Helsevesen

Fremtidig løsning for bedriftshelsetjenesten i Oslo kommune og Bedriftsoverlegens kontor

Bystyrets borgerlige flertall snakker ofte så vakkert om valgfrihet og brukervalg. Men i denne saken er det faktisk slik at det er SV og Arbeiderpartiet som vil ha valgfrihet, mens de borgerlige partier begrenser brukervalget og alternativene. SV og Arbeiderpartiet foreslår at virksomhetene står fritt til å kjøpe bedriftshelsetjenester der de måtte ønske,- kommunalt eller privat. Vi foreslår å opprettholde den kommunale bedriftshelsetjeneste som en selvfinansierende ordning, dimensjonert ut fra hva de får i inntekter fra brukerne. Dermed har bydeler og etater maksimal valgfrihet, og kan velge blant en kommunal - og mange private aktører. Men da sier den borgerlige flokken; nei, det tillater vi ikke. Dere kan bare velge blant private aktører, sa jeg bl.a. da bystyreflertallet vedtok å avvikle den kommunale bedriftshelsetjeneste.