Helsevesen

Sykehusbehandling: De sykeste må vente lengst

Pasienter med sykdommer som gir lovfestet rett til utredning og behandling, venter lengre på dagbehandling enn pasienter uten slik garanti. - Dette kan tyde på at det er de letteste behandlingene som har høyest prioritet. Det er grunn til å tro at dette kan ha med penger å gjøre og at sykehusene prioriterer pasienter som gir gode inntekter fremfor mer krevende pasienter, som gir mindre god netto gevinst til sykehusene, sier seniorforsker Beate M. Huseby ved Sintef Helse i Trondheim.

Noe av forklaringen kan også være knyttet til økt bruk av private sykehus. De private har oftere kortere ventetider og de slipper å behandle de tyngste pasientene, slik offentlige sykehus må. Innen dagbehandling finner du ikke de tyngste pasientene, derfor kan det slå ut slik, sier forsker Beate M. Huseby til Aftenposten.

Les mer i Aftenposten

You have no rights to post comments