Funksjonshemmede

Oslo: Velferdsflyktninger

Oslo: Velferdsflyktninger

«Er det slik at jeg som en funksjonshemmet innbygger ikke kan fritt flytte innad i egen by, men blir til et gissel i den bydelen hvor jeg har fått vedtaket som gir meg nødvendig helsehjelp og muligheten til et selvstendig liv? Er det slik vi funksjonshemmede skal ha det i Oslo?» Martin har sendt en fortvilet utfordring til helsebyråd Robert Steen.

Martin spør, etter at han i fjor flyttet fra bydel Nordstrand til bydel Gamle Oslo. Han er 100 % ufør etter at han ble påkjørt. Han har hatt 100 % døgnkontinuerlig assistanse (24/7) gjennom BPA-ordningen.  Etter flyttingen måtte Martin søke om nytt vedtak, noe han antok var en ren formalitet for å få videreført det samme livet som før.

Men den gang ei. Etter 3 måneders saksbehandling kom den dramatiske beskjeden fra den nye bydelen: Uten begrunnelse får han 38 timer mindre bistand pr. uke. Og ikke bare det: Vedtaket spesifiserer 10 timer hvilende nattevakt, som betyr at Martin må være sengeliggende 10 timer i døgnet, 7 dager i uka.

Bydelenes svært ulike holdninger til hva som er tilstrekkelig hjelp er en alvorlig utfordring. Det skaper velferdsflyktninger innad i Oslo ved at sterkt hjelpetrengende må være nøye med hvor de skal bosette seg. Sånne forskjeller kan vi ikke ha.

Dette er opplagt noe helsebyråden og byrådet må finne løsninger på.

Kommentarer   

+1 #1 Sigrid Marie Refsum 19-07-2020 08:15
BPA er også arbeid. BPAene betaler også skatt.
Dessuten får resten av samfunnet gevinsten av å omgåes mennesker med litt annen erfaring og perspektiv på livet. Det trenger vi.
+2 #2 Karin Andersen 19-07-2020 08:18
@regjeringen vet at folk som trenger BPA får helt ulike tilbud fra kommune til kommune ( eller bydel). Det kan vi stoppe hvis vi vil ved å lage en forskrift som setter klare regler for rettighetene. Allikevel stemmer flertallet ned SV - Sosialistisk Venstreparti forslag om å sikre like rettigheter. Ille.
#3 Maybrir Røhr-staff 19-07-2020 08:32
Har fulgt denne saken gjennom media og på nett stakkars jente forskjell på bydeler skal det jo ikke være jeg bor i alna og har lyst til å flytte har et godt hjemmesykepleie vedtak med8 gbesøk PR døgn det er leiligheten som ikke fungerer bra nok hjemmesykepleie n sier jeg ikke bør være redd for å flytte for vedtaket følger med til nyt bydel men ikke nytt fylke. Jeg har søkt bydel alna om pers.assistentt 3 år nå for å slipper p ha så mange forskjell. Hjelpere, men de sier nei fordi jeg har så godt dekket hjelp anket, men avslag der også. Denne stakkars jenta har jo godt rett i fella her nå må stortinget ta denne saken opp til et høyere nivå å la henne IG folk i hennes situasjon få den hjelpen de har krav på
-1 #4 Arve Gunnar Edvardsen 19-07-2020 08:37
Konsekvensen av resonnementet blir mindre innflytelse fra bydelsutvalgene , dermed mindre lokaldemokrati. Ikke enkelt, men noe kan bedres med klarere regelverk.
#5 Per Morten Jørgensen 19-07-2020 08:38
Arve Gunnar Edvardsen Regelverket er klart nok, men utfordringen er kriterier for tildeling av kommunale timer og tjenester. Det gjelder ikke BPA spesielt, men enhver kommunal tjeneste. Stort lokalt selvstyre betyr store forskjeller - og det er vel hensikten med lokaldemokrati og autonome kommuner/bydele r.
#6 Guro Aalvik Ødemark 19-07-2020 09:52
Det er litt fortvilet å se hvordan både barn og voksne med ulike kognitive eller fysiske utfordringer blir ei «skjult» gruppe i samfunnet vårt.
#7 Simone Helen Karlsen 19-07-2020 11:11
Disse forskjellene er helt latterlige. Vi opplever nå å ikke engang få helse- og omsorgstjeneste ne det er behov for (hvert fall ikke noe BPA), og jeg prøver å finne ut av hvilken bydel vi skal flytte til som har «ressursene» å gi tilbudet de plikter å gi.
#8 Nina Bakkefjord 19-07-2020 18:06
Det må på plass en forskrift som er tydelig. Det holder ikke med et rundskriv slik det er nå. Et rundskriv gir ikke rettsikkerhet.
I tillegg burde helsehjelp innlemmes som en rettighet i BPA ordningen, altså at man ikke kan nektes å få organisert de timene som det evt er behov for fagutdannede personer for å utføre oppgaver som personen er avhengig av i det daglige.
Slik det er i dag så holder kommuner igjen timer fordi de mener at det kun er personer uten fagutdanning man kan ha i en bpa ordning og kommunen ønsker å bruke egen hjemmesykepleie i stede.
Jeg håper at det blir store forandringer på tydeligheten i retten til BPA etter BPA utvalgets gjennomgang.
Det kan ikke fortsette å være så store forskjeller fra kommune til kommune og bydel til bydel.
#9 Håvard Steinmo 19-07-2020 20:12
Helt enig. Rettighetene skal være like for alle. Vi har vel tilsvarende problem med kommunale boliger. Mange må flytte til andre kommuner for å slippe vente et år eller mer på bolig. Samme ser man innen psykisk helsevesen. Folk må flytte for å få raskere hjelp. Burde ikke være slik.
#10 Jon Bratseth 19-07-2020 20:14
I tillegg er det en jungel av ordninger som krever hver sine søknader osv. Hvis du ikke er ressurssterk og har mye overskudd kan du bare glemme å få det du har krav på.

Stortinget burde i stedet vedta en lov som sier hvor mye pengestøtte du får for forskjellig grad av funksjonshemnin g så dukker pengene opp automatisk og kan folk kjøpe de tjenestene de selv har mest bruk for.
#11 Tor Pettersen 20-07-2020 08:07
Vi "flyktet" fra Søndre Nordstrand (og Oslo generelt) etter 3 år med kontinuerlig kamp mot bydelen for å få selv de mest basale lovfestede rettigheter oppfylt. Tok bl.a. 1 1/2 års kamp før den pleietrengende fikk kommunal hjelp til dobesøk.
#12 Kirsten E Male 01-08-2020 12:53
Dette gjelder heller ikke bare Oslo, men folk som flytter mellom kommuner.

You have no rights to post comments