Funksjonshemmede

HC-parkering for Downs Syndrom?

HC-parkering for Downs Syndrom?

Rundt i byen har vi særskilte parkeringsplasser forbeholdt forflytningshemmede. Formålet «er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringsplass et tilgjengelig parkeringstilbud.» Parkeringstillatelse utstedes til «passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvognen og som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.»

«Anne» er mor til 9 år gamle «Tobias», som har diagnosen Downs syndrom. De har fått innvilget parkeringsbevis for forflytningshemmede siden sønnen var 3 år, men nå har de fått avslag på videre parkeringstillatelse.  Moren skriver i sin klage på avslaget: «Avslaget begrunnes med at mangel på gangevne grunnet atferd ikke gir grunnlag for parkeringsbevis. Dette er jeg uenig i, da T sin gangevne er lik: 0 meter, når han ikke vil gå. Sitter barnet ditt i rullestol, er det lettere å frakte det over avstand, enn hvis din sønn på 30 + kilo har bestemt seg for at han ikke vil reise seg opp å gå. T har derfor et hyppig og reelt behov for et tilgjengelig parkeringstilbud. Jeg vil argumentere med at i det øyeblikket T setter seg ned og ikke vil gå, er han forflytningshemmed.

Når disse episodene oppstår, bruker vi masse tid, tiltrekker oss til tider masse oppmerksomhet, på å lokke/lure/overtale han til å reise seg opp. Dette stresser oss, som familie og storebror på 12 år trekker seg unna, da han blir flau. Kravet om lik tilgjengelighet for T som en likeverdig deltaker i samfunnet, uavhengig av diagnose, blir dermed ikke oppfylt. Vi vil at T skal være et fullverdig medlem av familien vår og ha tilgang til det offentlige rom på lik linje, som mennesker uten diagnose. Det innebærer at vi ønsker at han kan være med på alt vi gjør.»

Er familiens ønsker urimelig?

Kommentarer   

+3 #1 Cato Brunvand Ellingsen 12-11-2018 07:18
Selvsagt er ikke familiens ønsker urimelige. Nå kjenner jeg ikke forskriftens bestemmelser i detalj, men slik jeg ser det ut i fra teksten står det ingenting om at det er spesielle vilkår knyttet til hvorfor "vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde." Når Bymiljøetaten henviser til at dette er et medisinsk vilkår og at vilkåret begrenser seg til fysisk evne til å forflytte seg så bør de i det minste kunne henvise til øvrige tolkningsuttale lser enn den konkrete teksten i forskriften. Jeg tenker at dette vitner om liten forståelse av funksjonshemmin g. Hvis det er dette som har vært lovgivers intensjon bør dette tas opp som et politisk spørsmål.
+1 #2 Therese Hongrø 12-11-2018 08:31
For noe vås. Det finnes folk som har fått HC-bevis for PSTD, autisme, angstproblemati kk, Parkinsons, revmatisme.... Det kommer an på graden av sykdom/tilstand og funksjonsproble mer relatert til denne. Årsaken til behov for HC-bevis er noe ingen andre har noe med. Man må dokumentere godt overfor Nav, men hvermannsen har null og niks med hvorfor man trenger det.
+1 #3 Inger Johanne Norberg 12-11-2018 12:19
Ikke urimelig, men kanskje ikke smart. Jeg ville tenke at familien trenger støtte til at T må lære seg å forstå at å gå er viktig, ikke minst for framtidig helse. Har sjøl ei datter med Downs og har tilbakeblikk på egne handlinger og innser at det er fort gjort å møte barnet med lave forventninger for å unngå at "hen blir lei seg" eller lager oppsiktsvekkend e opprør. Jeg ville bedt om ansvarsgruppemø te og hjelp som er funksjonsfremme nde for T. Kunne det være en idé for denne familien?
+2 #4 Monica Ramsdal 12-11-2018 15:07
Disse situasjonen som er nevnt over kan jeg kjenne meg igjen i. Det vil ikke si at vi ikke jobber med atferden til barnet vårt. Men, hva kan man gjøre, annet enn å vente ut barnet som er for tungt til og bæres? Et annet element er vel at barnets mentale alder, som jo utvikles senere enn andres.
+1 #5 Truls Thirud 13-11-2018 07:05
Foreslår at familien tar kontakt med bruker og pasientombudet. De kjenner lovverket godt og kan hjelpe med klage hvis tilstanden er innenfor kravene til å få HC-bevis. Hvis de bor i Oslo eller Akershus er nettadressen oslo.kommune.no/.../...
+1 #6 Wenche Heimholt Isachsen 18-11-2018 18:46
Oj...hva vil Oslo Kommune spare/oppnå ved et slikt avslag? Annet enn at mor og sønn får befestet ulikhetssamfunn et og hva begrensninger i livssituasjon gjør med hverdagslivet? Her må Oslo kommune ta klagen til følge!!

You have no rights to post comments