Funksjonshemmede

Trygd kr. 19.000. Kommunal husleie: kr. 12.000

Utviklingshemmede: Trygd kr. 19.000. Kommunal husleie: 12.000

Jeg sitter pris på enhver som ytrer seg om noe som de mener krever bystyrets oppmerksomhet. Som Kjersti Høyem. Hennes datter har de siste 18 årene bodd i en omsorgsbolig for utviklingshemmede i Carl Kjelsens vei i Oslo.

Kjersti Høyem sendte denne henvendelsen til Oslo bystyre like før jul:

"Gjengs leie/markedsleie

Ser at bystyret skal ta opp ovennevnte til diskusjon.

De fleste som bor i omsorgsboliger har fram til nylig klart seg økonomisk/fått økonomien til «å gå rundt». Vi er i sjokk over at svært mange som bor i omsorgsboliger har fått doblet eller tredoblet husleien sin fra Boligbygg! De som bor i slike boliger, er personer med bistandsbehov og lever oftest på minstelønn.

De fleste har en utbetaling på trygd på ca 19.000 i mnd. Nå har svært mange fått en husleie på 11.000 -12.000! I tillegg skal strøm, forsikringer, telefon, tv-lisens og kabel-/nettleie betales, utgifter til tt-kjøring (55 kr pr tur, ikke noe honnørpriser/flerreisemulighet!), mat, klær, utstyr i hjemmet, gaver, turer, mm betales.

I tillegg må svært mange personer som bor i omsorgsbolig betale for ledsager(e) når de skal på turer/kino/museer - og ferier osv. Denne - den aller mest hjelpetrengende gruppen!! - blir fortalt at de skal søke sosialhjelp dersom de ikke klarer seg! Denne gruppen har allerede nok byråkrati å forholde seg til! Men før de ev får sosialhjelp, må eventuelle midler som er spart opp (av verge/pårørende) og som var tenkt som en buffer dersom man skulle trenge ny vaskemaskin, tv, gaver, kanskje til og med en liten ferietur, brukes opp.

Hvordan kan dere politikere forsvare å utsette denne svært svake gruppen for denne økonomiske belastningen? Vi/jeg er mange verger/pårørende som er dypt bekymret over den fremtidige økonomiske hverdagen for beboere i omsorgsboliger."

Et klokt innspill! Et enstemmig bystyre vedtok før jul at bostøtteordningene, husleiefastsetting og gjengs-leie-prinsippet i kommunale utleieboliger skal evalueres.

Kommentarer   

0 #21 Randi Røst Kile. 31-01-2019 10:34
Vår Vegard, Downs syndrom, bor i bofellesskap, 55 år
Har etter at det ble besluttet gjengs leie, betalt de penger
han har hatt tilbake etter at måneden har passert.
Da har han ikkr lagt opp penger til fritidsaktivite ter
eller ferier. I dag har han mottatt inkassovarsel på
attentusen kroner med trussel om utkastelse.
Jeg synes jeg har hørt noe om en vurdering av
ordningen etter jul. Jeg tror ingen, aller minst vi,
ville ha trodd at det skulle komme til dette.
Nå må politikerne ta hjertet sitt på seg.
Vi håper at du kan ta opp denne saken.
Vi pårørende har evig nok. Vi har tatt oss av disse
U gene hele livet, arvet dem. I stedet for dette burde
Vi ha fått en takk for innsatsen. Jeg har skrevet
Flere twittermeldinge r om dette. Jeg vil gjerne at du
Ser dem. Vi håper på hjelp.
0 #22 Ivar J 31-01-2019 12:58
Randi: Jeg har umiddelbart tatt saken opp med bydelens politiske ledelse.
0 #23 Liv Maurset 31-01-2019 20:27
Dette er bare helt rått, jeg blir blir fortvilet av å lese dette. Dette henger ikke på greip. Håper inderlig politikerne tar til vett. Hilsen Liv Maurset

Legg til kommentar