Funksjonshemmede

BPA i Oslo - Grunn til bekymring?

BPA i Oslo - Grunn til bekymring?

BPA, brukerstyrt personlig assistanse, er en lovfestet rettighet du har som funksjonshemmet med assistansebehov. Formålet med BPA er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

Jeg får mange henvendelser fra funksjonshemmede som er i «konflikt» med bydelen ved at bydelen sier nei til BPA-ordning, eller et bydelen – etter den funksjonshemmedes mening  - gir for få timer. Når jeg går inn i konkrete saker forstår jeg godt fortvilelsen.

Bydelsutvalget i Gamle Oslo har engasjert seg i dette, og bydelsdirektøren har i et notat til bydelsutvalget besvart en rekke spørsmål.

De fakta og svar som framgår av notatet gjør at jeg fortsatt sitter igjen med mange spørsmål.

Bydelsutvalget skriver at de «er bekymret for lav tillit mellom de som har behov for BPA-tjenester» og bydelsdirektøren mener dette «kan handle om ulike oppfatninger om hva en tjeneste skal inneholde.»  Og bydelen sier: «Leverandører og interesseorganisasjoner gir store forventninger til omfanget på et vedtak om BPA.» Og ikke minst: «Bydelen har erfaringer med at noen deler av spesialisthelsetjenesten presenterer et tjenestetilbud langt over det bydelen er lovpålagt å innvilge.»

En test på om bydelen har en praksis i tråd med lovens krav er klagebehandlingen hos Fylkesmannen. Bydelsforvaltning Gamle Oslo kan fortelle at de i perioden 2017 – 2019 sendte fram 24 klagesaker til Fylkesmannen vedrørende BPA. Hele 11 av sakene ble omgjort av Fylkesmannen til BPA-søkerens gunst. Dette er en høy omgjøringsprosent.

Hva er folks erfaringer vedrørende dette i bydel Gamle Oslo? Og ikke minst: Hvilke erfaringer har folk i andre bydeler?

Kommentarer   

#1 Truls Thirud 05-06-2020 17:44
Vi søkte om BPA for datter med stort assistansebehov sommeren 2019. Vi opplevde rask saksbehandling, velvilje og profesjonell holdning fra vår bydel, Nordre Aker. Samarbeidet med bydelen har vært utmerket fra vi etablerte ordningen i januar i år. På forhånd hadde vi satt oss inn i rettigheter og plikter med en slik ordning og vurdert ulike tilbydere. Vi fikk litt profesjonell hjelp med å formulere søknaden, det bidro nok til en mer smertefri prosess.
#2 Magali Duran Borras 05-06-2020 21:32
En av disse 11 sakene som fylkesmannen avgjorde var våres sak. 2018 og 2019. Begge to ble vunnet, men min helse vant ikke. Men får tilbake penger fra bydelen. Men for oss blir det ikke siste sak. De behandler prossesen allerede. Penger får man, men ikke helse. Urettferdig osv
#3 Freddy Gulestø 06-06-2020 12:26
Har ikke byrådet forpliktet seg til å følge CRPD, dette vil vel også gjelde ved utvising av skjønn m.h.t BPA slik at en faktisk får nok timer til et aktivt og meningsfult liv der en mellom annet får ta utdanning, delta på fritids aktiviteter, være i jobb om en klarer det slik som andre..?
#4 Reidar Sundby 06-06-2020 13:11
Har et spørsmål om bydelenes overføringer fra Oslo kommune sentralt har blitt mye mindre senere år? Min bydel Vestre Aker
kutter på alle områder, mange brukere har hatt pleie og omsorg i eget hjem stønad efter å søkt Personlig Assistanse tidligere år. Nå blir det fjernet omtrent over hele linja, da det ikke er lovpålagt.
#5 Mariana Sigstad 08-06-2020 13:13
PPT saken til sønnen min er avsultt på grunn av korona og han har ikke ny pass til sykehus undersøkelese. Det har vart en søknad til hjelpemidler for hørselshemmede med frist dato siste april men de har fremdeles ikke kommet.
Sønnen min byttet på mange saksbehandler inntil han har fått en veileder hvem driver hans saker. Alt på Gamle Oslo

You have no rights to post comments