Funksjonshemmede

Pasientreiser til besvær

Pasientreiser til besvær

Kaare Gilhus skriver til meg:

"Jeg er en mann på 62 år, bosatt på Holmen i Oslo, med cerebral parese som sitter i elektrisk rullestol. Jeg er derfor en hyppig bruker av pasienttransport til og fra fysikalsk behandling og lege.

Tidligere denne uken var jeg hos min fastlege i Hoffsveien. Etter denne legetimen var planen å bade på Røa bad, der min BPA ventet på meg. Jeg hadde derfor bedt sekretæren på legesenteret om at returen med pasienttransport skulle bestilles til Røa bad, og ikke hjem til Holmen. Da bilen fra pasienttransport kom og hentet meg hos legen kl. 12:15, kjørte han meg hjem. Sjåføren forklarte at pasienttransport kun kjørte til/fra behandling og hjem. Jeg hadde ingen nøkler med meg, så sjåføren kjørte meg tilbake til legekontoret(!). (Han hadde ikke lov til å kjøre meg til Røa bad selv om distansen dit ikke var mye kortere).

Eneste riktige løsning for meg hadde vært å bestilt pasienttransport hjem. Derfra kunne jeg bestilt en bil fra fritidsreiser til å ta meg til Røa bad, men når pasienttransport som oftest er 30-45 minutter forsinket, hadde dette vært umulig å koordinere i praksis. Har også forsøkt å bestille fritidsreise fra lege til Røa bad, men får da svar fra fritidsreiser at de ikke har lov til å hente hos lege/behandling. Det er med andre ord umulig å gjøre noe annet enn å reise hjemom når man har vært hos behandler, selv om man har fritidsplaner.

Dette er jo ett system som må gi kommunen ekstrautgifter og ekstra miljøutslipp, så samfunnsøkonomien i det hele virker noe skrudd, da de eneste som later å tjene på det rigide systemet er pasientreiser."

Gilhus beskriver her et statlig transportsystem (Pasientreiser) for transport til lege, sykehus m.v. og et kommunalt transportsystem (Transporttjenesten for funksjonshemmede - TT-tjenesten). To forvaltningsniver. Dette burde selvsagt vært mye bedre koordinert, og sett som et helhetlig system. Gilhus opplever et system som framstår som lite smidig for brukeren, og som samlet sett gir merkostnader for samfunnet.

Hva er andres erfaringer?

Kommentarer   

+1 #1 Ørjan Andersen Grut 19-10-2019 14:25
Skal du reise til et behandlingssted og ikke har rekvisisjon til pasientreiser, i tillegg til TT-kjøringsnekt (da de ikke kjører til ortoped, tannlege, lege osv) Anbefaler jeg at du bestiller TT-bil til naboadressen. I et tungrodd system, er det på sin plass å være litt kreativ.,
0 #2 Roar Sundberg 19-10-2019 14:27
Uforståelige stivbente og urealistiske krav til kjøretøy skaper i alle fall store problemer for taxibransjens handicaptranspo rt som tvinges til å anskaffe helt uegnede kjøretøy for store deler av oppdragene
0 #3 Line Soggiu 19-10-2019 17:38
Pasientreiser er en tjeneste som gir store utfordringer til brukerne. De kan komme 20 min. før eller etter bestillingstids punkt til behandling, og 45 min. etter bestillingstids punkt fra behandling.

Og som beskrevet en kjøres hjem, samme hvor en skal.

Og andre avtaler kan derfor ikke kombineres.

