Helsevesen

På livet løs

Det er ikke helsepolitikerne som bestemmer. For alt det jeg vet aner ikke helseminister Sylvia Brustad at Ullevål sykehus i disse dager planlegger å selge unna deler av Sogn Senter for barne- og ungdomspsykiatri (SSBU), og å redusere heldøgnsplassene med en tredjedel,skriver Sissel Benneche Osvold. For stikk i strid med helseministerens instruks i januar i år, om at de regionale helseforetakene skal skaffe flere senger i akuttpsykiatrien fordi nedbyggingen av døgntilbudet til psykiatriske pasienter har gått for raskt, planlegger Ullevål en annen retning for sitt psykiatriske tilbud. Ifølge et internt arbeidsdokument går det fram at ressursene skal brukes til økt aktivitet mot ambulant og poliklinisk virksomhet. Det betyr at helseministeren kan se langt etter flere døgnplasser, skriver Sissel Benneche Osvold blant i Dagbladet.

Les "På livet løs" i Dagbladet

Legg til kommentar