Funksjonshemmede

Her er den: Interne rutinehåndboka for TT-tjenesten i Oslo

Her er den: Interne rutinehåndboka for TT-tjenesten i Oslo

Oslo har desidert landets beste transporttjeneste for forflytningshemmede, TT-tjenesten. Tjenesten har ca. 16.000 brukere, som gjennomfører 865.000 reiser pr. år.

TT-brukerne har svært ulike behov, både hva gjelder tilrettelegging av transporten og reiseomfang.

Forskriften sier at et vilkår for å få TT er at man er «ute av stand til på egenhånd å benytte T-bane, trikk, buss og annen kollektivtransport som følge av nedsatt funksjonsevne.» Dette er en krevende avgrensning og jeg får ofte henvendelser fra folk som får avslag på å få TT-kort. Jeg får også henvendelser knyttet til uregelmessigheter ved utførelse av transporttjenesten. Sånn vil det alltid være, og gir muligheter for forbedringer og eventuelt endring av regelverk.

Jeg ser det som viktig å gi byens innbyggere mer makt. Bidra til å styrke innbyggernes – brukernes - makt i forhold til forvaltningen og andre beslutningstakere.

Kunnskap er makt. Derfor legger jeg her ut Oslo kommunes interne rutinehåndbok for TT-tjenesten. Gjennom å bruke denne oppslagsboka på 70 sider kan du gjøre deg bedre kjent med regelverket, praktiseringen og hvordan forvaltningen tenker. Dette kan styrke din dialog med forvaltningen.

Følg linken.

Kommentarer   

#1 Nina Torgersen 19-01-2020 10:35
Så bra! Ser frem til å lese og lære mer. Det er et Viktig tema siden flere ikke får TT kort selv om de trenger det.
#2 Espen Hansen 02-09-2021 13:53
Har det kommet noen nye revisjoner av rutinehåndboka?
#3 Ivar J 02-09-2021 16:37
Espen Hansen: Spør Velferdsetaten og/eller Ruter

You have no rights to post comments