Funksjonshemmede

Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Oslo: Jeg går inn i styret

Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Oslo: Jeg går inn i styret

I 1973 flyttet jeg fra Fredrikstad til Oslo-området for å begynne i min første "ordentlige" jobb: Som miljøarbeider ved et behandlingshjem for autistiske barn i Asker. Stedet var opprinnelig startet av en gruppe familier med autistiske barn, med Tordis og Jo Ørjasæter i spissen. På helsenorge.no er autisme beskrevt slik: "Autisme er en utviklingsforstyrrelse som fører til vansker med gjensidig sosialt samspill, kommunikasjon og språk. Autisme kjennetegnes også av rigid og repeterende adferd." Det var en lærerik tid.

I mine mange år i folkevalgt atbeid har jeg hatt særlig engasjement i forhold til funksjonshemmedes situasjon. Et samfunn tilpasset funksjonshemmede vil være et godt samfunn for oss alle, og egentlig er det ofte storsamfunnet som skaper begrensninger for en del menneskers muligheter til å leve et fullverdig liv. F.eks. ved at avstanden mellom busstoppene blir større eller ved at digitalisering skaper utenforskap.

Det finnes ingen «svake» mennesker, men noen trenger mer tilretteleggelse og bistand enn andre. De funksjonshemmede jeg kjenner er ressurssterke mennesker, som ut fra sine forutsetninger har svært mye å bidra med til fellesskapet. Dette handler om et omfordelingsperspektiv. For å få resultatlikhet, at alle innbyggerne skal få et likeverdig liv, forutsetter det at vi forskjellsbehandler i tilbudet.

De fleste av oss har et eller annet avvik i forhold til "gjennomsnittsmennesket", og med stor sannsynlighet blir vi alle på et tidspunkt i livet funksjonshemmet. Ikke minst alderen kan føre til det. Jeg må erkjenne at helsevesenet har gitt meg en diagnose som vil gjøre at jeg selv i løpet av en periode trolig blir funksjonshemmet.

Men jeg fortsetter mitt samfunnsengasjement som om intet har skjedd.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede har utfordret meg og spurt om jeg kan sitte i styret i deres Osloavdeling. Det har jeg sagt ja til, og vi har første møte i det nye styret onsdag. Derfor nå denne beskjed: Har du innspill til utviklingshemmedes situasjon i Oslo tar jeg svært gjerne i mot henvendelser.