En tjeneste som gjør hverdagen vanskelig for de som allerede har store utfordringer.
0 #4 Tor Henning Pedersen 19-10-2019 18:16
Unødvendig firkantet praksis.
Det går fortsatt an å bruke huet tenker jeg.
Av erfaring vet jeg at vi med El-rullestoler sparer samfunnet for tusenvis av kroner hvert år fordi vi transporterer oss selv til Legetimer me stolen om været tillater det.
0 #5 Thor Nordahl 20-10-2019 08:21
r dette problem ofte. Etter behandling på sykehuset har jeg ofte time hos fastlegen
Blir først kjørt hjem.
Så starter sjåføren taxtameteret på nytt og kjører meg tilbake til legen.
Tullete ordning.
0 #6 Reidun Lyshaug 20-10-2019 08:23
Hadde en liknende opplevelse med en bruker i elektrisk rullestol som mistet knappen til PEG-sonden sin litt før kl 11 en hverdag på et aktivitetssente r. Bruker måtte til sykehus for å sette den inn igjen. Det haster litt pga. inngangen til PEG- knappen kan gro igjen. Men det er ikke så akutt at det blir rekvirert ambulanse. Ringte TT-transport som nekter ta oppdraget da adressen er et sykehus. Må ringe pasientreiser. Det får jeg vite at jeg ikke kan rekvirere en pasientreise, det kan bare behandlende enhet. Får uansett beskjed om at reisen bør rekvireres 3-5 virkedager i forveien. På nåværende tidspunkt er det ingen ledige biler. Første ledige bil kan komme om ca 90min. Hvis jeg får en rekvisisjon vel og merke. Ender opp med å bestille privat HC-tilpasset maxitaxi til 1600,- Godt og vel halvannen time senere er PEG-knappen på plass og det blir rekvirert pasientreise hjem. To timer og førti minutter senere kommer transporten. Litt over kl 1800 er bruker hjemme igjen. Bruker har da vært uten mat siden 0730 på morgenen.
0 #7 Ewy Halseth 20-10-2019 09:06
Jeg er TT-bruker, men har ingen erfaring med pasientreiser selv om jeg har hatt rett til det. Jeg unngår å bruke det ved enten kjøre egen tilrettelagt bil eller får noen til å kjøre og hente meg, nettopp fordi jeg vet at det fungerer så lite smidig. Det legges nå tilrette for såkalte "rosa" busser, et bra tilbud til eldre med gangvansker. Det får de til! Pasientransport og TT bør samordnes og rutinene forbedres. Det er folk de skal transportere, ikke dyr! Og vi er folk med avtaler som betyr at vi må følge klokka!!
0 #8 Evelyn Bøe 20-10-2019 11:24
"Rosa busser" kjører for det første bare innen 7331r egen bydel, og da kan du ikke dra til lege eller lignende utenfor bydelen. For det andre: det er ikke alle bydeler som har tilbudet med "Rosa busser"!
0 #9 Liv Solstad Eitrheim 21-10-2019 20:14
Dersom eg skal til ny time innen ei viss tid samme dag, så koordinerer pasientreiser det slik at eg blir kjørt til neste time. Endten ringe dei meg, ellers så er eg i forkjøpet, og ringer dei. Sjølv om det er 1 time til neste avtale. Dersom eg har planar vidare, som å vere lengre i sentrum, avbestiller eg berre returen, og bruker TT-kortet dit eg skal, når eg vil. Pasientreiser samme dag, har du rett på, men kun dersom det er akuttime. Det må behandlar opplyse om, når dei bestille. Dersom eg ikkje veit kor lenge eg skal vere, på f.eks sjukehuset, ber eg om åpen retur.

Mitt problem med pasientreiser er all samkjøring. Der alle opplysningar ikkje kjem med. Som at eg sitte i rullestol. Så har opplevd fleire ganger der liten bil har henta fleire rullestolbrukar ar. Eller stor bil forvente eg kan gå, siden det i utgangspunktet er bestilt liten bil. Så då komme bruskassen fram. For det er fleire rullestolbrukar ar som skal hentast. Så då blir det meir venting, fordi ny taxi må komme. Og eg komme for seint til timen.
0 #10 Kari Gamlem 31-10-2019 20:19
Av og til trenger jeg pasientreise samme dag, eller om få timer.Det er umulig å få pasientreise samme dag ofte, så jeg synes det var lettere den tiden vi kunne bestille pasientreiser selv.

Legg til kommentar