Helsevesen

Økende forskjeller i helse-Norge

Økende forskjeller i helse-NorgeForskjellene i nordmenns helsetilstand øker sterkt, særlig blant menn. En ny omfattende studie fra Folkehelseinstituttet viser at den økende levealderen i Norge de siste tiårene, først og fremst har kommet de ressurssterke gruppene til gode. Siden 1960 har forventet levealder blant menn med høyere utdannelse økt kraftig, mens menn med lavere utdannelse henger stadig lengre etter. I dag kan en høyt utdannet mann forvente å leve over syv år lenger enn en mann som kun har grunnskole.

Les mer i Aftenposten
Les rapporten fra Folkehelseinstituttet
Les kommentar fra Legeforeningen

Myter om helseutgifter

Myter om helseutgifter"Norge bruker mye penger på helse, men kanskje ikke på den måten de fleste tror. Norge bruker ikke spesielt mye på sykehus og eldreomsorg," skriver Terje P. Hagen og Hans Olav Melberg, Universitetet i Oslo. Norge lå på tredjeplass blant de rike landene i utgifter til helse i 2008, ifølge OECD. Da er ressursbruken målt i kjøpekraftsjusterte dollar per innbygger. Foran oss hadde vi USA og, så vidt, Luxembourg. Spørsmålet er da hva vi bruker pengene til. Her er det mange misforståelser og myter, mener de to.

Budsjettmål foran folks helse?

Budsjettmål foran folks helse?Sykehusskandalen ved Sykehuset Asker og Bærum viser at dagens system for finansiering av sykehus ikke fungerer. Den interne granskningsrapporten fra Sykehuset Asker og Bærum avdekker nå alvorlige interne feil. Folk med behov for helsehjelp får ikke behandling innen de fristene som gjelder. Rutinebruddene er så alvorlige at de har fått konsekvenser for hvor lenge folk får lov til å leve.

Dette er tegn på et system i krise. Det viser oss at stykkprisfinansieringen, og finansieringen av hele spesialisthelsetjenesten, må gjennomgås for å se om systemene fører med seg manipulering av frister for å holde budsjetter eller for å få penere rapporter. Når det kan se ut til at resultater og budsjettmål blir viktigere enn folks helse, er det på tide å endre systemet. SV fikk gjennomslag i regjeringsplattformen for at det skal foretas en gjennomgang av finansieringen av spesialisthelsetjenesten. Det blir ekstra viktig nå som vi ser hvor alvorlige konsekvenser systemets oppbygning kan ha for folk.

Mens partiene på høyresiden ber om mer stykkprisfinansiering, slår de rødgrønne partiene nå fast at andelen stykkprisfinansiering skal reduseres. Det gjøres i forbindelse med samhandlingsreformen i helsevesenet. Det er naturligvis særs viktig at måten vi finansierer helsevesenet på gjør at de som trenger hjelp får hjelp når de trenger den.

Nei til økt skatt på sykdom

Nei til økt skatt på sykdomJeg leser i Dagens Næringsliv: "Det nye anslaget gjør det mye enklere å spikre 2011-budsjettet og gjør behovet langt mindre enn det finansminister Sigbjørn Johnsen og statsminister Jens Stoltenberg har gitt inntrykk av det siste halvåret. Likevel har finansministeren lagt fram flere innstramningsforslag, blant annet gjennom flere og høyere egenandeler i helse- og omsorgssektoren for til sammen rundt en milliard kroner. I SV og Senterpartiet har det lenge vært sterk motstand mot økning i egenandelene, noe som omtales som skatt på sykdom."

Selvsagt har Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon rett når Jarl Ovesen sier: - Høye egenandeler fører til sosial ulikhet til helse, sier han og peker på at regjeringen for tre år siden la fram en egen stortingsmelding om nettopp dette problemet. Her sa regjeringen blant annet: «I en vurdering av eventuelle endringer i egenandelsordningene på helsetjenester, vil utjevning av sosiale forskjeller være et viktig hensyn å ta».

- Vi ser igjen at Bondevik-regjeringens politikk rammer de svakeste, og at skrytet om et løft for fattige er feil. De legger skatt på sykdom, og kronisk syke sliter, sa Bjarne Håkon Hanssen i valgkampen i 2005, da Bondevik-regjeringen tok inn 250 millioner kroner ekstra i egenandeler det året.

For meg er det komplett uforståelig at Arbeiderpartiet i regjering ønsker å presse fram en politikk som "rammer de svakeste".

Margaret Johansen: Når vi må trykke på alarmen

Margaret Johansen: Når vi må trykke på alarmenJeg får mange henvendelser, og vil her gi plass for et rop fra forfatteren Margaret Johansen, som etter et nytt sykehusopphold skriver: "Dette er ikke første gang jeg har vært igjennom akuttmottakets undersøkelser (engang på tre sykehus i løpet av fire dager).  Kan det være nødvendig med så mange undersøkelser og så lite hensyn til pasientens almentilstand  at sykehuset (og pasienten) belastes med unødvendig gjentatte undersøkelser?  Og hva må det ikke koste?" spør hun blant annet.

