Funksjonshemmede

Vellykket lavterskeltilbud til barn med nedsatt funksjonsevne

Vellykket lavterskeltilbud til barn med nedsatt funksjonsevne

Shahram klarer pappajobben takket være hjemmebesøk, skriver tidsskriftet Fontene.

Måltidene var vanskelige for Shahram Ariafar og datteren Mitra. Redningen ble ambulant familieveiledning; konkrete råd hjemme hos familien når det passer for dem. Ambulant familieveiledning er en veiledningstjeneste til foreldre til barn med forsinket utvikling og er et samhandlingsprosjekt mellom Oslo Universitetssykehus HF, Seksjon for barnenevrologi/habilitering, Kapellveien habiliteringssenter og bydel Sagene.

Både foreldrene og tjenestene så at det var behov for et fleksibelt tilbud, forteller vernepleier og prosjektleder Ellen Crook fra Kapellveien habiliteringssenter. – Siden dette er barn og familier som trenger langvarig oppfølging og bistand både fra spesialisthelsetjenesten og kommunen, har samarbeid på tvers av tjenestene vært helt sentralt, sier hun.

Crook forteller at familiene ofte møter et annerledes og vanskeligere hverdagsliv enn andre familier. – Min jobb er å tilpasse og tilrettelegge for mestring både hos barna og foreldrene, sier Crook. Hun mener erfaring med veiledning og kompetanse på målgruppen er nødvendig for at foreldrene skal oppleve arbeidet som meningsfull. Slik kan de komme som fagpersoner i kjente og trygge omgivelser for barn og foreldre.

Hun forteller at mange familier ofte må ta seg fri fra jobb for å følge opp barnet. Et veiledningstilbud etter arbeidstid kan derfor være kjærkomment for flere av foreldrene.

Shahram Ariafar tok selv kontakt med prosjektet for å få støtte og råd i foreldrerollen. Måltidene med seks år gamle Mitra var vanskelige, og endte ofte med at både far og datter ble slitne og frustrerte.

– Før kunne jeg prøve å pushe henne til å spise så fort hun kom hjem. Jeg forstod ikke at hun trengte tid for å venne seg til overgangen fra skolen til hjem. Dermed eskalerte situasjonen, forteller Ariafar. Når Mitra nå skal spise, sitter hun ved bordet og koser seg. Far og datter kommuniserer via bilder hun peker på som for eksempel et bilde av et brød. Det legges til rette for faste måltider hjemme, men Mitra kan påvirke hva hun vil spise til enkelte måltider, skriver Fontene.

Et viktig prosjekt som jeg heier på!

Kommentarer   

0 #1 Bjørn Bjøro 19-02-2018 08:26
Jeg har jobbet med barnevern i Oslo kommune i nærmere 10 år, deretter med sterkt multifunksjonsh emmede i 8 år og har i tillegg jobbet med barnevernsprobl ematikk m.v. hos minoritetsetnis ke på min fritid.

Ut fra hva jeg har sett, er min kommentar til tiltaket i bloggen at dette virker svært fornuftig, og spesielt viktig er den gode kommunikasjonen og at fagpersoner er hjemme i familien.

Dette bør gjøre det bedre for foreldre og barn. I tillegg vil det mest sannsynlig hindre at saker utvikler seg til barnevernssaker . Dessuten vil det mest sannsynlig spare samfunnet for utgifter på sikt, og i tillegg bør det gjøre at barna får det bedre som voksne og dermed også bidrar mer gjennom skatt av inntekt m.v.

Det er viktig med et helhetlig perspektiv, og dette bør være ivaretatt i dette opplegget.

Jeg ser fram til at opplegget etter litt tid kan bli evaluert, og jeg håper det vil danne forbilde for andre bydelers arbeid, kanskje også bli innført utenfor Oslo.
0 #2 Wenche Heimholt Isachsen 19-02-2018 12:16
Fantastisk å høre om dette.

- Hjemmebesøk er vesentlig, og vi ser det samme gjennom Home-Start Familiekontakte n som også er et tilbud i tillegg til Ambulant familieveiledning.
- På familiens egen arena kommer man i en mye bedre dialog omkring de utfordringene familiene har.
- Jeg heier på alt som kan gjøre hverdagen bedre for familiene og barna deres.
www.home-start-norge.no

Legg til kommentar