Funksjonshemmede

Gladnyhet om TT-reiser: Slutt på aldersdiskrimineringen

Gladnyhet om TT-reiser: Slutt på aldersdiskrimineringen

Oslo har en egen forskrift som regulerer tilrettelagt transport for mennesker med funksjonsnedsettelser som ikke kan benytte offentlig transport. TT-brukere får en årlig kvote med fritidsreiser som fastsettes av bystyret under budsjettbehandlingen. Bystyret kan endre dagens praksis og tildele likt antall reiser for alle aldersgrupper. l forskriften er det en gruppeinndeling blant annet basert på alder. Praksis har til nå vært at de under 67 år er tildelt 150 reiser per år, det samme gjelder TT-brukere ved fylte 67 år som er blinde, svaksynte eller som er spesialbilbrukere, mens de over 67 år har 70 reiser per år.

Men i tilleggsinnstilling for kommunens budsjett for 2018 som ble lagt fram i går skriver byrådet: «Brukere over 67 år kan ha et like stort behov for antall TT-reiser som brukere mellom 6 og 67 år får. Det foreligger ikke saklig grunn for ulik tildeling av fritidsreiser utelukkende på grunnlag av alder.»

Byrådet foreslår derfor en utvidelse av TT-ordningen som fra 1. januar sikrer brukere over 67 år like mange reiser som TT-brukere under 67 år har i dag, og en utvidelse som krever en tilleggsbevilgning på 20 millioner kroner.

Dette har jeg sloss for lenge. Dette vil være et klokt vedtak.

Da er den saken løst!

Kommentarer   

0 #1 Sigrid Marie E. Refsum 16-11-2018 06:16
Gratulerer. Det kan nok lønne seg på annet vis. Å få delta betyr mye for helsa.
0 #2 Gunn Pound 17-11-2018 19:55
Gratulerer ! Hipp hurra for Byrådet som har gjort en fantastisk flott innsats og mye av æren går til Ivar Johansen.Tusen takk. Nå blir det fest for 67 +
0 #3 Aud H. Tingve 18-11-2018 00:54
Nå ble jeg glad! Jeg kommer ingen steder
uten å bli fraktet. Nå har jeg fått liten scooter
til nærområdet, men lange turer blir det ikke
snakk om!
Så tusen takk hvis dette går i
gjennom, et mer selvstendig liv igjen blir
blir fantastisk!
0 #4 Solveig Magnusson 18-11-2018 10:38
Takk for innsatsen til alle som har bidratt til dette. En av Oslo FFOs kampsaker er da løst. Da er det bare å kaste seg over de andre utfordringene funksjonshemmed e sliter med. Men da er dette en dag å feire. Jeg er så glad.

Legg til kommentar