Funksjonshemmede

Mann med Downs Syndrom, 55 år, trues med utkastelse fra kommunalt bofellesskap

Downs Syndrom, 55 år, trues med utkastelse fra kommunalt bofellesskap

Utviklingshemmede Vegard Kiles husleie ble av Oslo kommune økt fra 8.000 til 13.000 kroner. Med uføretrygd uten rett på bostøtte er han ikke i stand til å klare en slik leie. Det har oppstått en restleie på 18.000 kroner. I går fikk han varsel om inkasso og utkastelse om betaling ikke skjer innen 14 dager.

Pårørende skriver til meg:

«Vegard, 55 år, bor i Rustadgrenda bofellesskap. Han har en mor på 93 år på Langerud sykehjem. Dit kan han gå for å besøke henne. Forøvrig har han en bror, Gorm Kile, som er min mann. Jeg har kjent Vegard fra han var ni år gammel. Han arbeider på den vernede bedriften Fossheim. Tidligere bodde han i Ulsrudveien i et bofellesskap rett ved sitt barndomshjem. Der ble det nedbemannet og satt sparekniv på tilbudet i en slik grad at han ikke trivdes lenger. Ville ikke hjem fra ferier og sånt. Derfor overførte vi han til et sted med mer pleie. Han har den leiligheten han bor i fordi det er den han ble tildelt, ikke fordi det var den han ville ha. Vegard kunne fint ha klart seg med mindre plass, men han må bo der han bor. Hvis ikke ville han bli svært ulykkelig.

Her trenger vi hjelp. Hele livet står vi i utfordringer med disse ungene. Det er helt jævlig at det skal legges slike steiner til byrden. For det er en byrde, selv om vi er sammen med dem i største kjærlighet. Det er vi som må tørke dritt og tåle raserianfall av en diger sterk mann. Han er også den beste varmeste person som eksisterer, Ville ikke vært uten, men vi vil heller ha takk enn økonomiske katastrofer som også skal ramme oss.

Nå er han altså truet med inkasso for attentusen kroner. Kommunen truer med utkastelse. Jeg er i harnisk, i sjokk og i tårer. Vi snakket med HVPU. Verken de eller vi hadde trodd at det skulle komme til dette.»

Bydelen selv "forklarer":

"Det er svært kjedelig at Vegard (...) er kommet i en så vidt vanskelig økonomisk situasjon, men pt. er det dessverre lite vi kan få gjort med det. Det er bestemt i bystyrevedtak at denne type boliger ikke skal være subsidierte – og bydelen er pålagt å følge opp dette vedtaket. Det er en vanskelig økonomisk situasjon for personer med funksjonsnedsettelser i mange bydeler i Oslo, etter at mange bydeler de siste årene har justert opp husleiene til gjengs leie. Det er mulig at det kommer nye regler fra sentralt hold som følge av de til dels store økningene, men foreløpig vet vi ikke noe om dette. Uførereformen i 2015 ga personer med uførepensjon et løft inntektsmessig, men så lenge Husbankens bostøtteregler ikke følger opp, er situasjonen dessverre blitt slik at svært mange rett og slett har for høy inntekt til å kunne få bostøtte. Da er det dessverre ikke så mange muligheter igjen.»

Dette er gjengs leie på sitt verste, og bystyret har ansvaret. Bystyret tok like før jul et grep ved å vedta at gjengs leie, husleienivå og bostøtte skal evalueres. For sånn kan vi ikke ha det. Men i mellomtiden: dette er også svært umusikalsk av bydel Østensjø. Jeg har sendt fram en utfordring til bydelens politiske ledelse. De har bedt om redegjørelse fra bydelsdirektøren.

Kommentarer   

+3 #41 Roger 07-02-2019 06:46
Uføre reformen ga et inntektsmessig løft???? Det er det dummeste jeg har hørt. Joda beløpet ble økt, med bitte litt. Men så ble trygden skattlagt. Og i praksis får uføre trygdede, mindre nå enn før. Fordi arbeidsreformen s hensikt var en arbeidslinje... Dvs at man ønsker at de uføre skal utnytte restarbeidsevne n, og "pisken" er at de som ikke kan jobbe, eller som ikke får jobb. Og ikke gjort nytte av evt restarbeidsevne ......nå netto har mindre enn før. OG inntektsgrense på bostøtte ble ikke økt....Så hele uføre reformen fungerer som en innsparing på hele "linja". Og ironisk....Rest arbeidsevnen blir skattelagt høyere enn før. Irriterende med uinformerte politikere med beslutningsmakt .
+1 #42 Espen 08-02-2019 16:18
Skremmende og uverdig at våres sykeste og svakeste mister bostøtten og for ødelagt tryggheten og livskvaliteten i lang tid.
Hovedprinsippet med uførereformen var at man skulle omtrent komme likt ut etter uførereformen, og uforutsette konsekvenser skulle det rettes opp i henhold til uføreforliket. Tap av bostøtte for de mest(lengst syk og alvorlig) syke/svake/skad de på ung ufør stønad derfor svært overraskende og urovekkende, og en helt klar uforutsett konsekvens av uførereformen.
Bryter ovenfor nevnte med menneskerettigh etene(bli økonomisk kastet ut av leiligheten av staten når man er alvorlig og livsvarig psykisk syk o.l.)?. Hva gjør kontrollkomitee n på stortinget for at uørereformen virker etter avtalen og retter den uforutsette konsekvensen med tap av bostøtte ?
Er foruroligende at de politiske partiene ikke tar ansvar for de svakeste blant oss og sin uførereform.
0 #43 Astrid 21-02-2019 16:26
Ja, jeg har en nær som også har 12000 kr i kommunal husleie . Hun har mindre i uføretrygd enn Vegard. Jeg synes kommunen (boligbygg) er frekk og uforsvarlig som med god samvittighet utnytter de svake og syke som sliter i livet fra før. Mange har ikke råd til å gjøre noe som helst i hverdagen da alt går til husleie og mat . Kommunen burde skamme seg . Raymond Johansen vet så godt om dette , men byråden like bare å sole seg i glansen av miljøhovedstade n Oslo. Vi må sette press på kommunen for å rette opp i den urettferdighete n som blir utøvd.

Legg til kommentar