Funksjonshemmede

Bydeler: Nei til BPA, i stedet bekymringsmelding til barnevernet

Bydeler: Nei til BPA, i stedet bekymringsmelding til barnevernet

Anne er en - av mange - som må nedlegge mye tid og ressurser for å få tilstrekkelig bistand til sitt utviklingshemmede barn. Hun søkte om BPA, men fikk avslag begrunnet i at det var lettere for Anne hvis hennes barn fikk mer avlastning. Bydelen mente å vite at å drifte en BPA-ordning ville bli for krevende for moren. Bydelen understreket at avslaget ikke handlet om penger da hennes barn uansett er en stor utgift for bydelen.Og deres tilbud var en økning i avlastning fra 30 til 50 prosent.  

Annes klage ble sendt fram til Fylkesmannen, men moren fikk ikke medhold. Moren mente avslaget var helt urimelig og sendte fram ny søknad om å få BPA. Bydelen avviste også denne søknaden, og klage ble sendt fram til Fylkesmannen. Fylkesmannen ga moren medhold i klagen, og Anne har nå 29 timer BPA i uka. Etter 10 måneders fortvilelse og kamp.  

Og det utrolige, som Anne skriver: "I mellomtiden hadde hjemmesituasjonen selvsagt eskalert. Det var kaos hjemme. Dette resulterte i en bekymringsmelding til barnevernet fra de samme som ikke ville gi meg BPA. De kunne bokstavelig talt forhindret dette ved å gitt meg BPA første gang jeg søkte."  

Ingen fra bydelen hadde noen gang vært hjemme hos Anne. Bydelsbarnevernet var helt tydelige på at det ikke forelå noen omsorgssvikt, og bekymringsmeldingen ble henlagt. Men som Anne skriver: "Saken har vært en veldig stor psykisk belastning for meg som mor."  

Moren heter ikke Anne, for som hun skriver: "Jeg ønsker å være anonym. Er jo fortsatt avhengig av hjelp fra bydelen, og ønsker å ha en god tone med dem. Derfor tør jeg ikke snakke høyt om dette."  

La meg legge til: Eksempelet er ikke unikt, heller ikke at bydeler bringer inn bekymringsmelding til barnevernet. Foreldre til funksjonshemmede barn kan nok gi uttrykk for sterk fortvilelse og oppgitthet når de føler at bydelen ikke involverer foreldre og barn i løsningsutformingene. Men dette er ut fra en ekte omsorg for barnet, og det motsatte av omsorgssvikt. Som nærmeste pårørende har de opparbeidet mange års kompetanse på barnet som den ansatte i bydelen kanskje bare har brukt en håndfull timer på. Pårørende sitter på den fremste spisskompetansen.

Kommentarer   

+3 #1 Lucia Schanke 06-07-2020 06:38
Dette er vanlig, dessverre. Søker man om hjelp "går de til angrep". Og da mange etater i kommunen, (bydel) , hvor de kjenner hverandre personlig (skole, ppt, helse, handikap avd tildeling mm) gjør felles front mot en utslitt mor.
+4 #2 Johanne Storlien 06-07-2020 07:07
Det er også typisk at man mener å vite bedre enn den som søker om BPA om hva som vil være mest slitsomt for en. En paternalisme man skulle håpet det var slutt på.
+3 #3 Lise Christoffersen 06-07-2020 09:49
Godt at det omsider løste seg i denne saken, men altfor mange opplever det samme. Evaluering av rettighetsfesti ngen av BPA viser at brukerne er fornøyd når tjenesten først er innvilget, men at det er veien fram som kan være vanskelig, og at det varierer fra kommune til kommune. Vi venter spent på utredningen fra det offentlige utvalget som ble nedsatt i fjor og avgir 1. juni 2021: nettsteder.regjeringen.no/.../ ...
+2 #4 Inger Marie Kyle Frogner 06-07-2020 11:10
Dette er uforståelig , dersom en mente at bpa ikke kunne gies, burde det oppgis grunn og dersom en mente at bv burde kobles inn burde saken bli drøftet med foreldrene på en slik måte at foreldre selv var med på eller i mot at det var behov for hjelp fra bv .
Når fam sliter m funk hemning, økonomi relasjoner arb ledighet , ja faktisk nær sagt alt som gjør tilværelsen tyngre , da HJELPER vi , bhg, skole bv , vi hjelper og vi bekymrer oss oftest sammen med foreldrene,
+4 #5 Bjørn Andre Gulbrandsen 06-07-2020 14:15
Slik jeg har opplevd hjelpeapparat ville det vært utrolig og ikke få avslag og motstand. Denne saken føyer seg inn i rekken av lignende saker. Tenk om denne saken kunne være unntaket og ikke standarden. Ikke alle orker kampen mot systemet. Folk gir opp. Det er noe fundamentalt feil med systemet vi har laget.
+2 #6 Freddy Gulestø 06-07-2020 14:46
Enda godt familien budde i et Fylke der Fylkesmannen kunne legge til grunn et annet skjønn en det kommunen kom frem til. Dette er kommunalt selvstyre på sitt verste, den som ikke er enig skal straffes og alle midler kommunen rår over er tillatt. Dette er nok et eksempel på at BPA må løftes ut av kommunene eller en landsdekkende funksjon gies til noen få kommuner som har vist at de er gode på BPA.
+6 #7 Bjørn Bjøro 06-07-2020 19:52
Jeg har i Oslo jobbet både med barnevern og på bolig og avlastning for meget sterkt funksjonshemmed e barn og ungdom før jeg ble alderspensjoner t. Pliktoppfyllend e foreldre har store utfordringer, og det bør få all den forstandig hjelp de kan få uten å måtte krangle.

Dessverre blir barnevernets kapasitet brukt også til meningsløse bekymringsmeldi nger. Dette misbruket av å sende bekymringsmeldi nger bør det slås ned på, og også enkeltpersonene i sak som denne bør det rettes klage på til Fylkesmannen, nettopp dobbeltrollen. Da vil de skjerpe seg, selv om Fylkesmannen ikke nødvendigvis gjør stort.
+5 #8 Truls Thirud 06-07-2020 20:57
Helt utrolig diskriminerende at ikke BPA avvises pga synsing av bydelen. BPA er et tilbud som er nødvendig, og som kommuner er lovpålagt å tilby. Det koster en del ekstra for pårørende å være arbeidsledere, men det kan gi en helt annen livskvalitet for den som trenger assistansen.
Antakelig bør staten overta ansvaret for adminstrasjo av BPA-ordningen, det er rett og slett for mye ukunnskap og vrangvilje ute og går i kommuner og bydeler.
+3 #9 Susan Nordrum Hagberg 07-07-2020 17:39
Etter å ha hatt et barn som har krevd langt mer enn sine søsken i snart 20 år - det er ikke barnet som sliter deg ut. Det er byråkratiet og systemet rundt som sliter deg ut. Hadde ikke jeg hatt faren ved min side så hadde jeg gitt opp for evigheter siden.
+1 #10 Marianne Skånland 08-07-2020 19:58
Dessverre nokså typisk at 'hjelpe'-instan ser mener de vet så 'profesjonelt best', og at det de 'vet' er at barn har best av å være unna foreldrene.

Siste avsnitt i Ivar Johansens artikkel burde stå flere steder. Det trengs en opplæring av all verdens skjevutviklede personale til å forstå dette.

You have no rights to post comments