Funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede rammes av urettferdige koronatiltak

Unge funksjonshemmede rammes av urettferdige koronatiltak

Det gjentas stadig at alle med høyrisiko nå er blitt vaksinert. Det stemmer ikke, påpeker Hanne Svarstad og Anne Spurkland:

"I regjeringens koronastrategi utgjør rettferdighet et mål. Dette målet oppfylles ikke for yngre med store fysiske og kognitive funksjonsnedsettelser.

Mange funksjonshemmede har høy risiko for alvorlig sykdom og død av korona, blant annet på grunn av manglende mulighet til å hoste opp slim. Statistikk fra England og Wales viser at funksjonshemmede utgjør hele 60 prosent av dem som døde av koronasykdom. Mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser er spesielt utsatt for smitte fordi de er avhengige av nærkontakt med mange omsorgsarbeidere.

Beboerne ved norske sykehjem ble vaksinert i første pulje. Yngre funksjonshemmede med lignende boforhold og smittefare ble plassert langt bak i køen. Mens sykehjemsbeboere har kort forventet levetid, risikerer yngre funksjonshemmede å miste mange leveår. Dette er mennesker som allerede har store utfordringer. De hadde fortjent en bedre behandling under pandemien.

Det gjentas stadig at alle med høyrisiko nå er blitt vaksinert. Det stemmer ikke. Hele 330.000 nordmenn har nå fått minst én vaksinedose. Yngre funksjonshemmede burde vært vaksinert først, men etter over to måneder er turen ennå ikke kommet til dem. Det er viktig at det gjennomføres grundige undersøkelser av hvordan dette kunne skje. Nyere rettferdighetsteori gir et godt utgangspunkt for forklaring. Grupper som møter urettferdighet, kjennetegnes gjerne av mangel på både anerkjennelse og representasjon. Det handler om mangel på respekt for de svakestes menneskeverd.

Vi er nå inne i en fase med mye mutert virus som smitter lett. Det er på høy tid at yngre funksjonshemmede i stor fare gis nødvendig beskyttelse. De bør umiddelbart tilbys vaksine. Noen kan ha medisinske årsaker til å takke nei. I så fall bør omsorgspersonene deres få vaksine.

Inntil denne gruppen er fullvaksinert, bør alle ansatte rundt dem testes hyppig. Videre bør de mest sårbare holdes unna risikoen for smitte fra svenske pendlere i helse- og omsorgssektoren."

Kommentarer   

#1 Rønnaug Wereide Hansen 09-03-2021 14:30
Dette er helt utrolig! Det
nytter ikke med fine ord, nå må det handling til.
Både de som bor og jobber i bofellesskap og de som bor hjemme og pårørende må prioriteres nå.

Covid 18 er det siste de trenger. De har nok begrensninger og svært ofye tilleggslidelser.

Dette er utrolig korttenkt, og det vil bli svært dyrt for samfunnet hvis de ikke prioriteres.
#2 Petter Ingvar Tomren 11-03-2021 13:39
I Stovner bydel ble f eks Tangerudbakken beboerne vaksinert samtidig med alders- og sykehjem. I f eks Søndre Nordstrand er ikke utviklingshemme de prioritert. Det er kanskje bydelene som bestemmer...
#3 Elin Kristiansen 11-03-2021 16:25
Også, de som har BPA og er avhengig av assistanse hjemme, må få en prioritering. Uten assistenter og pårørende har de fleste en vanskelig situasjon. Assistenter bør defineres som helsepersonell, og spesielt siden BPA er lagt inn under helselovgivning en med de begrensninger det gir. Da bør BPA også få fordelene med å ligge under helse.
#4 Sigrid Marie E. Refsum 19-03-2021 15:18
Dette virker som en hastverksavgjør else. Det må da gå an å rette det. Her kan det være mange leveår å miste.
#5 Astri-Elisabeth Ramberg 20-03-2021 20:25
Det er 1 skam!!!

You have no rights to post comments