Funksjonshemmede

Byråd Robert Steen svarer BPA-bruker som fikk dramatisk kutt i hjelpetilbudet

Byråd Robert Steen svarer BPA-bruker som fikk dramatisk kutt i hjelpetilbudet

For noen uker siden sendte Martin en fortvilet henvendelse til byråd Robert Steen:

«Er det slik at jeg som en funksjonshemmet innbygger ikke kan fritt flytte innad i egen by, men blir til et gissel i den bydelen hvor jeg har fått vedtaket som gir meg nødvendig helsehjelp og muligheten til et selvstendig liv? Er det slik vi funksjonshemmede skal ha det i Oslo?»

Martin spør, etter at han i fjor flyttet fra bydel Nordstrand til bydel Gamle Oslo. Han er 100 % ufør etter at han ble påkjørt. Han har hatt 100 % døgnkontinuerlig assistanse (24/7) gjennom BPA-ordningen.  Etter flyttingen måtte han søke om nytt vedtak, noe han antok var en ren formalitet for å få videreført det samme livet som før. Men den gang ei. Etter 3 måneders saksbehandling kom den dramatiske beskjeden fra den nye bydelen: Uten begrunnelse får han 38 timer mindre bistand pr. uke.

Nå foreligger et laaangt svar til ham fra byråden, men som byråden avslutter: "Jeg skjønner at dette dessverre ikke var det svaret du ønsket deg, men jeg håper jeg i alle fall "ryddet" litt i roller og ansvar."

Les svarbrevet. Kom gjerne med innspill og kommentarer nedenfor.

Kommentarer   

+1 #11 Ann Kristin Holten 01-08-2020 11:44
Hvorfor trekker byråden frem sønnens historie egentlig? Hvor relevant er den? Hadde hatt større respekt for byråden hvis han hadde sagt at «ja, slik er dessverre dagens system- men det gjør jeg det jeg kan for å forandre!» Dette er jo bare masse byråkratisk prat.... (selv om det er riktig det som står der).
+1 #12 Terje Marøy 01-08-2020 15:00
Enda ett av mange eksempler på at kommunebyråkra ter nærer dyp mistillit til hverandre. Her sitter saksbehandlere i Gamle Oslo og indirekte "anklager" sine kolleger i Nordstrand for inkompetanse. Selv ser de lyset, som angivelig er 38 timer mindre BPA enn deres kolleger i Nordstrand mener er riktig. du verden, så imponert jeg blir. Skal byrådet først gjøre noe, så får de sette i gang tillitsskapende tiltak mellom egne ansatte.
0 #13 Oddrun Botnen Eie 01-08-2020 19:55
Byråden må holde seg til det formelle og selve saken, og det hører ingen steder hjemme at han nevner sin sønn og familiens situasjon! Byråden ramser opp en rette tjenester, men BPA er ikke en tjeneste, det er en organisering flere tjenester, slik at den som får tjenestene kan motta de der de er, - ikke nødvendigvis i hjemmet, men i jobb, på teater, som student, ja, der livet leves. Byråden bør tenke seg om når han svarer, ikke minst i enkeltsaker.
0 #14 Dag Robin Simonsen 02-08-2020 06:50
Bedre felles retningslinjer for saksbehandling, nasjonale/kommu nale krav til bydelenes tjenestetilbud ift BPA - og en klageinstans nasjonalt ev for Oslo, kan bidra i riktig retning. Det beste - å fastslå, på nasjonalt nivå, at vedtak følger bruker. Ordningen er bra - den praktiske implementeringe n derimot....
0 #15 Bjørn Næss 02-08-2020 10:30
Dette viser at lovanvendelse ikke er samme i hele Norge (likhet for norsk lov ??), og ikke engang i samme kommune. Søknad om bistand/tjenest er avgjøres av kommunale byråkrater med ulik holdning/mening /innstilling til funksjonshemmed e og hva som er et reelt behov, og dessverre er ofte økonomi del av beslutningsgrun nlaget selv om det ikke innrømmes.
-1 #16 Edina Ringdal 04-08-2020 09:36
Dette syntes jeg var et godt og respektfullt svar fra byråden, og ikke minst riktig og korrekt. Det ville vært horribelt om byråden ikke forholdt seg til hvordan dette ansvaret er fordelt i Oslo. Men byråden gjør det samtidig helt klart at han har stor forståelse for at brukeren skulle ønske virkeligheten var annerledes.
0 #17 Berit Bertling 05-08-2020 13:41
Ryddig svar. Under sittende regjering er det kuttet i alt av hjelpetiltak til de som trenger det mest. Viktig å ha dét i hodet ved neste stortingsvalg.
0 #18 Eivor Brænna 05-08-2020 14:53
Jeg husker en ergoterapeut som gav oss noen uoffisielle råd om hvilke bydeler vi burde og ikke burde lete etter leilighet i en gang vi var på leilighetsjakt. ..
0 #19 Dag Høgberg 18-08-2020 08:03
Hva er meningen med å ha en byråd som ikke gjennom sin høytlønnet stilling ikke kan gå inn i saker? Begrunnelsen for høy lønn er jo alt det tunge ansvaret. Dette fraskrives så snart det blir for komplisert. Trist å se blårussen i Ap har overtatt for blårussen blant de borgerlige. Tydelig liten forskjell der.

Legg til kommentar