Funksjonshemmede

Har datter med CP: Får alltid nei fra kommunen, og må klage og anke

Har datter med CP: Får alltid nei fra kommunen, og må klage og anke

Linda Corneliussen er fortvilet over hvordan kommunen stiller opp overfor familier med sterkt funksjonshemmede barn. Som hun skriver:

"Enkelte bydelers behandling av familier med funksjonshemmede barn er helt horribel. Jeg har en datter på 10 år som har den alvorligste graden av Cerebral Parese - CP (hun kan ikke sitte, gå, spise eller snakke ) og epilepsi, men som er kognitivt sterk. Jeg tror ikke vi har opplevd at en eneste søknad har blitt innvilget uten avslag først. For meg virker det som bydelen prøver å spare penger ved å gi avslag. Dersom de gjør det så sparer de enten penger ved at det går minst ett år før hjelpen blir innvilget via Fylkesmannen, eller så orker ikke familiene å klage og bydelen slipper unna alt ansvar.

For at vår datter skal leve et godt og likeverdig liv er hun og vi helt avhengig av hjelp fra bydelen. Da vi bestemte oss for å søke BPA måtte vi helt til fylkesmannen for å få det innvilget. Nå da vi søkte om en økning i antall timer ( hun har kun 45 timer i måneden ) så fikk vi selvfølgelig avslag på dette også. Ikke helt uventet ut fra det vi har opplevd tidligere, men det er både sårende og urovekkende når bydelen mener de istedenfor å gi mer hjelp kan gi oss føringer for samværsordningen jeg og pappa-en har. I tillegg krydrer de avslaget med å skrive at «alle barn på 10 år må følges til aktiviteter» og at jeg som arbeidsleder burde være flinkere til å spare opp timer. Akkurat som om det er lett å spare opp timer når det man har å rutte med er 11 timer i uka. Det er så jeg har lyst til å gi opp alt sammen, men det er jo ikke et valg om barnet mitt skal ha et bra liv. Så det er bare å manne seg opp til en ny klagerunde som helt sikker havner hos Fylkesmannen denne gangen også :("

Rimelig eller urimelig. Sånn opplever Linda det. Hun er fortvilet, og mener hun burde møte mer forståelse for bistandsbehovet.

Kommentarer   

+2 #1 Sigrid Marie E Refsum 05-04-2019 06:29
Vi respekterer ofte andres valg, også når det koster.

Her er det en Mor som vi vet kan være sliten. Trenger ikke stor fantasi for å forstå det.

Hvorfor ikke sette seg bedre inn i BPA og svare Ja?
0 #2 Åse Karin Karlsen 05-04-2019 07:09
Jeg kjenner også en familie med samme utfordringer med barnet sitt, og med det såkalla hjelpeapparatet , men jeg kjenner også de som blir løfta og får veldig god hjelp noen må sågar flytte til andre kommuner for å få hjelp. Det hele er og blir ubegripelig, og heilt uhørt. det er meir enn tøft nok å ha ett barn med så mye utfordringer om man ikke i tillegg blir direkte motarbeidet..i min lille verden handler det hele om hvem man møter i systemene og deres menneskesyn og empati eller mangel på dette.feil person med makt da knuser de mennesker de er betalt for å hjelpe..det dyreste man kan gjøre både på det menneskelige plan og samfunnsmessig på sikt.jeg har ufattelig mange konkrete begrunnelser på akkurat det.på lang sikt burde alle som skal få makt over andre bli personlighets testet, før de går skolene.i tillegg burde alle slike skoler ha selvutvikling som fag.slår mennesker på tester dårlig ut på empati, så burde dei ikke få makt over andre i det hele tatt.alle som har hatt kontakt med hjelpeapparatet over hele linjen veit det her, men enda er det tabu??hver eneste regel i systemene er laget av individ.en institusjon med flere avdelinger kan derfor være som helt forskjellige samfunn også.ett av yndlings programmene mine på TV heter sofies engler, der går ufaglærte ( i det å hjelpe mennesker i nød på ett personlig plan) inn å spør..hva kan vi hjelpe dere med for at din hverdag skal bli lettere..DETTE har svært mange i systemene glemt?? Det å få hjelp i krisesituasjone r bør i alle fall ikke være som nå..som en lottotrekning på hvem man møter i dag
+4 #3 Lars Petter Endresen 05-04-2019 13:38
Årsaken til alle avslagene er at kommunene sparer penger på å bryte loven. Fylkesmannen kan ikke endre et vedtak uten at det foreligger et lovbrudd. Klagesakene tar ofte mer enn 1 år, og da har kommunene spart utgifter så lenge byråkratiet jobber med saken.

