Funksjonshemmede

BPA i Oslo kommune: Betydelig forbedringspotensiale

BPA i Oslo kommune: Betydelig forbedringspotensiale

I Kontrollutvalget til uka skal vi behandle en rapport om Oslo kommunes praktisering av BPA-ordningen.  

Kommunerevisjonen har vurdert om Bydel Gamle Oslo og Bydel Nordstrand hadde tilfredsstillende praksis knyttet til tildeling og oppfølging av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Som en del av forvaltningsrevisjonen er det gjort undersøkelser hos tre av leverandørene av BPA-tjenester.   

Undersøkelsen viser at Bydel Gamle Oslo ikke hadde en tilfredsstillende praksis knyttet til tildeling og oppfølging av vedtak om BPA. Bydel Gamle Oslo sikret ikke alltid tilstrekkelig kartlegging og vurdering før vedtak ble fattet. Videre tyder undersøkelsen på at bydelen ikke alltid rettet seg etter anførsler fra Statsforvalterens klagesaksbehandling utover i den enkelte sak, og at systemet for oppfølging av leverandører ikke var tilstrekkelig.  

Bydel Nordstrand la på mange områder til rette for en tilfredsstillende praksis for tildeling og oppfølging. Samtidig var det også i denne bydelen noen mangler og svakheter i praksisen. I begge bydelene var det mangler og svakheter ved brukermedvirkning, dokumentasjon og begrunnelse av vedtak.  

Kommunerevisjonen har også gjennomført en deskriptiv undersøkelse av enkelte sider ved alle bydelers tildeling av BPA, der bydelene ble bedt om å saksbehandle fiktive søknader om BPA og fatte et tenkt vedtak i hver sak. Det var stor variasjon i svarene. Undersøkelsen kan derfor synliggjøre mulige forskjeller mellom bydelenes vurderinger i saksbehandlingen.  

Ikke bra, og her er det et betydelig forbedringspotensiale. Bra derfor at byrådet forbereder en egen sak til bystyret om BPA-ordningen i Oslo, og som nok kommer til våren.

Les rapporten! Jeg tar gjerne i mot innspill.

Kommentarer   

-1 #1 Kurth A. Bakken 24-10-2021 10:18
I Munthes gate på Frogner etableres det i disse dager en pleieinstusjon der jeg fått forståelse for at Oslo kommune betaler store summer til private drivere.
Mens en mor og en far på andre siden av byen må trygle og be for få BPA til pleietrengende sønn. Eller at vedtak blir gjort om av en ny saksbehandler…..
Stå på Ivar og få større likhet for helt nødvendige tjenester.

You have no rights to post comments