Funksjonshemmede

Trygd kr. 19.000. Kommunal husleie: kr. 12.000

Utviklingshemmede: Trygd kr. 19.000. Kommunal husleie: 12.000

Jeg sitter pris på enhver som ytrer seg om noe som de mener krever bystyrets oppmerksomhet. Som Kjersti Høyem. Hennes datter har de siste 18 årene bodd i en omsorgsbolig for utviklingshemmede i Carl Kjelsens vei i Oslo.

Kjersti Høyem sendte denne henvendelsen til Oslo bystyre like før jul:

"Gjengs leie/markedsleie

Ser at bystyret skal ta opp ovennevnte til diskusjon.

De fleste som bor i omsorgsboliger har fram til nylig klart seg økonomisk/fått økonomien til «å gå rundt». Vi er i sjokk over at svært mange som bor i omsorgsboliger har fått doblet eller tredoblet husleien sin fra Boligbygg! De som bor i slike boliger, er personer med bistandsbehov og lever oftest på minstelønn.

De fleste har en utbetaling på trygd på ca 19.000 i mnd. Nå har svært mange fått en husleie på 11.000 -12.000! I tillegg skal strøm, forsikringer, telefon, tv-lisens og kabel-/nettleie betales, utgifter til tt-kjøring (55 kr pr tur, ikke noe honnørpriser/flerreisemulighet!), mat, klær, utstyr i hjemmet, gaver, turer, mm betales.

I tillegg må svært mange personer som bor i omsorgsbolig betale for ledsager(e) når de skal på turer/kino/museer - og ferier osv. Denne - den aller mest hjelpetrengende gruppen!! - blir fortalt at de skal søke sosialhjelp dersom de ikke klarer seg! Denne gruppen har allerede nok byråkrati å forholde seg til! Men før de ev får sosialhjelp, må eventuelle midler som er spart opp (av verge/pårørende) og som var tenkt som en buffer dersom man skulle trenge ny vaskemaskin, tv, gaver, kanskje til og med en liten ferietur, brukes opp.

Hvordan kan dere politikere forsvare å utsette denne svært svake gruppen for denne økonomiske belastningen? Vi/jeg er mange verger/pårørende som er dypt bekymret over den fremtidige økonomiske hverdagen for beboere i omsorgsboliger."

Et klokt innspill! Et enstemmig bystyre vedtok før jul at bostøtteordningene, husleiefastsetting og gjengs-leie-prinsippet i kommunale utleieboliger skal evalueres.

Kommentarer   

+1 #1 Elin Kjelsrud 27-01-2019 14:05
Man må rett og slett bort fra markedsregulert leie, umiddelbart. Dernest må bostøtteordning en vurderes på nytt, slik at den fungerer slik hensikten var. Vi trenger også langt flere kommunale boliger, med regulert leie. Hvis man kan få drømme litt, vil jeg drømme om OBOS. Tenk om det kunne vært slik at fast lav pris, ansiennitet lå til grunn, og at boligbyggelagen e hadde til hensikt å skaffe folk rimelige og overkommelige boliger. Så kunne man gått gradene ved behov, f eks barn som kom. Det hadde vært noe, det.
#2 Lillan Støen 27-01-2019 14:12
Omsorgsboligers husleie burde stå i stil med omsorgen...men det er vel det den gjør? Det vises svært lite omsorg for samfunnets svakest stilte fra denne regjeringen.
#3 Therese Hongrø 27-01-2019 14:16
Eneste måte å få de ansvarlige til å fatte noe på, er å få de til å leve på samme budsjett selv for en periode.
#4 Anita Hillestad 27-01-2019 14:17
Trygd 19000,- (minstetakst som ikke rik freelancer og kunstner før skade) er for meg og sikkert flere- før skatt. Riktig er da 15500,-. Og bostøtte øker ikke mye på vinteren med svimlende strømpriser heller.
#5 Harald M. Kvame Hansen 27-01-2019 14:58
I tillegg kommer en stadig høgere strømpris som gjer det enda vanskeligere å kunne klare å ha nok penger til livsopphold. Regjeringen har ikkje gjort det lettere for denne gruppa og det blir stadig verre.
#6 Kristine Damsgaard 27-01-2019 15:12
Dette stemmer helt med det min sønn opplever. Enorm endring på de 10 årene han har bodd i omsorgsbolig. Husleien har steget fra ca 8 til nesten 15000, samtidig som han hver måned ligger ca 100 kr over grensen for det statlige botilskuddet, som han mistet for 3 år siden. Til å bli sprø av, og så urettferdig.
+1 #7 Lise Nilsen 27-01-2019 15:23
ALLE politikere, byråkrater, og offentlig ansatte med ansvar og makt til å regulere og styre samfunnet vårt, burde ligge NØYAKTIG midt på lønns-skalaen. HVERT år. Ikke være topplønte, og ikke ha en eneste gode og fordel.
#8 Harald M Kvame Hansen 27-01-2019 15:50
Har prøvd å få svar fra Husbanken i forhold til kommuners rett til å innføre gjengs husleie på boliger finansiert gjennom investeringstil skudd( tilskudd til kjøp eller bygging av omsorgsboliger) . Til tross for purringer så får eg ikkje svar fra dei.
Gjengs husleie, høge strømpriser, stadig økning i egenbetaling for bistand i bolig og manglende bostøtte fører til at mange funksjonshemmed e kjem til å ende opp å bli sosialklienter.
#9 Synnøve Tisland 27-01-2019 18:53
Helt urimelige at dette skal innføres .Hva skal de leva av når de kanskje ikke har nok økonomi når resten av faste utgifter er bet. Det leses at de må søke på sosialen helt bak mål når du er funksjonshemmed e. Nei og atter nei gå ned på husleia lå den bli lik i alle kommunale leiligheter i landet og la de få tilbake en rett til husleie støtte som de også er tatt i fra
#10 Harald M. Kvame Hansen 27-01-2019 21:12
Etter uførereformen fikk unge uføre for høg bruttoinntekt i forhold til bostøtte, noko som har ført til at mange i denne gruppen har fått store vansker med å kunne klare seg i kvardagen. Gjengs husleie, høge strømpriser, høg egenbetaling på bistand i bolig m.m har ført til at unge uføre ender opp som sosialklienter.
#11 Monika Østberg 27-01-2019 21:50
Ikke rart det blir flere og flere bofellesskap der foreldrene til mennesker med utviklingshemni ng går sammen og bygger til dem! 12000 er jo helt rått.
#12 Mariane Sandholdt 27-01-2019 23:13
På tide at deg gjøres noe med det. Utrolig at man kan se på hvordan det fungerer og hvordan de som bor i omsorgsboliger bruker hele trygden til å bo. De har ikke mulighet til å velge hvor de vil bo
#13 Elisabeth Augdahl 28-01-2019 11:31
Dette er jo helt rått. Vi kjenner en med epilepsi som også har fått fra nyttår en mindre leilighet enn før og husleie på 12000. Men er det lov? Min datter bor i omsorgsbolig i en annen bydel og det står i kontrakten at husleia skal indeksreguleres . Og er ikke gjengs-leie-pri nsippet i strid med husleieloven når det innebærer så kraftig husleieøkning?
+3 #14 Hilde Engebretsen 28-01-2019 11:54
Alle kommuner burde pålegges at utviklingshemme de skal få kjøpe sin bolig til fastsatt lavpris, slik det er for noen boliger for eldre, de er øremerkede til gruppen og kan også kun selges videre til andre i samme gruppe/kategori ved evt død eller annen grunn, det er helt horribelt at kommunene skor seg på de svakeste
#15 Truls Thirud 28-01-2019 13:13
Det er fint at det har blitt mye oppmerkesomhet om hva gjengs leie ingen eller redusert bostøtte betyr for livskvaliteten til en del voksne med utviklingshemmi ng i byen vår. Det gir håp om at det er mulig å få til endring som betyr noe for deres livskvalitet om ikke altfor lenge.
#16 Jens Petter Gitlesen 28-01-2019 14:21
Forskrift om livsoppholdssat ser ved utleggstrekk og gjeldsordning forteller hva myndighetene mener er minimumsatser for å kunne ha akseptable liv over tid.

