Funksjonshemmede

Samlokaliserte boliger: Husleie til besvær

Samlokaliserte boliger: Husleie til besvær

Anders Arntzen har på vegne av «Ullern lokallag av Norsk forbund for utviklingshemmede" bedt meg se på spørsmålet om husleiefastsetting på såkalte samlokaliserte boliger. Han skriver:

"Det er en utviklingshemmet som bor i Blokkaveien 1B som brått fikk økt sin husleie til det dobbelte. Fra kr. 5532,-/mnd til kr. 10645,-/mnd. Også to  andre beboere  i 1A opplevde dette, men Boligbygg trakk varselet. Det trukne varselet var økning på  fra ca. 6200,-/mnd. til  115010,-/mnd. (Gjaldt undertegnedes datter, og vi frykter at det kommer igjen). Jeg skjønte på Ullern bydelsutvalg i møte 21.6 at problemet er velkjent også for dem.

Hvor mange som er utsatt for urimelig leieforhøyelse vet vi ikke, men det ser ut til  at det i Oslo Bystyre ble vedtatt prinsipper om markedsleie rundt år 2000 og at dette i disse dager blir effektuert.

Disse boligene er en samlokalisering av boliger for folk med spesielle behov,  men like behov i like boliggrupper.  Dette er noe midt mellom individuelle  boliger og institusjoner. Det er nok ikke  helt frivillig å bo der hvis en vil få de tjenester en trenger av kommunen. Det virker litt urimelig  å snakke om «gjengs leie» eller «markedspris» fordi boligene ikke kan leies ut på grunn av deres bruk og delvis utagerende beboere.

Mitt ønske er at du ser på vedtak gjort av det forrige byrådet/bystyret som tydeligvis er hjemmelen for disse husleiene. Det er etter min mening politikken og vedtaket om “gjengs leie” som bør justeres, og jeg håper du kan få gjort  dette hvis du og bystyret er enig.

Jeg snakker på vegne av meg selv og «Ullern lokallag av Norsk forbund for utviklingshemmede», hvor jeg er styremedlem.  Hvis andre har samme  problemer  ønsker jeg at du også tar dem med i saken. Boligbygg har over 10 000 boliger og jeg vil tro dette gjelder mange av dem," skriver Anders Arntzen.

Jeg vil gjerne ha innspill og fakta fra utviklingshemmede og andre som bor i samlokaliserte boliger i Oslo. Legg inn info i kommentarfeltet nedenfor eller send meg en mail. Særlig er jeg interessert i sammenhengen mellom husleie, trygd og bostøtte, og hva man reelt blir sittende igjen med til øvrige kostnader.

Kommentarer   

+1 #1 Bjørn Gilbert 07-07-2018 06:53
Dette gjelder ikke bare boligene i Ullern bydel. Min sønn med CP bor på Berg gård, og han betaler også markesleie på 10995 kr/mnd. Han får noe bostøtte (1255). Men det blir lite igjen av trygen. Når det ble vedtatt så var motivasjonen for markesleie at de vil få bostøtte, men dette dekker svært lite. Markedsleie gjelder alle kommunale boliger for funksjonshemmed e. I min bydel Nordre Aker er det 19. Jeg håper du kan gjøre noe med dette for oss alle. Lykke til
#2 Gerd knutsen 07-07-2018 08:03
Veldig interessant
Sak. Er enig i at prinsippet om gjengs leie bør oppheves for denne type boliger. En annen side av saken er om NAV må bidra med husleie tilskudd. Da er leieforhøyelsen , bare en teknisk overføring fra stat til kommunen, Donald penger og bare administrativ fordyrende . Kommunen opptrer her som mer hardbarket forretnings ministerie enn ivaretakelse av sine innbyggere som ikke klarer seg selv. Stå på! Folk flest synes nok at dette er urimelig.
#3 Stefan Thomas Lien 07-07-2018 15:37
Mange utviklingshemme de er regelrett fattige nå etter at husleiene er økt. Omsorgsbygg tar markedspris. På uføretrygd er 10-12 000 i mnd ganske drøyt. Vet om mange ansatte som må bruke mye tid og energi på å følge alle matinnkjøp osv, da brukere nesten ikke har penger igjen til klær. De som fortsatt har det ok (kan reise på ferier osv) er de som har arv eller familie som bidrar.
#4 Truls Thirud 08-07-2018 21:10
Som nestleder i NFU Oslo merker vi at stadig flere pårørende kontakter oss angående "husleiesaken" - de opplever at husleiene økes for deres voksne barn i samlokaliserte boliger. Fra å ha en grei, men nøktern økonomi har den økonomiske handlefriheten tatt fra dem. Enten må pårørende støtte for å få okonimien til å gå i hop, eller så må man søke om sosialhjelp. Hva er meningen med at kommunen ved de kommunale foretakene Boligbygg og Omsorgsbygg nå presser utviklingshemme de til å bli sosialhelpsmott akere? Her har politikerne sentralt gitt de kommunale bolig-foretaken e altfor frie hender. Det må settes et tak for anstendig husleie så også mennesker med utviklingshemmi ng i Oslo kan ha nok til å leve av uten å måtte søke sosialhjelp pga kommunal grådighet. En ting alle yrkesaktive tar som en selvfølge er muligheten til å ta ferie for å lade batterier og få nye impulser. Hjelpetrengende mennesker med utviklingshemmi ng må ofte betale lønn, reise og opphold for hjelpere for å få en slik ferie. Med markedsleie (gjengs leie) som kommunen nå går inn for, er det ikke lenger mulig å spare til ferieopphold - nei, da skal sparing gå til husleie - dvs til kommunen i stedet. Må avslutte her, fordi jeg er på ferie, men denne saken må følges opp så bydelene ikke får lov å presse mennesker med utviklingshemmi ng ut i et liv som sosialhjelpsmot takere. Sosialhjelp er en midlertidig hjelp til å "komme på beina" - det det svært vanskelig for voksne med utviklingshemmi ng å gjøre.

You have no rights to post comments