passe. Var gravearbeider og sperringer av gangfelt slik at man måtte ned der det ikke er skrått. Og med vinter og litt snø er det enda mindre morsomt.
#2 Bente Bråthen 26-11-2017 14:32
Og svært få av HC-plassene har EU-standard. De er for korte dersom man har heis bak og for smale dersom man har heis på siden. Har man en liten bil er de ofte for smale for å åpne døra nok slik at man får ut rullestolen enten man skal ut fra førerside eller passasjersiden.
#3 Sylvie Simonsen 27-11-2017 07:30
Jeg fikk nettopp vite at min arbeidsplass blir flyttet til Toldbugate i 2019. Og det blir ingen parkeringsplass utenfor huset. Jeg håper at kommunen kan hjelpe meg å få en HC plass utenfor arbeidsplass (tolletaten.
#4 Ivar J 27-11-2017 10:53
Sylvie: du må henvende deg til Bymiljøetaten
#5 Inger Buen Modalsli 27-11-2017 12:57
Det er ikke bare dem som har krav på HC-parkering som sliter i Oslo nå. Det er en god del eldre mennesker som har problemer med å gå over lengere strekninger, og som ikke er i kategorien for få HC parkeringstilla telse og som slik det er blitt i Oslo, nå ikke finner parkeringsplass er i nærheten der de skal. Skal man f.eks på besøk, er det bare lov å stå to timer og da har man ikke mulighet til å løpe frem og tilbake lange avstander, for å «putte på» mer. Hvis man vil at familier skal bosette seg i byen, MÅ det også være mulighet for å kunne parkere for både de som bor der og for besøkende!!
#6 Margaret bilsson 12-01-2018 09:13
Enig med øvrige, mye flytting av plasser og gr parkerinssituas jonen i Oslo nå, bruker flere HC plassene 'et øyeblikk'
Synes det er håpløst - Karl Johan -Aker Brygge
V Bristol og teatret - ingen plasser - skal vi ikke komme dit eller?
#7 Ola Kvisgaard 13-02-2019 09:28
Fint at Ivar Johansen løfter frem mitt spørsmål til byrådet rundt dette. Denne utviklingen er bekymringsfull - jeg er svært bekymret for parkeringssitua sjonen for bevegelseshemme de og tar gjerne konkrete innspill.

You have no rights to post comments