Funksjonshemmede

Bystyret må lytte til bydelene

Byrådet har invitert bystyret til å vedta at
- ca. 16.000 av dagens brukere av TT-tjenesten (alle over 67 år) ikke lenger skal omfattes av ordningen
- som en overgangsordning skal disse få 25 fritidsreiser neste år, - mot ubegrenset i dag
- deretter skal ansvaret for transporttilbud til disse brukerne overføres til bydelene
- og budsjettmessig kutter byrådet de økonomiske driftsrammene med 100 millioner

men de nekter å spørre hva bydelene selv mener om forslaget, skriver Ivar Johansen. Bystyret må lytte til bydelene

Av Ivar Johansen, bystyremedlem for SV

 
Byrådet har invitert bystyret til å vedta at
- ca. 16.000 av dagens brukere av TT-tjenesten (alle over 67 år) ikke lenger skal omfattes av ordningen
- som en overgangsordning skal disse få 25 fritidsreiser neste år, - mot ubegrenset i dag
- deretter skal ansvaret for transporttilbud til disse brukerne overføres til bydelene
- og budsjettmessig kutter byrådet de økonomiske driftsrammene med 100 millioner
På tross av at byrådet ber bystyret fatte vedtak nå - og ikke vente på den mer helhetlige sak om bydelsreformen - er IKKE bydelene blitt invitert til å mene noe om forslaget. For eksempel er ikke bydelene spurt om de er i stand til å organisere et hensiktsmessig transportalternativ til de mange som etterhvert skal miste TT-transporten.
Og utrolig nok i sakens videre gang: Da bystyrets samferdsel- og miljøkomite forleden behandlet saken foreslo SV at bystyret skulle utsette denne prinsippbeslutning om overføring til bydel inntil bydelsutvalgene/bydelsforvaltningene hadde uttalt seg.
 
Men det synspunkt fikk SV kun støtte for fra de uavhengige representantene. Og da vil vil hele saka bli banket igjennom av bystyreflertallet (Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre) ved bystyrets møte 12. desember. Bydelsordningen ble i sin tid bl.a  omtalt som en demokratiseringsreform. Men å lytte til bydelene før en påfører dem nye oppgaver, det ønsker ikke bystyrets flertallspartier.
(Aftenposten aften 29. nov. 2001)

Legg til kommentar