Funksjonshemmede

Ta ansvar for TT-tjenesten

Konkurranseutsettingen gjør at de funksjonshemmede er prisgitt en privat monopolist. Høyrebyrådet i Oslo sitter rolig og ser på krisetilstandene. Her er ingen kriseaktivitet som tilsier at de vil bidra til å øke de funksjonshemmedes valgfrihet. Mange av oss hevder at konkurranseutsetting og privatisering kan resultere i dårligere tjenestetilbud og ansvarsfraskrivelse. Og det er nettopp det som skjer: Kommunen skylder på Falken, og Falken skylder på kommunen, skriver Ivar Johansen.

Ta ansvar for TT-tjenesten
 
Av Ivar Johansen, SV's bystyregruppe

Valgfrihet. Penger skal følge brukerne/pasientene. Klisjeer fra politikkens hverdag. Vi finner dem også i Høyrebyrådets tiltredelseserklæring i Oslo.

Men mange merker at denne valgfriheten begrenses av prioriteringer som partiene Høyre, Fr.P., Venstre og Kr.F. er vel så opptatt av: privatisering og konkurranseutsetting. Men ofte er det brukerne som må lide, når politikerne gjennom anbud og konkurranse skal spare penger.

3.500 personer i Oslo er så bevegelseshemmet at de trenger transport med spesialbil for å kunne komme seg til sine daglige gjøremål: jobb, dagsenter, apoteket, legen eller fritidsaktiviteter. De er avhengig av TT-tjenesten, Transporttjenesten for funksjonshemmede.

Kommunens konkurranseutsetting gjør at TT-tjenesten regelmessig settes ut på anbud, og som naturlig er: Hver eneste gang kan brukerne risikere at en ny operatør vinner anbudet. Nye operatører prøver og feiler. Og for Falken, som sist vant anbudet, har kanskje mest dreid seg om feiling.

Oslo Sporveier har en praktfull garanti til sine funksjonsfriske brukere; om forsinkelser bidrar til at du kommer mer enn 20 minutter forsent dit du skal, ta da en drosje for vår regning. For mange av Oslos funksjonshemmede eksisterer ingen garantier, og hverdagen kan fortone seg slik: Du kan ha bestilt transport til kl. 18, men det kan godt være at bilen først kommer kl. 19.45. Rullestolbrukere kommer ikke fram til legeavtaler, møter, kinoforestillinger.

Konkurranseutsettingen gjør at de funksjonshemmede er prisgitt en privat monopolist. Høyrebyrådet i Oslo sitter rolig og ser på krisetilstandene. Her er ingen kriseaktivitet som tilsier at de vil bidra til å øke de funksjonshemmedes valgfrihet. Mange av oss hevder at konkurranseutsetting og privatisering kan resultere i dårligere tjenestetilbud og ansvarsfraskrivelse. Og det er nettopp det som skjer: Kommunen skylder på Falken, og Falken skylder på kommunen.

Byrådsleder Fritz Huitfeldt sier han skal prioritere «det viktigste først». Skjær igjennom byrådsleder, og vis at du tar ansvar for tjenestetilbudet til byens funksjonshemmede. Du burde rekke det, før du reiser til Mauritius. Om du prioriterer det viktigste først.

(trykket i Aftenpostens aftennummer 13. mars 1997)


Legg til kommentar