§ 3 sier at enslige skal ha minst 8 658 kr. per måned til å dekke alminnelige forbruksutgifte r, utenom boutgifter. En må her også huske på at mange med funksjonsnedset telser har vesentlige utgifter som ikke kan defineres som forbruksutgifte r.
#17 Kim erlend Hansen 29-01-2019 15:02
Til den prisen så burde jo TV,strøm og alt være inkludert , for dette er jo rene ranet av penge til personer som bor i omsorgsbolig .
Det skulle ikke ha vært lov å ha ett sånt system , man blir jo forbannet på det systemet .
Bedre å flytte utenlands for å slippe unna det norske helsevesenet.
#18 Lotte Jirasek 29-01-2019 19:08
Hva med dette regnestykket da Ivar Johansen, trygd 15.300, husleie 13.900 + 2400 strøm. Bostøtte 3900. Blir ikke mye å leve av for noen. Det er virkeligheten for folk som bor i kommunal bolig i Oslo.
#19 Sidsel Anne Glømmi 30-01-2019 12:39
Dette er helt uakseptabelt og nedverdigende for de i vårt samfunn som har mer enn nok utfordringer fra før av.
#20 Wenja Blomberg 31-01-2019 06:53
Dette er uakseptabelt. Boligbyggelag over det ganske land har ikke noen form for sosial boligbygging lenger, men kanskje det er på tide å tenke i de baner igjen?????
#21 Randi Røst Kile. 31-01-2019 10:34
Vår Vegard, Downs syndrom, bor i bofellesskap, 55 år
Har etter at det ble besluttet gjengs leie, betalt de penger
han har hatt tilbake etter at måneden har passert.
Da har han ikkr lagt opp penger til fritidsaktivite ter
eller ferier. I dag har han mottatt inkassovarsel på
attentusen kroner med trussel om utkastelse.
Jeg synes jeg har hørt noe om en vurdering av
ordningen etter jul. Jeg tror ingen, aller minst vi,
ville ha trodd at det skulle komme til dette.
Nå må politikerne ta hjertet sitt på seg.
Vi håper at du kan ta opp denne saken.
Vi pårørende har evig nok. Vi har tatt oss av disse
U gene hele livet, arvet dem. I stedet for dette burde
Vi ha fått en takk for innsatsen. Jeg har skrevet
Flere twittermeldinge r om dette. Jeg vil gjerne at du
Ser dem. Vi håper på hjelp.
#22 Ivar J 31-01-2019 12:58
Randi: Jeg har umiddelbart tatt saken opp med bydelens politiske ledelse.
#23 Liv Maurset 31-01-2019 20:27
Dette er bare helt rått, jeg blir blir fortvilet av å lese dette. Dette henger ikke på greip. Håper inderlig politikerne tar til vett. Hilsen Liv Maurset

You have no rights to post comments