”Føler du deg i form til en operasjon nå” eller  ”orker du mer undersøkelse? er et spørsmål som ville spare mennesker for lidelser og sykehus for penger, sier hun.

Bystyret ber om fortsatt sykehusdrift på Aker

Bystyret ber om fortsatt sykehusdrift på AkerDe eneste som kan snu eller stoppe videre planlagte overføring til AHUS, eller endre opptaksområdene er nå Stortinget. Så langt er det ikke tatt noen initiativ til dette. Ingen av partiene i Stortinget har reist forslag om å vurdere dette på nytt.

Dersom Stortinget opprettholder sine vedtak , noe det ser ut som, vil dette bety et svekket og annerledes Aker uansett. Da kan staten enten velge å  etablere storbysykehusfunksjonene på Oslo Universitetssykehus samlet på Aker, eller å sikre omfattende fortsatt sykehusdrift  på Aker med ulike spesialiteter innenfor for eksempel  rus, psykiatri, livsstilssykdommer, storbylegevakta, halvannenlinjetjenester m.m. , sa SVs Marianne Borgen da bystyret i går kveld behandlet framtida for Aker sykehus.

Myter og fakta om sykefraværet

Myter og fakta om sykefraværetSykefraværet er hverken rekordhøyt eller noen økonomisk bombe under velferdsstaten. Det mener Manifest Analyse å kunne dokumentere.  I en rapport som offentliggjøres i dag går de kraftig i rette med påstandene om at Norge har verdens høyeste sykefravær og at utgiftene til sykepenger undergraver velferden.

- Påstandene om at sykefraværet i 2009 var rekordhøyt stemmer ikke.
- Påstanden om at nordmenn har unormalt mye høyere fravær enn andre stemmer ikke.
- Sykelønna setter heller ikke utgiftsrekord.
- Kravet om 20 prosent kutt i sykefraværet tilsvarer omtrent 7,5 milliarder kroner i årlig innsparing.

heter det i rapporten.

Last ned rapporten «Myter og fakta om sykefravær»  (pdf-dokument)

Varmtvannsbasseng skal være sikret

Varmtvannsbasseng skal være sikretDet snakkes så ofte om forebyggende helsearbeid og tiltak for å redusere sykefraværet og dempe økning av uførepensjonen. Varmtvannsbasseng er slik sett et svært viktig tiltak for revmatikere og de med muskel- og skjelettlidelser. Oslo Bekterevforening er bekymret for konsekvensen av statsbudsjett for varmtvannsbassenget ved Diakonhjemmet Sykehus, og har bedt meg gå inn i saken.

Svaret jeg har fått er: "Fram til 1. juli 2001 var det hjemmel i forskrift til folketrygdloven som ga adgang til å utbetale refusjon for fysioterapi utført i offentlige helseinstitusjoner under takstssystemet for privatpraktiserende fysioterapeuter. Det ble deretter laget en overgangsordning som innebar at enkelte helseforetak kan kreve takster og egenandeler etter det takstsystemet som er fremforhandlet mellom Staten/KS og Norsk Fysioterapeutforbund. Det var kun de sykehus som hadde refusjonsavtale i 2001 som fikk videreført dette. Etter avtalen fra 2001 har departementet nå avviklet ordningen med refusjon for fysioterapi for enkelte helseforetak. Bevilgningen er videreført. Den flyttes inn i basisbevilgningen til regionale helseforetak, og det forutsettes at tilbudene opprettholdes, og dette har vi også understreket i oppdragsdokumentene til helseforetakene."

Helse Sør-Øst og Aker sykehus

Helse Sør-Øst og Aker sykehus– Jeg kan ikke tenke meg at Helse Sør-Øst klarer å produsere et eneste dokument som skal få Oslo bystyre til å si og mene at nedleggelse av Aker sykehus er bra. Men det kan være en interessant øvelse, sier jeg bl.a. til Dagsavisen.

Les mer

Oslo bystyre må si nei til nedleggelse av Aker sykehus

I morgen, onsdag, behandler Oslo bystyre et forslag om å be helseministeren forhindre nedleggelse av Aker sykehus, som er akutt truet.
Et vedtak kan bety være eller ikke være for Aker, et av landets største og mest veldrevne sykehus. Det mobiliseres nå til demonstrasjon for Aker i forbindelse med bystyrebehandlingen.

Jeg mener det er viktig at Oslo bystyre er tydelig på at Oslos innbyggere trenger Aker sykehus, og den kapasiteten dette representerer.