Funksjonshemmede

Reisegaranti også for TT-transport?

For vanlige kollektivreisende med Oslo Sporveier er det innført en reisegaranti, hvor trafikanten får dekket kostnad til drosje dersom han/hun pga. forsinkelser kommer mer enn 20 minutter for sent til bestemmelsesstedet.  Det viser at når Sporveien - gjennom ruteplanen - har garantert at det skal gå en T-bane på et bestemt klokkeslett, så tar Sporveien i forhold til sine kunder konsekvensen av at de ikke kan overholde sin del av avtalen. All ære til Sporveien for det.


Men enkelte i denne byen er så funksjonshemmet at de ikke kan nyttiggjøre seg T-bane eller buss, og for disse - i all hovedsak rullestolsbrukere er det etablert en spesialtransportordning. Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT. Men her eksisterer det ingen reisegaranti, uansett hvor lenge rullestolsbrukeren må vente, sier Ivar Johansen i Aftenposten.

Reisegaranti også for TT-transport?

Av Ivar Johansen, SV's bystyregruppe
 

For vanlige kollektivreisende med Oslo Sporveier er det innført en reisegaranti, hvor trafikanten får dekket kostnad til drosje dersom han/hun pga. forsinkelser kommer mer enn 20 minutter for sent til bestemmelsesstedet.  Det viser at når Sporveien - gjennom ruteplanen - har garantert at det skal gå en T-bane på et bestemt klokkeslett, så tar Sporveien i forhold til sine kunder konsekvensen av at de ikke kan overholde sin del av avtalen. All ære til Sporveien for det.


Men enkelte i denne byen er så funksjonshemmet at de ikke kan nyttiggjøre seg T-bane eller buss, og for disse - i all hovedsak rullestolsbrukere er det etablert en spesialtransportordning. Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT. Men her eksisterer det ingen reisegaranti, uansett hvor lenge rullestolsbrukeren må vente.


Jeg tok saken opp i bystyret, og spurte om byrådet så det som naturlig at en slik garanti blir gjort gjeldende også for funksjonshemmede som trenger spesialtransport via TT-tjenesten, og om byrådet i såfall ville ta initiativ for å få dette til. Og Høyres byråd Kari Egeland Eliassen var rimelig negativ: «Oslo Sporveiers reisegaranti er knyttet opp til et rutetransportsystem, og kan etter min mening ikke benyttes på et bestillingssystem, som TT er. På den bakgrunn vil jeg ikke ta initiativ for å tilføre en tilsvarende reisegaranti for TT».

Jeg kan vanskelig se forskjellen på at kommunen etter ruteplanen har lovet at T-banen for funksjonsfriske Hans Hansen skal gå kl. 09.00, enn at kommunen har lovet at TT-tjenesten skal hente rullestolsbruker Ole Olsen kl. 09.00. Jeg vil kalle det en klar diskriminering av den funksjonshemmede trafikanten når ikke også han kan få dekket kostnaden til alternativ transport ved forsinkelser på det offentlige transporttilbud. Det er faktisk like viktig for en funksjonshemmet å komme tidsnok til kinoforestillingen eller legetimen som alle oss andre. Men jeg forstår at her har SV-politikeren og Høyrebyråden et forskjellig syn.

(trykket som replikk i Aftenpostens aftennummer 16. juli 1997)


Legg til kommentar