I Sverige er det slik at kommunene må betale det de har spart på ikke å gi de lovfestede tjenestene pluss en passende bot. I Norge derimot, er det slik at kommunene sparer på å bryte loven siden kommunene får utsatt vedtakene ved å gi avslag og trenere.

Det er et tankekors at kommunene på denne måten premieres for lovbrudd, og man kan tenke seg hvordan resten av samfunnet ville fungert hvis lovbrudd hadde blitt premiert? For eksempel: Skatteetaten påviser at du har betalt for lite skatt. Du blir opplyst om dette, men du slipper å betale det du skylder! Du sitter igjen med en nettogevinst og blir premiert for å bryte loven. Hvordan ville dette ha påvirket folks vilje til å følge skattereglene?

Tidligere var en rekke partier tilhenger av å innføre sanksjoner mot kommuner som bryter loven, men i dag er det liten vilje til dette. Se: www.vg.no/i/a2504O.

Dermed vil vi stadigvekk se slike saker som BPA-saken til Linda Corneliussen. Om og om igjen.

Se også: nrk.no/.../...
+2 #4 Inger Johanne Storlien 05-04-2019 15:29
Så stygge ting som å spare penger på at folk skal bruke opp krefter på å klage og spare enda mer på dem som bare ikke orker å klage, kan man bare få seg til å gjøre om man sitter for langt fra "feltet" og aldri har vært der, heller.
+3 #5 Lars Petter Endresen 05-04-2019 16:10
De sitter nok langt unna.

Det er også et tankekors at kommunene kan velge å ta imot de bevilgede BPA-pengene uten å innvilge mer BPA til dem som trenger det.

De kan f.eks. heller bruke disse pengene til å ansette en byråkrat til.

Etter at regjeringen begynte å bevilge 505 millioner kroner årlig til BPA har det knapt vært noen økning i antall BPA-vedtak. Pengene kommer nok godt med når byråkratiet skal motarbeide dem som trenger BPA...
+1 #6 Hanne Merethe Roaldset 06-04-2019 11:17
Jeg føler det samme! det er som å stange hode i veggen! Alltid avslag uten unntak! Man blir tråkket på! Tenk hvor mye penger kommunene sparer fordi vi tar vare på våre egne barn. Hvis alle skulle bo på institusjon med assistent hadde regnestykket blitt et helt annet enn om vi kunne få de små tilrettelegging ene som vi har behov for. Er det riktig at man ikke får pensjonspoeng for omsorgslønn??
+2 #7 Linda Corneliussen 09-04-2019 20:51
Jeg er sikker på at det finnes uoffisielle føringer til saksbehandleren i enkelt kommuner/bydele r om at finner de argumenter for å gi avslag så gi avslag. Vi har forsøkt oss på forskjellig type argumentasjon i hver søknad og klage, men uansett hva vi skriver så finner de motargumenter. Denne gangen var sågar saksbehandleren med i et møte i forkant hvor hun fra flere hold «ble pepret» med argumenter for at vi skulle få mere hjelp, men det eneste hun fikk ut av møtet var enda et argument for å la være.

Legg til kommentar