Funksjonshemmede

Oslo S/Østbanehallen: Utviklingshemmede uønsket?

Rina Wesenbergs utviklingshemmede bror gjorde ikke noen fortred, men opplevde allikevel i dag å bli bortvist av vekterne på Oslo S med beskjed om at han hadde "vært der for lenge." Hun skriver:

"Nokas-vekterne på Oslo S diskriminerer! Jeg er rett og slett forbanna! Så TC (hennes bror) er ute å styrer seg selv: Han var på turistinfoen på Østbanehallen; der elsker han å være; han liker å se igjennom tabeller og ruter. TC har alltid et mål når han er ute og han plager ingen, bortsett fra at han kan virke litt masete når han stiller spørsmål. Poenget med denne posten er at han blir stoppet av Nokas som vil bortvise han fra Turistinfoen fordi de mener han har vært der for lenge. Jeg prøver å forklare dem via telefon at han liker å være der og at han ikke plager noen. Han har til og med lov til å være der.

Etter noen minutter ringer TC igjen og er redd fordi de følger etter han. Jeg får snakke med Nokas igjen og vakten sier nå at de vil bortvise TC fra Østbanehallen. Jeg prøver igjen å si at de ikke har grunnlag for det. Han har like mye rett til å farte rundt som alle andre. Dessuten skal han jo nå videre, sa jeg. «Å gjøre hva da?» spør Nokas. Jeg sa at det har de ikke noe med, men at han skal ta buss trikk, eller bane. Neste spørsmål er «hvor da?» Det nekter jeg rett og slett å svare på fordi det har de ingenting med. Jeg spør videre om de egentlig bare stoppet han fordi TC ser annerledes ut og var ute aleine? De la på.

Dette skjedde fordi TC har en utviklingshemning og var ute aleine, de var nok sikre på at han hadde rømt fra institusjonen eller var farlig fordi han ser litt annerledes ut, TC er ikke farlig. Dette var diskriminering!"

Sånn kan vi ikke ha det!! Les nyhetsoppfølging hos Vårt Oslo.

Hun sendte nedenstående klage til vekterselskapet, som er Nokas/Avarn Security.

 

Nokas/Avarn Security har vekteransvaret på Oslo S/Østbanehallen, og jeg antar det er på oppdrag fra statseide Bane NOR Eiendom. Wesenberg sendte vekterselskapet følgende:

"Dette gjelder en episode som skjedde med en av vekterne på Østbanehallen i Oslo. Jeg har en bror med utviklingshemning, han var ute aleine. Han oppholdt seg på turistinformasjonen på Østbanehallen fordi han liker å lese i rutetabeller og ordinære tabeller. Han ringer meg og er ganske fortvilet. Han gir mobilen videre til en av deres vakter. Denne personen sier at de vil bortvise broren min fra turistinfoen fordi de mener han har vært der for lenge. Jeg prøver å forklare at han har lov til å være ute aleine og at han liker å lese i tabellene, og at han ikke plager noen. Jeg trodde det da skulle være i orden, den gang ei.

Noen minutter etterpå ringer broren min meg opp og er redd fordi han sier at vakten(e) følger etter han. Jeg får prate med vakten igjen som sier at de nå vil bortvise min bror vekk fra Østbanehallen. Jeg sier at det er det da absolutt ingen grunn til, broren min har like stor rett til å oppholde seg der som alle andre, og ikke minst hvorfor det? «Han har oppholdt seg her for lenge» er svaret jeg får. Jeg sier at broren min uansett skal videre. Vakten spør så videre «å gjøre hva da.» Jeg sier som sant er at broren min skal videre og ta trikk, buss eller bane. Vakten spør så «hvor?» Jeg sier ettertrykkelig at det har vakten da virkelig ingenting med, jeg nekter å svare. Jeg spør så videre om de kun stoppet han fordi han ser litt annerledes ut? Vakten la på.

Dette er diskriminering og profilering av utviklingshemmede. Broren min har ikke rømt fra noen som helst institusjon, han har like stor rett til å oppholde seg i offentlige rom som alle andre uten å bli plaget av vakter. Det som slår meg er at vaktene deres åpenbart ikke har god nok opplæring når det kommer til hvordan en behandler utviklingshemmede i det offentlige rom. Ikke anta at de ikke har lov, rett og slett; ikke profiler utviklingshemmede uten grunn!"

Kommentarer   

0 #11 Greta G 14-07-2020 12:37
Takk for den viktige jobben du gjør. En lignende episode skjedde med min sønn på Grønland Basar.

Legg til kommentar