Funksjonshemmede

Våre små søsken

Våre små søsken

Vi har en liten søster

Vi har en liten bror

Som er litt anderledes

Enn andre barn på jord

 

De kom til denne verden

- det vanskelige sted -

Med mindre håndbagasje

Enn vi er utstyrt med

 

Ja, slik startet Inger Hagerups kjente dikt.

Shahram Ariafar er leder for Norsk Forbund for Utviklingshemmedes Oslo-avdeling. En viktig del av hans jobb er å være "advokat" for medlemmer som stanger hodet i veggen når det gjelder å få akseptabel bistand fra det offentlige hjelpeapparat. Som denne saken:

"Jeg skal hjelpe en familie i en bydel i Oslo. En familie med to barn: en sønn på 12 år med barneautisme, ADHD og flere andre diagnoser og en datter på 13 år. Gutten har ikke skoletilbud og får hjemmeundervisning. Han begynte på en spesialgruppe men dette passet ikke bra for ham. Han ble henvist til nærskolen som har gitt beskjed at de ikke kunne ta vare på ham og ble derfor henvist til en annen nærskole og fikk samme beskjed.

Far må jobbe om natta for å kunne avlaste mor om dagen. Mor er utslitt og sliter veldig mye. Søsken har ikke noe tilbud.

Fylkesmannen har kommet med kritikk av bydelen men bydelen bruker ressurser til å gi avslag etter avslag til familien. De skriver: "mor er sint og gråter i møte" og bruker dette for å argumentere for dårlig samarbeid.

Gutten har vedtak for BPA (15 timer i uken). Ikke bare at bydelen ikke ønsker å gi dem flere timer, men de vil ikke fornye vedtaket. De mener "bolig" er bedre (les: billigere) alternativ. Det spiller ingen rolle hva foreldrene eller fagpersoner sier.

Nå har familien gitt meg fullmakt og jeg skal kontakte bydelen for å avtale et møte."

Ingen tvil om at kommunen har et betydelig forbedringspotensiale i hvordan vi stiller opp overfor byens kanskje mest hjelpetrengende. I alt for stor grad føler de at kommunen ikke er der som en medspiller.

Kommentarer   

0 #1 Elin Gjelsten 04-11-2019 08:28
BPA må da være mye billigere enn bolig? Merkelig at kommuner og bydeler ofte ikke retter seg etter Fylkesmannens uttalelser. Da vet de jo de har gjort feil. Det sitter mange småkonger og - dronninger på Søknadskontoren e i Oslo by.
0 #2 Sonia Munoz Llort 04-11-2019 09:12
Det er et stort behov for å ansette flere spesialpedagoge r både på skoler, omsorgsboliger og dagssentrene i alle kommuner. Det er uhørt at barna skal nektes adgang til nærskolen, her burde Fylkesmannen settes inn. Jeg savner i tillegg et sterk stemme for å kjempe for en spesialpedagogn orm, jeg har etterlyst uformell til Utdanningsforbu ndet å etterlyse dette på nasjonalt nivå. Vi som spesialpedagoge r må kjempe også for at alle barna skal bli inkludert i nærskolene, stemmene våre teller.
0 #3 Berit Ovesen 04-11-2019 20:07
Dette er en svært trist historie der bydelen ikke leverer lovpålagte tjenester. Barn skal slippe å vokse opp i institusjon.

BPA er billigere enn bolig. BPA koster ca 450 kr pr time alt inkludert.

Kommunal bolig koster lønn for ansatte, feriepenger, pensjon, arbeidsgiveravg ift, kurs- og utdanningskostn ader, husleie, strøm, forsikring, kostnader for IT-systemet (GAT, HMS, kvalitet og fagsystemer), investeringskos tnader i bolig, vedlikehold, lederkostnader på flere nivå osv.

Når noen påstår at BPA er dyrere handler det om manglende oversikt over totalkostnadene i kommunal omsorg. Da er det en enkel sammenligning av timelønn for en assistent mot timepris for BPA. Dette er selvfølgelig feil.
0 #4 Lillian Halvorsen 08-11-2019 08:25
En spesialskolepla ss på Nordvoll skole og autismesenter vil også avlaste foreldrene.
BPA er et supert tilbud. Men bor man trangt og har søsken som trenger ro hjemme, vil kanskje det å bo delvis i barnebolig være bra for familien totalt sett. Kanskje bydelen har vurdert det slik? Det er mye vi ikke vet her. Det fremstår som han skal flytte 100 % i barnebolig, det er sjeldent i 12 års alder. Det perfekte vil kanskje være både avlasting og BPA for denne familien og jeg skulle ønske det var rom for mer fleksibilitet og kombinasjon av tjenestetilbud.
Jeg er selv mor til datter med autisme og p.u som nettopp har flyttet hjemmefra. Ser tilbake og tenker at vi burde tatt i mot mer avlastning utenfor hjem.

Legg til kommentar